Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Mój były mąż nie zgadza się na wydanie paszportu naszemu synowi. 5 Sierpnia 2015

  u.d.p.). Przy składaniu wniosku o wydanie paszportu małoletniemu, o którym mowa w art. 21 ust. 2, jest wymagana jego obecność (art. 13 ust. 3 u.d.p.).  Art. 97 kodeksu (...)

 • Wyjazd z wnuczkiem za granicę19 Czerwca 2006

  , do wydania paszportu potrzebne będą odpis zupełny aktu urodzenia, pisemny wniosek, zgodę przedstawiciela ustawowego oraz dowód uiszczenia opłaty paszportowej. Osoba składająca wniosek (...)

 • Odebranie paszportu w innym województwie12 Sierpnia 2008

  paszportowego. W związku z powyższym, w opisanej sytuacji nie ma możliwości odebrania paszportu w innym urzędzie niż ten do którego został złożony wniosek o jego wydanie. (...)

 • Wydanie paszportu30 Stycznia 2006

  Skończyła mi się ważność paszportu. Gdzie mogę go odnowić i z jakimi się to wiąże kosztami? Na jak długo wydany zostanie nowy paszport? W przedstawionej sytuacji należy złożyć wniosek (...)

 • Paszport dla dziecka urodzonego za granicą3 Stycznia 2007

  ubiegająca się o wydanie paszportu i paszportu tymczasowego w kraju składa:  wypełniony wniosek o wydanie dokumentu paszportowego;  dwie jednakowe (...)

 • Dowód i paszport dla obywatela za granicą26 Września 2007

  przypadku paszportu – odmiennie niż w przypadku dowodu, wniosek o jego wydanie może być złożony za granicą. Organem właściwym do wydania paszportu za granicą jest (...)

 • Paszport dla małoletniego dziecka19 Kwietnia 2005

  Chcę zwrócić się do właściwego organu o wydanie paszportu dla niepełnoletniego dziecka (7 latka). We wniosku podpisy wyrażające zgodę powinni złożyć obydwoje rodzice. Jesteśmy (...)

 • Brak zgody sądu na wydanie dziecku paszportu29 Maja 2002

  Czy i kiedy sąd może nie wyrazić zgody na wydanie dziecku paszportu (wniosek o jego wydanie złożył ojciec ponieważ matka nie wyraża zgody). Jeżeli oboje z rodziców posiadają (...)

 • Zgoda na wydanie paszportu małoletniemu29 Kwietnia 2004

  ? Wniosek o pozbawienie drugiego z rodziców prawa decydowania w sprawie wydania paszportu dla dziecka powinien zostać wniesiony do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka (...)

 • Paszport dla dziecka bez zgody rodzica 26 Maja 2008

  orzeczenie powinna Pani skierować wniosek do sądu rejonowego ze względu na Państwa (Pani i dziecka) miejsce zamieszkania. We wniosku należy zwrócić się o zgodę sądu na wydanie (...)

 • Dowód osobisty dla małoletniego14 Czerwca 2006

  ? Rzeczywiście, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o paszportach, w razie ubiegania się o wydanie paszportu przez osobę małoletnią, jest wymagana zgoda obojga rodziców lub opiekunów (...)

 • Wydanie paszportu rodzicom dziecka 13 Stycznia 2017

  paszportu bez tego dowodu oraz w jaki sposób zablokować możliwość wyjazdu dziecka, co muszę zrobić? Zgodnie z art. 15  ustawy o dokumentach paszportowych złożenie wniosku o (...)

 • Wydanie dowodu osobistego dziecku do lat 1317 Sierpnia 2007

  zgodę na wydanie paszportu. Nie są nam znane orzeczenia sądów administracyjnych, które rozstrzygałyby tę kwestię. dowód osobisty, wydanie, dziecko, wniosek, rodzice, zgoda, (...)

 • Ubezpieczenie zdrowotne dziecka29 Lipca 2005

  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, obywatelom polskim zamieszkałym za granicą, ubiegającym się o wydanie paszportu. Nadanie (...)

 • Zgoda rodzica na pobyt dziecka za granicą25 Marca 2005

  (udzielam zgody na wydanie paszportu tylko na wyjazd wakacyjny). Inną natomiast kwestią jest decydowanie o miejscu zamieszkania dziecka. Tu rodzic niepozbawiony władzy rodzicielskiej ma (...)

 • Wydanie paszportu dla dziecka a kolejna zgodą ojca12 Maja 2008

  Pani córki będzie się odbywać przy zastosowaniu ustawy o dokumentach paszportowych, która obowiązuje od 2006 r. Zgodnie z jej art. 14 w imieniu małoletniego wniosek o wydanie (...)

 • Zgoda na wyjazd dziecka za granicę27 Maja 2008

  mają składać oboje rodzice, lecz tylko, że małoletni składa wniosek w obecności jego przedstawiciela ustawowego (rodzica), a podpisują ten wniosek małoletni i jego przedstawiciel ustawowy. (...)

 • Paszport a wyjazd zagraniczny dziecka4 Czerwca 2002

  paszport został już wydany- sąd może wtedy wydać postanowienie nakazujące żonie wydanie paszportu dziecka; a jeżeli będzie to nieskuteczne wydać postanowienie zezwalające na wydanie (...)

 • Czy mogę wymienić prawo jazdy angielskie na polskie? 23 Kwietnia 2015

  Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które wydało prawo jazdy, o rozpoczęciu (...)

 • Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej? 23 Kwietnia 2015

  określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu, lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości, mając na względzie ochronę (...)

 • Zwrot opłaty za wniosek o dopuszczenie do obrotu18 Października 2010

  opłatę za wniosek lub zaliczyć ją na poczet następnej? Sprawa jest dość pilna, bo chcemy jak najszybciej złożyć nowy wniosek, więc będziemy bardzo wdzięczni za szybką odpowiedź. Złożenie (...)

 • Aliemnty a praca za granicami Polski2 Stycznia 2006

  . Właściwą jednostką dla udzielenia pomocy jest polska ambasada. Zgodnie z ustawą o paszportach może się Pani starać o wydanie paszportu tymczasowego. Paszporty tymczasowe wydaje (...)

 • Wniosek do sądu rodzinnego o wydanie paszportu4 Czerwca 2002

  będzie wystąpienie do sądu rodzinnego z wnioskiem o wydanie zgody na wydanie dzieciom paszportów. Właściwym jest sąd miejsca zamieszkania osoby, której postępowanie ma dotyczyć. Ponieważ (...)

 • Wyjazd osoby małoletniej za granicę24 Września 2005

  przewidzianych ustawą. Paszport wydaje się na jedną osobę. Jednak paszport może obejmować także dzieci do lat szesnastu, odbywające podróż pod opieką posiadacza paszportu. W razie ubiegania się (...)

 • Pobyt obcokrajowca w Polsce2 Grudnia 2008

  wyłącznie w celu obejścia przepisów o udzielaniu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub zezwolenia na osiedlenie się; w postępowaniu o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się: (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane