Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Kurator dla osoby nieznanej z miejsca z pobytu17 Maja 2005

  Chciałabym złożyć w Sądzie wniosek o ustanowienie kuratora dla Pozwanego nieznanego z miejsca pobytu. Pozwany został wymeldowany decyzją administracyjna (...)

 • Prawa i obowiązki kuratora w postępowaniu sądowym22 Stycznia 2008

  Otrzymałam z sądu wniosek o zniesienie współwłasności wraz z wnioskiem o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu (...)

 • Kurator dla nieobecnego21 Września 2006

  on ustanawiany z urzędu, a nie na wniosek. Do ustanowienia kuratora stosuje się odpowiednio przepisy o ustanowieniu opiekuna. Oznacza to, że sąd powinien ustanowić kuratora (...)

 • Strona nieznana z miejsca zamieszkania 13 Listopada 2008

  ochronę danych osobowych. Słyszeliśmy, że dla nieznanych z miejsca pobytu stron postępowania można wyznaczyć przedstawiciela/pełnomocnika, który będzie reprezentował ich interesy. (...)

 • Doręczenie w postępowaniu cywilnym8 Czerwca 2006

  sądu o przydzielenie pozwanemu kuratora, który będzie odbierał przesyłki w imieniu pozwanego? Czy może należy wnieść o ustalenie miejsca pobytu pozwanego? Co do zasady, (...)

 • Ustanowienie w postępowaniu administracyjnym kuratora dla osoby nieobecnej20 Grudnia 2011

  przedstawiciela przez organ dla osoby nieobecnej jest art. 34 kpa, który stanowi, że organ administracji publicznej wystąpi do sądu z wnioskiem o wyznaczenie przedstawiciela dla (...)

 • Odwieszenie sądowego postępowania o zapłatę10 Sierpnia 2009

  , że w przypadku, gdy odnalezienie aktualnego adresu nie będzie możliwe, skorzystać można z instytucji kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu, o którym (...)

 • Niestawiennictwo strony na wezwanie sądu18 Października 2005

  złożyć wniosek o ustanowienie kuratora dla nieobecnego syna. Przewodniczący ustanowi kuratora, jeżeli wnioskodawca uprawdopodobni, że miejsce pobytu strony (...)

 • Wyznaczanie kuratora przez sąd2 Marca 2009

  , nie zachodzi potrzeba powołania kuratora spadku. Innym rodzajem kuratora jest kurator dla osoby nieznanej z miejsca pobytu. Jeżeli znane jest miejsce pobytu Pani (...)

 • Wymeldowanie się dłużnika11 Maja 2005

  ewentualną egzekucję długu po uzyskaniu tytułu wykonawczego. kurator, wymeldowanie się, dłużnik, postępowanie cywilne, wniosek o ustanowienie kuratora, osoba nieznana z (...)

 • Wykupienie udziałów nieobecnego współwłaściciela 27 Marca 2008

  . Jak przebiega postępowanie o uznanie za zmarłego?Jeśli osoba ta żyje, a w każdym razie, gdy nie można ustalić, że zmarła, rozważyć można ustanowienie dla niej kuratora dla (...)

 • Sprawa o alimenty a kurator17 Sierpnia 2018

  ojcostwa i o związane z tym roszczenia, przewodniczący przed ustanowieniem kuratora przeprowadzi stosowne dochodzenie w celu ustalenia miejsca zamieszkania lub pobytu pozwanego. (...)

 • Egzekucja z nieruchomości pod nieobecność dłużnika23 Stycznia 2006

  kodeksem postępowania cywilnego, jeżeli miejsce pobytu dłużnika nie jest znane, sąd ustanowi dla niego kuratora z urzędu, gdy egzekucja ma być wszczęta z urzędu, w innych (...)

 • Wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej w kraju19 Grudnia 2011

  ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej jest art. 184 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który stanowi, że dla ochrony praw osoby, która z powodu nieobecności (...)

 • Nieznany adres dłużnika 23 Marca 2011

  Mam wyrok sądu cywilnego o zapłatę, ale nie znam miejsca pobytu, zamieszkania i miejsca pracy danej osoby, nic poza wyrokiem sądu. Już raz prowadził komornik egzekucję, ale dłużnik (...)

 • Brak adresu pozwanego11 Sierpnia 2014

  miejsca pobytu strony, wniosek o ustanowienie kuratora wydaje się uzasadniony.

 • Doręczenie a wykreślenie adresu spółki w KRS20 Października 2010

  do wnoszenia o ustanowienie kuratora dla doręczeń dla spółki. Zgodnie z przepisem art. 143 k.p.c.,  jeżeli stronie, której miejsce pobytu (...)

 • Miejsce zamieszkania małżonka w sprawie rozwodowej2 Kwietnia 2004

  zainteresowanej. Zarządza to z urzędu sąd. Sąd wyznaczy kuratora gdy strona, która chce dokonać czynności procesowej wobec tej, której miejsce pobytu nie jest znane zwróci się do (...)

 • Spadek a zniesienie współwłasności3 Sierpnia 2007

  zarządzać spadkiem. Występowanie kuratora w postępowaniu o zniesienie współwłasności wydaje się raczej wykraczać poza zakres jego uprawnień. Można tu odnieść się do orzeczenia Sądu (...)

 • Ustalenie adresu dłużnika26 Stycznia 2004

  znane, sąd ustanowi dla niego kuratora z urzędu, gdy egzekucja ma być wszczęta z urzędu, w innych zaś sprawach - na wniosek wierzyciela. Ustanowienie kuratora (...)

 • Przesłanki wymeldowania osoby z mieszkania6 Sierpnia 2010

  jego pobytu jest nieznane albo mimo znanego miejsca pobytu nawiązanie z nim kontaktu jest utrudnione i w rozsądnym czasie nie rokuje widoków powodzenia. Dla udzielenia (...)

 • Egzekucja a niewiedza o miejscu pobytu dłużnika25 Lutego 2006

  Pańskiego  udziału w samochodzie, o ile zostanie powołany kurator dla nieznanego z miejsca pobytu. Zgodnie z art.  802 kpc, jeżeli miejsce pobytu (...)

 • Wyjazd dłużnika za granicę a pozew złożony w Polsce20 Maja 2011

  samego adresu, co zameldowania (bardzoprawdopodobne, że tak może się stać), będą mieli Państwo podstawę do złożenia wniosku oustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca (...)

 • Doręczenie pisma osobie nie będącej adresatem7 Czerwca 2005

  ), to powinien złożyć wniosek o ustanowienie kuratora dla dłużnika. We wniosku należy uprawdopodobnić, że adres dłużnika nie jest znany (np. załączając informacje (...)

 • Matka mojego dziecka zabrania mi kontaktów z synem. 3 Lipca 2015

  miejsca jej pobytu – tzn. sąd właściwy dla miejsca zamieszkania/pobytu Pana dziecka. Z kolei we wniosku o ustalenie kontaktów musi Pan szczegółowo (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Do Kuratorów zawodowych

  Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną (...)

 • Ograniczenie władzy rodzicielskiej

  Ojciec mojego dziecka nigdy nie był moim mężem i nie mieszkał ze mną od chwili urodzenia się naszej córki. Wcześniej kilka miesięcy mieszkaliśmy (...)

 • Społeczny kurator sądowy

  Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, (...)

 • Alimenty na dziecko

  W jakiej wysokości sad może przyznac alimenty na dziecko jesli mój mąż zarabia ok 1600zł a ja nie pracuje? Obowiązek alimentacyjny spoczywa na obydwojgu (...)

 • ROZWÓD-A NIE ODEBRANE WEZWANIE - PROSZĘ O POMOC !

  Niedługo mam pierwszą sprawę rozwodową, podejrzewam,że mąz nie odebrał wezwania na sprawę,( nie odbiera żadnej poczty).Jak potoczy się dalej (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane