Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Jak prawnie wymusić na rodzeństwie, aby dokładały się do pobytu matki w domu seniora?7 Lipca 2015

  drogę sądową. Warto w tym kontekście również wskazać, iż w pewnych sytuacjach pomocy może udzielić pomoc społeczna, np. poprzez umieszczenie matki w Domu Pomocy Społecznej, (...)

 • Współwłasność z osobą ubezwłasnowolnioną17 Maja 2006

  inwestować w siedlisko. Żona moja wraz ze mną zrzekła się części do domu swoich rodziców, a w zamian bracia J. i Y. oświadczyli na piśmie potwierdzonym notarialnie, że nie będą wnosić (...)

 • Skierowanie do domu pomocy społecznej20 Kwietnia 2007

  osoby kierowanej, w którym przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie jest krótszy niż 3 miesiące. Zgodnie z art. 59 ust. 3 w razie niemożności umieszczenia w domu pomocy (...)

 • Wyjście wspólnika z spółki z o.o. 25 Czerwca 2015

  w razie zawarcia umowy sprzedaży udziałów bez wymaganej zgody spółki powstanie sytuacja, w której umowa będzie wiązać strony w tym sensie, (...)

 • Zgoda stron na zmianę ostatecznej decyzji o ustaleniu warunków zabudowy26 Marca 2012

  . (...). Nie uzyskał bowiem, jak tego wymaga w ocenie organu odwoławczego norma art. 155 kpa, stosownej zgody żadnej z osób mających przymiot strony w postępowaniu, w (...)

 • Agresywny pies sąsiada, jak spowodować odebranie psa?1 Kwietnia 2015

  . Istotne znaczenie ma ust. 2 w/w przepisu, który stanowi, że „w razie ukarania za wykroczenie, o którym mowa w ust. 1, można orzec przepadek zwierzęcia”. (...)

 • Odpłatność za zakład opiekuńczo-leczniczy28 Marca 2009

  dysponowania ruchomościami pacjenta, na podstawie okazanej karty depozytowej. Przedmioty przechowywane w depozycie wydaje się osobom, o których mowa w powyżej, za pokwitowaniem odbioru (...)

 • Przesłanki wymeldowania osoby z mieszkania6 Sierpnia 2010

  miejscu ośrodka osobistych i majątkowych interesów. Rezygnacja z przebywania w określonym lokalu może nastąpić w sposób wyraźny - poprzez złożenie stosownego oświadczenia, (...)

 • Jak uwolnić się od zakazu konkurencji? 8 Lipca 2015

  z tytułu umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy (art. 189 k.p.c.).). Wskazujemy jednak, iż w związku z wszystkim wyrażonymi w niniejszej opinii uwagami nie możemy zapewnić (...)

 • Jak przygotować się do rozwodu? 28 Kwietnia 2015

  rozdzielone. Sąd może jednak w wyjątkowych wypadkach rozdzielić koszty inaczej, w tym zasądzić od strony przegrywającej tylko część kosztów albo nie obciążać jej (...)

 • Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej? 23 Kwietnia 2015

  postanowienia o przysądzeniu własności.  Obwieszczenie o licytacji należy co najmniej dwa tygodnie przed jej terminem ogłosić publicznie w budynku sądowym i w lokalu organu (...)

 • Zbycie nieruchomości bez zgody współmałżonka8 Czerwca 2006

  faktycznym opisanym w pytaniu), na wniosek strony sąd może zaniechać przeprowadzenia posiedzenia pojednawczego. Stąd wydaje się, iz skoro owa Pani złoży do sądu wniosek o (...)

 • Czy mam szansę na wypisane z MIG-RB?3 Sierpnia 2015

  – informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są potrzebne w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz w związku ze stosowaniem metod (...)

 • Przesunięcie słupa telekomunikacyjnego na działce. 16 Czerwca 2015

  nieruchomości na posadowienie urządzeń na wskazanej działce.     Bez wątpienia w Pana przypadku doszło do ograniczenia prawa własności, nie jest Pan w stanie w dowolnie (...)

 • Byłam nagrywana przez mojego męża bez mojej zgody. 26 Czerwca 2015

  Mój mąż bez mojej zgody zamontował kamery w naszym domu. Dowiedziałam się o tym przypadkiem, korzystając z komputera mojego męża natknęłam się na nagrania. Co mogę zrobić (...)

 • Ustalenie zakresu działalności konkurencyjnej pracownika1 Marca 2005

  Pracodawcy nie podejmie, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Pracodawcy, żadnego dodatkowego zatrudnienia/działalności zarobkowej, w szczególności na podstawie umowy o pracę, (...)

 • Umieszczenie w domu pomocy społecznej4 Maja 2006

  decydować o swoim życiu oraz zarządzać posiadanym majątkiem. GOPS planuje skierować oboje ww. do domu pomocy społecznej jednakże Pan x i nie wyraża na to zgody. Czy GOPS może wystąpić (...)

 • Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?10 Kwietnia 2015

  ono prowadzone bez udziału pozwanego i niezawiadomienie pozwanego o tym postępowaniu oraz niebranie przez niego udziału w tym postępowaniu nie stanowi o pozbawieniu go możności (...)

 • Czas na prowadzwenie postępowania egzekucyjnego19 Marca 2009

  separacji nie jest dopuszczalne wszczęcie postępowania egzekucyjnego na podstawie tytułu egzekucyjnego wydanego w sprawach, o których mowa w art. 567 5 , oraz rozstrzygającego o (...)

 • Jak zabezpieczyć się przed długami ojca? 27 Maja 2015

  rodzaju zaburzeń psychicznych osoby fizycznej, a w przeciwnym razie sąd odrzuca wniosek1 Wniosek o ubezwłasnowolnienie może zgłosić małżonek osoby, której dotyczy wniosek (...)

 • Postanowienie o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego bez zgody pacjenta11 Lutego 2012

  szpitala w ciągu 72 godzin od chwili przyjęcia. 5. Czynności, o których mowa w ust. 2, 3 i 4, odnotowuje się w dokumentacji medycznej. Na podstawie tego zgłoszenia sąd opiekuńczy (...)

 • Czy mogę doprowadzić do umorzenia długu?7 Kwietnia 2015

  przypadku, o którym mowa w ust. 4, wniosek może złożyć wierzyciel. 8. Wniosek, o którym mowa w ust. 7, wnosi się w terminie 7 dni od dnia uzyskania (...)

 • Rozwód i podział majątku wspólnego21 Lipca 2006

  w ramach rozwodu? Rozwód jest jednym z wydarzeń, które skutkuje zakończeniem małżeństwa. O rozwodzie orzeka sąd okręgowy w wyroku, na wniosek jednego z małżonków. Sąd (...)

 • Odpłatność za umieszczenie w zakładzie opiekuńczym5 Stycznia 2009

  dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie do zakładu albo osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności za pobyt w zakładzie, w szczególności:decyzję organu emerytalno-rentowego (...)

 • Wniosek o wznowienie od osoby nie będącej stroną9 Stycznia 2006

  wznowienia postępowania na wniosek strony zostanie uwzględnione, a więc o ile powstanie sytuacja, w której postępowanie powinno być wznowione na wniosek strony, postępowanie (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Unieważnienie małżeństwa Kościelnego

  Prosze o pomoc.Mam 25 lat i od 2 lat jestem po rozwodzie cywilnym.Teraz chcialabym rowodu Koscielnego.Prosze mi pomoc bo nie wiem od czego mam zacząc.Bylam (...)

 • - Kupię Tuska i zrobię z niego niewolnika.

  W CZYM http://niepoprawni.pl/grafika/po-w-tle-pzprjpg http://www.google.pl/imgres?q=PIS&hl=pl&sa=G&biw=1015&bih=563&gbv=2&tbm=isch&tbnid=ebCyCVwtacX_UM:&imgrefurl=http://www.marki.net.pl/o-partii-pis-7655&docid=4_BGMCX9sgozNM&w=1670&h=1670&ei=ZsptTqm3Gofvsgbtpum8BA&zoom=1&iact=rc&dur=0&page=1&tbnh=134&tbnw=134&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:2,s:0&tx=82&ty=59 (...)

 • zadłużenie PLUS windykacja "Raport"

  Mam kłopot, dwa i pół roku temu rozwiązałam umowę z plus gsm. Parę dni temu dostałam od nich pismo, że zalegam im pieniądze, dzień później (...)

 • ILE TRWA ROZWÓD ???

  Bardzo proszę, powiedzcie mi ile czasu trwa rozwód, jeśli zarówno ja jak i mój mąż jestesmy zgodni co do rozwodu i nie mamy dzieci.. Z góry dziękuje.. (Stella) (...)

 • UNIEWAZNIENIE ŚLUBU KOSCIELNEGO

  bardzo prosze o pomoc!! chciała by sie dowiedziec od osób ktore juz uzyskały uniewaznienie jak cały proces ten przebiega!! sam bede starał sie o unieważnienie! (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.