Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Wniosek o koncesję na obrót paliwami płynnymi2 Marca 2012

  Jaka powinna być treść wniosku o udzielenie koncesji na obrót paliwami płynnymi? Jakie dokumenty się dołącza do takiego wniosku? Do kogo składa się wniosek o wydanie (...)

 • Jak założyć w Polsce kasyno? Czy obywatel Niemiec może to zrobić?31 Marca 2015

  oraz na ubezpieczenie zdrowotne Wniosek o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry powinien zawierać (art. 35 u.g.h.): odpis aktu notarialnego umowy lub statutu spółki (...)

 • Zmiana wspólników spółki cywilnej a koncesja 3 Grudnia 2010

  cywilnej. Stąd koniecznym staje się ponowne wystąpienie o wydanie koncesji na obrót paliwami dla spółki cywilnej tworzonej przez nowych wspólników. Wniosek o (...)

 • Mała koncesja a projekt zagospodarowania złoża20 Listopada 2007

  organ nadzoru górniczego. Wyjątek od tego obowiązku przewiduje wprost art. 20 ust.5 (Wymagania określonego w ust. 2 pkt 2 nie stosuje się do wniosku o udzielenie koncesji na wydobywanie (...)

 • Zgłoszenie zmiany danych zawartych w koncesji3 Lutego 2006

  określiło wzory wniosków o udzielenie koncesji, natomiast nie ma wzoru pisma służącego zmianom danych. Wniosek taki należy złożyć więc na piśmie, powinien być on opłacony, (...)

 • Koncesja na działalność w zakresie ochrony osób14 Października 2003

  działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia wymaga uzyskania koncesji, określającej zakres i formy prowadzenia tych usług. Do wniosku o udzielenie koncesji (...)

 • Przeciwdziałanie udzieleniu koncesji 28 Maja 2010

  mógł Pan być stroną postępowania o udzielenie temu podmiotowi koncesji, a co za tym idzie organ udzielający koncesji nie będzie musiał liczyć się ze zdaniem mieszkańców. Udzielenie (...)

 • Założenie spółki z o.o. w Polsce przez cudzoziemca1 Sierpnia 2003

  on warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania określonej działalności gospodarczej, - dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie koncesji (...)

 • Umowa o przechowanie i depozyt nieprawidłowy28 Stycznia 2010

  wraz umową o przechowaniu rzeczy) należy odprowadzić opłatę skarbową od umowy o przechowaniu? Zgodnie z art. 1 ustawy o opłacie skarbowej opłacie skarbowej podlega 1) w sprawach indywidualnych (...)

 • Opłata za dopisanie współwłaściciela pojazdu31 Lipca 2012

  zgłoszenia lub na wniosek, b) wydanie zaświadczenia na wniosek, c) wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji); 2) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub (...)

 • Opłata skarbowa od pełnomocnictwa20 Sierpnia 2012

  na wniosek, c) wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji); 2) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z (...)

 • Pobyt obcokrajowca w Polsce2 Grudnia 2008

  uzasadniać ubieganie się o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.Jeżeli Pana/Pani zięć przebywa za granicą wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie (...)

 • Organ właściwy w sprawie opłaty skarbowej 20 Sierpnia 2012

  ) wydanie zaświadczenia na wniosek, c) wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji); 2) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu (...)

 • Unieważnienie przetargu w zamówieniach publicznych15 Września 2006

  uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, (...)

 • Dokument od firm w przetargu publicznym14 Maja 2002

  gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, 2) koncesji lub zezwolenia, jeżeli odrębne przepisy wymagają posiadania koncesji (...)

 • Wniosek o udostepnienie informacji publicznej.23 Marca 2012

  ; do potwierdzenia nadesłanego wniosku o udzielenie informacji publicznej w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego, ponieważ przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego w ramach ustawy (...)

 • Urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim15 Czerwca 2009

  urlopie macierzyńskim, złożenie wniosku o udzielenie urlopu wypoczynkowego, a po jego wykorzystaniu, wnoszenie o udzielenie urlopu wychowawczego. Co istotne, w trakcie przebywania (...)

 • Uzyskanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca27 Maja 2010

  wymiarach 4,5 x 3,5 cm) dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony tytuł (...)

 • Wniosek o udzielenie informacji publicznej1 Października 2010

  Złożyłem pisemny wniosek o udzielenie informacji publicznej, czy firma X działająca w gminie uzyskała w latach od 2005r. do 2010r. jakiekolwiek umorzenie należności podatkowych lub odsetkowych. (...)

 • Koncesja na ochronę osób i mienia13 Grudnia 2011

  mienia wymaga uzyskania koncesji, określającej zakres i formy prowadzenia tych usług. Koncesji takiej udziela minister właściwy do spraw wewnętrznych po zasięgnięciu opinii właściwego komendanta

 • Na jakich zasadach udzielany jest urlop na podratowanie zdrowia? 21 Maja 2015

  , że wystarcza dokument adresowany do dyrektora, zatytułowany jako WNIOSEK O UDZIELENIE URLOPU DLA PORATOWANIA ZDROWIA, o przykładowej treści: „W związku z potrzebą poddania (...)

 • Czy pracodawca ma prawo odmówić mi urlopu wychowawczego po urlopie macierzyńskim? 1 Lipca 2015

  .   § 2. W przypadku złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego po dokonaniu czynności zmierzającej do rozwiązania umowy o pracę, umowa rozwiązuje się (...)

 • Pozostawienie podania bez rozpoznania24 Marca 2007

  petentów nie można było przeprowadzić wywiadu środowiskowego, gdyż był cały czas nieobecny (zgodnie z art. 106 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej decyzję administracyjną o przyznaniu lub (...)

 • Koniec urlopu wychowawczego13 Grudnia 2006

  przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Pisze Pani jednak, iż złożyła wniosek o urlop wychowawczy po zakończeniu macierzyńskiego, a (...)

 • Koncesja na instalowanie systemów alarmowych18 Stycznia 2006

  Zakładam firmę instalującą systemy alarmowe. Jakich koncesji i zezwoleń będę potrzebował? Gdzie zwrócić się o wydanie tych dokumentów? Dokonywanie zabezpieczeń technicznych, polegających (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • URLOP WYCHOWAWCZY PŁATNY

  CHCE SIE DOWIEDZIEC JAKTO JEST Z URLOPEM WYCHOWAWCZYM PLATNYM. OD 1 LISTOPADA ZACZYNAM PRACE. TERMIN PORODU MAM NA 8 MARCA WIEC 3,4MIESIACE POPRACUJE. (...)

 • Urlop dla nauczycieli dla poratowania zdrowia

  Jestem nauczycielką i chciałabym skorzystać z przysługującego mi urlopu dla poratowania zdrowia, ale dopiero od września, czyli od początku przyszłego (...)

 • Rozwód kościelny

  Czy ktoś może mi udzielić informacji, jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać rozwód kościelny? (ada) Prawdę mówiąc jeszcze nie konsultowałem (...)

 • widzenia z dzieckiem

  Chciałabym się dowiedzieć czy jako matka dziecka, to ja mogę złożyć wniosek o ustalenie liczby widzeń z dzieckiem? Ojciec dziecka jest osobą nahalną (...)

 • Prawo rodzicielskie

  Chce pozbawic ojca mojego 6 letniego dziecka wladzy rodzicielskiej, nie widuje sie on z corka od 3 lat i sie nia nie interesuje, jak sprawic by sad przyznal (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.