Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Pracownicza Kasa Zapomogowo Pożyczkowa9 Listopada 2005

  wychowawczych, odprowadzania wpłat na rachunek bankowy tych kas, informowania przynajmniej raz w roku członków kas o stanie ich wkładów i zadłużeń. Szczegółowe (...)

 • Kurator spółki jako pracodawca23 Listopada 2004

  prawnej, która nie jest w stanie tego zrobić na skutek braku właściwych organów. Kurator powinien postarać się niezwłocznie o powołanie organów osoby prawnej, a w razie (...)

 • Wskazanie sposobu egzekucji przez wierzyciela25 Stycznia 2013

  wierzyciele złożyli wnioski o poszukiwanie majątku, kont, itp. - i na pewno powpłacali z tego tytułu zaliczki.Czy gdybym teraz rozszerzył wniosek o zajęcie kont i ruchomości (...)

 • Egzekucja z rachunku bankowego i jej ograniczenia24 Maja 2010

  Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wypłata na wynagrodzenie za (...)

 • Jak uwolnić się od zakazu konkurencji? 8 Lipca 2015

  konkurencyjną wobec pracodawcy są czynności zarobkowe podejmowane na własny rachunek (jako przedsiębiorca) lub na rachunek osoby trzeciej (jako pracownik, zleceniobiorca i tym podobne), (...)

 • Paski wypłat17 Kwietnia 2008

  przez pracowników wniosków o wgląd do dokumentów, wydają im paski wypłat, na których znajdują się informacje, które stanowiły podstawę wyliczenia wynagrodzenia

 • Egzekucja alimentów z wynagrodzenia bez komornika13 Kwietnia 2005

  o pokrycie należności alimentacyjnych, gdy te należności mają być ściągane na rzecz kilku wierzycieli, a część wynagrodzenia, która może zostać potrącona, nie wystarcza na (...)

 • Zajęcie wspólnego rachunku bankowego18 Kwietnia 2008

  wypowiedzenia umowy. Wspólnicy złożyli w banku wniosek o zamknięcie rachunku. Pismo to zostało zignorowane. Minęło kilka miesięcy, a rachunek bankowy nadal istnieje. Ze strony (...)

 • Darowizna a podatek23 Października 2007

  przekazywanie majątku nieodpłatnie między członkami najbliższej rodziny. Nowelizacja ustawy o podatku od spadków i darowizn znosi obciążenia podatkowe tych osób. Od początku 2007 roku do (...)

 • Jak przygotować się do rozwodu? 28 Kwietnia 2015

  urzędu zwraca stronie połowę uiszczonej opłaty od pozwu o rozwód lub separację w razie orzeczenia rozwodu lub separacji na zgodny wniosek stron bez orzekania o winie – (...)

 • Zmiana sposobu wypłaty wynagrodzenia za pracę19 Marca 2008

  marcu 2007 roku pracownicę, która złożyła oświadczenie o wypłatę wynagrodzenia na rachunek bankowy. W miesiącu marcu pracownica złożyła pisemne oświadczenie o (...)

 • Opłata stosunkowa w przypadku umorzenia egzekucji5 Grudnia 2008

  przesłał następnie do komornika wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego. W listopadzie 2008 komornik umorzył postępowanie na zasadzie art. 825 §1 kpc i zażądał ode mnie na (...)

 • Spłata części majątku wspólnego po podziale31 Maja 2005

  przeprowadzić egzekucję danemu tytułowi egzekucyjnemu trzeba natomiast nadać klauzulę wykonalności, którą to nadaje sąd na wniosek, w ciągu 3 dni od jego złożenia. Wniosek o (...)

 • Zawieszenie egzekucji a zajęcie rachunku bankowego20 Grudnia 2006

  kwoty, które znajdowały się na tym rachunku w chwili jego zajęcia, lecz również kwoty, które nie były na rachunku bankowym w chwili jego zajęcia, a zostały wpłacone na ten rachunek (...)

 • Jednoczesne zajęcie konta i wynagrodzenia28 Listopada 2002

  należności lub potrącania zaliczek pieniężnych - do wysokości 1/2 wynagrodzenia. Zgodnie z treścią Rozporządzenia RM wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości najniższego (...)

 • Elementy umowy o pracę20 Sierpnia 2007

  wypłaty wynagrodzenia za pracę (gotówka, wpłata na wskazany rachunek bankowy). Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny (...)

 • Komornik a konto bankowe16 Marca 2009

  zasądzone alimenty na byłą żonę. Wiem że komornik nie może już wziąć z tego minimum ale jeżeli skieruje emeryturę na konto bankowe czyli te 980 zł, i nie wybiorę ich np. w jednym miesiącu (...)

 • Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej? 23 Kwietnia 2015

  określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu, lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości, mając na względzie ochronę (...)

 • Opóźnienie egzekucji28 Lutego 2005

  zawierają artykuły Skarga na czynności komornika Co zrobić, gdy postępowanie sądowe się wlecze – skarga na bezczynność sąduJeżeli wierzyciel poprzednio wnioskował o przeprowadzenie (...)

 • VAT od wyposażenia biurowego 24 Kwietnia 2009

  lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Podatnik może zatem albo odkładać odliczenie VAT na przyszłość i pomniejszać o ten VAT np. przyszły VAT należny (nie (...)

 • Zajęcie wynagrodzenia a informacja o numerze konta21 Listopada 2007

  Komornik przesłał pismo do pracodawcy o zajęciu wynagrodzenia pracownika. W pismie tym prosi pracodawcę o podanie numeru konta bankowego, na które pracodawca odprowadza wynagrodzenie (...)

 • Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy29 Czerwca 2007

  . Zgodnie z kodeksem pracy każda trzecia umowa na czas określony jest umową na czas nie określony (o ile przerwa między pierwszą i drugą umową nie była dłuższa niż 1 miesiąc), bez (...)

 • Zajęcie rachunku bankowego 17 Grudnia 2012

  , które nie były na rachunku bankowym w chwili jego zajęcia, a zostały wpłacone na ten rachunek po dokonaniu zajęcia. Przepis ten w dalszej części stanowi, że jeżeli wierzytelność (...)

 • Termin wypłaty wynagrodzenia za pracę16 Listopada 2002

  określonym terminie. Układ zbiorowy pracy lub regulamin pracy czy umowa o pracę może wprowadzać większą częstotliwość wypłat. Dodatkowe składniki wynagrodzenia, które przysługują na (...)

 • Odpis na ZFŚS - uciążliwe warunki pracy9 Sierpnia 2005

  , obejmująca: 1) pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony i określony na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę w pełnym (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24

  Witam. Kilka dni temu kupiłem auto z Niemiec, podpisałem umowę kupna- sprzedaży i na umowie tej sprzedający nie był ostatnim właścicielem pojazdu (...)

 • KOMORNIK

  Witam.Zwracam się z prośbą o sposób postępowania w następującej sprawie;W 1996 roku przyszedł na świat mój syn,bardzo szybko rozwiązaliśmy (...)

 • Dług-zobowiązanie-wniosek do sądu-dowody-dyktafon-pomocy!!!

  Witam wszystkich użytkowników forum i odwiedzających z ?doskoku?. Jestem nowym użytkownikiem i jest to mój pierwszy post, tak więc proszę o wyrozumiałość. Sprawa (...)

 • zadłużenie PLUS windykacja "Raport"

  Mam kłopot, dwa i pół roku temu rozwiązałam umowę z plus gsm. Parę dni temu dostałam od nich pismo, że zalegam im pieniądze, dzień później (...)

 • Presco atakuje!!! co robić?

  Witam, dostałem pismo od firmy PRESCO - "Ostateczne wezwanie do zapłaty", bo jak tego nie zrobię to 26.07.04 sprawa bedzie w sądzie" (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane