Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Zgromadzenie Zakonne - nadzór pedagogiczny21 Czerwca 2007

  dyrektora szkoły lub placówki w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia lub z końcem roku szkolnego. W przypadku szkoły prowadzonej przez osobę prawną lub fizyczną, z wyjątkiem szkoły (...)

 • Zostałam zwolniona przez dyrektora szkoły-co mogę zrobić w tej sytuacji? 3 Sierpnia 2015

  pozostającemu w tym okresie bez pracy do okresu zatrudnienia.  5a. O zamiarze wypowiedzenia nauczycielowi stosunku pracy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 2 dyrektor szkoły zawiadamia (...)

 • Wpis do ewidencji nowej szkoły niepublicznej24 Listopada 2005

  , organ ewidencyjny winien go wezwać do uzupełnienia wniosku o wpis, w braku zaś reakcji odmówi on wpisu do ewidencji wnioskodawcy ze względu na niespełnienie przesłanek określonych (...)

 • Uchylanie się od służby wojskowej14 Maja 2008

  ustawie o służbie zastępczej. Zgodnie z przepisami tej ustawy, poborowy, który został przeznaczony do odbycia zasadniczej służby wojskowej albo przeszkolenia wojskowego, może złożyć (...)

 • Awans zawodowy n-la mianowanego30 Marca 2012

  uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, na mocy którego do wniosku należy dołączyć m. in. zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o uzyskanej (...)

 • Koszty przejazdu do szkoły młodocianego pracownika16 Maja 2009

  zamieszkania i poza siedzibą szkoły, mającym możliwość codziennego powrotu do miejsca zamieszkania lub siedziby szkoły, równowartość kosztów przejazdów środkami (...)

 • Zwolnienie nauczyciela30 Stycznia 2004

  Nauczyciel mianowany (20 lat stażu pracy) wystąpił z prośbą do dyrektora szkoły w czasie trwania roku szkolnego o "udzielenie urlopu bezpłatnego w związku z podjęciem obowiązków (...)

 • Zwolnienie nauczyciela mianowanego17 Marca 2004

  Dyrektor mojej szkoły chce zredukować jeden etat w świetlicy (zbyt mała liczba dzieci zapisała się w tym roku do szkoły). Jestem jedną z sześcioosobowego zespołu wychowawców. Pracuję (...)

 • Zwolnienie nauczyciela kontraktowego10 Grudnia 2011

  dyrektor szkoły w razie częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających (...)

 • Na jakich zasadach udzielany jest urlop na podratowanie zdrowia? 21 Maja 2015

  , że wystarcza dokument adresowany do dyrektora, zatytułowany jako WNIOSEK O UDZIELENIE URLOPU DLA PORATOWANIA ZDROWIA, o przykładowej treści: „W związku z potrzebą (...)

 • Czerwony pasek na świadectwie6 Czerwca 2007

  jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa (...)

 • Dofinansowanie szkolenia nauczyciela15 Grudnia 2006

  szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,   opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora (...)

 • Przeniesienie nauczyciela do innej szkoły3 Sierpnia 2007

  przejść ten nauczyciel, zwrócił się do mnie pisemnie z prośbą o wyrażenie zgody jako dyrektora na przeniesienie tego nauczyciela do jego szkoły z dniem 1 września 2008. (...)

 • Urlop wypoczynkowy pracownika młodocianego24 Października 2005

  pracodawca może, na jego wniosek, udzielić zaliczkowo urlopu w okresie ferii szkolnych.   Pamiętać należy, że pracodawca jest obowiązany na wniosek młodocianego, ucznia szkoły (...)

 • Zwolnienie nauczyciela z powodu redukcji etatów18 Listopada 2002

  w tej samej lub w innej szkole lub zapewnienia opieki w placówce opiekuńczo-wychowawczej nauczyciel pozostający w stanie nieczynnym może, na swój wniosek lub na wniosek dyrektora szkoły, (...)

 • Praktyki zawodowe dla uczniów a pracodawca26 Października 2007

  , który zawarł z uczniami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego), powiadamiają szkołę lub pracodawcę, o którym mowa w § 3 ust. 2, o naruszeniu przez ucznia lub młodocianego (...)

 • Pijany pracownik w pracy4 Czerwca 2003

  szkoły, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, jeżeli ze względu na powagę i wiarygodność wysuniętych zarzutów (...)

 • Praca młodocianych w czasie przerwy świątecznej28 Grudnia 2006

  , pracodawca może (ale nie musi), na jego wniosek, udzielić zaliczkowo urlopu w okresie ferii szkolnych. Ponadto pracodawca jest obowiązany na wniosek młodocianego, ucznia szkoły (...)

 • Reprezentowanie szkoły publicznej przez dyrektora28 Kwietnia 2012

  ;  kieruje działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz;   Należy więc przede wszystkim ustalić, czy do kompetencji dyrektora szkoły, (...)

 • Skład komisji egzaminacyjnej24 Lipca 2012

  Organ prowadzący zarządzeniem powołał w skład komisji egzaminacyjnej na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego m.in. dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły poinformował, że wyjeżdża (...)

 • Obowiązek zawarcia umowy na czas nieokreślony18 Stycznia 2005

  wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, jednego dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy (to jeden z przypadków kiedy można nawiązać umowę o pracę na czas określony (...)

 • Jaka jest forma nawiązania stosunku pracy dyrektora szkoły?9 Lutego 2012

  Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 2) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych; 3) nie toczy się przeciwko (...)

 • Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły11 Kwietnia 2006

  Czy można powołać dyrektora na stanowisko przed upływem 2 tygodni od konkursu na dyrektora, jeżeli władze oświatowe (kurator Oświaty) zostały powiadomione o wotum nieufności do (...)

 • Używanie telefonów komórkowych na terenie szkoły2 Lutego 2006

  Czy dyrektor szkoły może uczniom zabronić wnoszenia na teren szkoły telefonów komórkowych? Proszę o podstawę prawną. Czy prawo zezwala uczniowi na używanie telefonu komórkowego na (...)

 • Warunki powierzenia stanowiska dyrektora szkoły14 Sierpnia 2008

  pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Urlop dla nauczycieli dla poratowania zdrowia

  Jestem nauczycielką i chciałabym skorzystać z przysługującego mi urlopu dla poratowania zdrowia, ale dopiero od września, czyli od początku przyszłego (...)

 • nieletni pod wpływem alkoholu w szkole

  Witam. Pisze pod wpływem informacji od mojej koleżanki która jest nauczycielką w jednej z małopolskich szkół. Co może zrobić nauczyciel kiedy (...)

 • Wysokość alimentów - a dochody ojca

  Witam czy jest gdzies okreslona maksymalna wysokosc alimentow, jakie moze placic zobowiazany w stosunku do jego dochodow i potrzeb? po prostu jest taka (...)

 • Praktyczna nauka zawodu

  Moje pytanie dotyczy praktycznej nauki zawodu w charakterze sprzedawcy i co za tym idzie praktyk w sklepie. Wiem, że to jest zatrudnienie młodocianej (...)

 • URLOP WYCHOWAWCZY PŁATNY

  CHCE SIE DOWIEDZIEC JAKTO JEST Z URLOPEM WYCHOWAWCZYM PLATNYM. OD 1 LISTOPADA ZACZYNAM PRACE. TERMIN PORODU MAM NA 8 MARCA WIEC 3,4MIESIACE POPRACUJE. (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane