Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Wypowiedzenie umowy o pracę a prawo do wcześniejszej emerytury2 Grudnia 2011

  17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ustawa ta określa jednolity wiek emerytalny w zależności od płci pracownika wynoszący dla kobiety 60, a dla mężczyzny (...)

 • Wykaz stanowisk pracy w szczególnych warunkach13 Czerwca 2005

  obowiązują wykazy stanowisk ustalone na podstawie przepisów dotychczasowych wyłączają pracodawców prywatnych. emerytrura, wiek emerytalny, szczególne warunki, szczególny charakter

 • Czy na emeryturze można pracować?13 Kwietnia 2015

  wypowiedzenia stosunku pracy swojemu pracownikowi (por. M. Łajeczko, K. Tymorek, Ochrona..., s. 2; R. Sadlik, Ochrona..., s. 20; W. Sanetra, Wiek..., s. 23; B. Wagner, Wiek..., s. 25; odpowiedź (...)

 • Ochrona przedemerytalna pracownika19 Października 2010

  omawianego zakazu wypowiedzenia umowy o pracę oparty był na powszechnym poglądzie, że przez wiek emerytalny określony w art. 39 k.p. należy rozumieć wiek zezwalający na uzyskanie (...)

 • Staż emerytalny rolnika9 Września 2003

  warunki: 1) osiągnął wiek emerytalny; wiek emerytalny kobiety wynosi 60 lat, a mężczyzny 65 lat, 2) podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 100 kwartałów. (...)

 • Osiągnięcie wieku emerytalnego przez nauczyciela17 Czerwca 2005

  mocy wypowiedzenia przez dyrektora szkoły - jest to przesłanka samoistna, uzasadniająca rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem. ubezpieczenia społeczne, emerytura, wiek emerytalny, nauczyciele

 • Odmowa przyznania wcześniejszej emerytury17 Października 2007

  społecznego w razie choroby i macierzyństwa,  Zgodnie z ust. 4 tego artykułu wiek emerytalny, rodzaje prac lub stanowisk oraz warunki, na podstawie których takim pracownikom przysługuje (...)

 • Wcześniejsza emerytura w związku z pracą w szczególnych warunkach9 Lutego 2012

  wykazie A, nabywa prawo do emerytury, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki: 1) osiągnął wiek emerytalny wynoszący: 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn, 3) ma wymagany okres (...)

 • Wcześniejsza emerytura dla przedsiębiorcy15 Marca 2004

  spełnia Pan przesłanek niezbędnych do uzyskania prawa o wcześniejszej emerytury. emerytura, wcześniejsza emerytura, ubezpieczony, prawo do emerytury, wiek emerytalny

 • Nabycie prawa do emerytury20 Listopada 2003

  wypłacanej. Wydaje się jednak, iż w takim wypadku konieczne byłoby istnienie porozumienia w formie umowy międzynarodowej. emerytura, część emerytury, system ubezpieczeń społecznych, wiek emerytalny

 • Emerytura dla pracowników w szczególnych warunkach6 Grudnia 2004

  powodu całkowitej niezdolności - czy jak Pan to określił "ze względu na stan zdrowia". emerytura, wcześniejsza emerytura, prawo do emerytury, wiek, wiek emerytalny, ubezpieczenie społeczne

 • Okres ochronny a wcześniejsza emerytura26 Stycznia 2010

  wypowiedzenia umowy o pracę oparty jest na powszechnym poglądzie, że przez wiek emerytalny określony w art. 39 kodeksu pracy należy rozumieć wiek zezwalający na uzyskanie uprawnień (...)

 • Wiek emerytalny, a rozwiązanie stosunku pracy17 Lipca 2009

  emerytury i nabycie wieku emerytalnego może stanowić uzasadnione kryterium wyboru pracownika do zwolnienia spowodowanego sytuacją ekonomiczną pracodawcy. dyskryminacja pracownika ze względu na wiek, (...)

 • Wypowiedzenie umowy o pracę w wieku emerytalnym8 Lipca 2010

  to miejsce pracowników młodych. emertura, wiek emerytalny, stosunek pracy, wypowiedzenie, pracownik, pracodawca

 • Wniosek o emeryturę przed osiągnięciem wieku 15 Września 2008

  porozumienia stron. emerytura, wniosek o emeryturę, wiek emerytalny, wypowiedzenie umowy o pracę, praca, rozwiązanie, kwota bazowa, ZUS

 • Wcześniejsza emerytura a okres ochronny3 Kwietnia 2007

  , nabywa prawo do emerytury, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki: po pierwsze - osiągnął wiek emerytalny wynoszący: 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn w czasie wykonywania pracy (...)

 • Przejście na emeryturę z renty10 Listopada 2006

  i nieskładkowego, przysługuje emerytura, jeżeli spełnili łącznie następujące warunki: osiągnęli wiek emerytalny wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn; (...)

 • Prawo do emerytury rolniczej8 Sierpnia 2003

  , który spełnia łącznie następujące warunki: 1) osiągnął wiek emerytalny; wiek emerytalny kobiety wynosi 60 lat, a mężczyzny 65 lat, 2) podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu (...)

 • Wiek a okres ochronny z art. 39 kp5 Września 2007

  osiągnięcia wieku emerytalnego), wówczas będzie podlegała ona ochronie zawartej w w/w przepisie. ochrona, praca, stosunek, pracodawca, pracownik, emerytura, wiek, emerytalny, zakaz, wypowiedzenie, (...)

 • Odprawa emerytalna3 Lipca 2009

  wygaśnięcia Pani umowy o pracę.  prawo do odprawy, odprawa emerytalna, roszczenie o odprawę, emerytura, wiek emerytalny

 • Okres ochronny przed emeryturą2 Czerwca 2005

  nabywa prawo do emerytury wcześniej z uwagi na pracę w szczególnym charakterze lub z uwagi na pracę w warunkach szczególnych. Jest to bowiem odmienna sytuacja, gdy obniżony wiek emerytalny nie (...)

 • Zawieszenie emerytury rolniczej22 Sierpnia 2003

  zmianami). Emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki: osiągnął wiek emerytalny; wiek emerytalny kobiety wynosi 60 lat, a mężczyzny (...)

 • Wcześniejsza emerytura nauczyciela1 Września 2005

  emeryturach i rentach: wiek 55/60 lat (kobiety/mężczyźni), staż pracy 20/25 lat, z czego 15 lat w oświacie, na mocy art. 88 Karty nauczyciela: gdzie wiek nie ma znaczenia, ale trzeba mieć 30 (...)

 • Wcześniejsza emerytura dla urodzonych po 31.12.48r24 Czerwca 2006

  tym 15 lat zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Niższy wiek emerytalny w moim przypadku to 60 lat. Jednakże wiek ten osiągnę po 2007 roku. Czy będę więc (...)

 • Warunki korzystania ze specjalnej emerytury górniczej5 Lipca 2011

  .    emerytura, górnicza, warunki, wiek, specjalna, wniosek, budżet, państwo, fundusz emerytalny

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Wiek emerytalny

  Witam Czy jest cos może już wiadomo w sparwie wieku emerytanlnego mundurowych od kiedu wchodzi zmiana i o ile ten wiem zostanie przedłużony?Z góry (...)

 • OFE jakie zmiany od nowego roku

  Witam Jakie zmieny nastąpią jeśli chodzi o otwary fundusz emerytalny w nowym roku?Czego sie spodziewać?Z góry dziękuję Jest całkiem (...)

 • Zwolnienia za wiek ?!

  Pracodawcy nie będą mogli wypowiedzieć stosunku pracy urzędniczkom, które osiągnęły wiek emerytalny, tj. 60 lat. Tak wynika ze zmiany ustawy o (...)

 • Urlop dla nauczycieli dla poratowania zdrowia

  Jestem nauczycielką i chciałabym skorzystać z przysługującego mi urlopu dla poratowania zdrowia, ale dopiero od września, czyli od początku przyszłego (...)

 • ZUS i zadłużenie

  Witam Proszę o rade w nast sprawie; Prowadziłem kiedyś firmę, która okazała się niewypałem, w ten sposób dorobiłem się mnóstwa długów, wtym (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane