Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Przerwanie biegu przedawnienia przez uznanie30 Czerwca 2005

  sposób. Może to być pisemna umowa, może to być również czynność konkludentna. Doktryna uznaje, że nie jest wymagane zachowanie formy pisemnej umowy. Wszyscy są na ogół zgodni co do tego, (...)

 • Prawo konsumenta po 2 latach 10 Sierpnia 2010

  odpłatność naprawy należy ją traktować, że była wykonywana w ramach umowy o dzieło. Zatem istnieją roszczenia z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania. Jednakże i tutaj obowiązuje (...)

 • Zakres regulacji ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w kontekście ochrony wzornictwa przemysłowego18 Lutego 2012

  do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, (...)

 • Baza danych firm w programie do fakturowania21 Listopada 2005

  lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,   jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia (...)

 • Zapis testamentowy a postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku19 Września 2011

  wykonania zapisu w tej postaci (przeniesienia własności nieruchomości), konieczne jest powództwo w oparciu o art. 64 k.c., w wyniku którego orzeczenie sądu zastąpi oświadczenie (...)

 • Podanie fałszywego adresu24 Czerwca 2005

  , doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego (...)

 • Opóźnienie dewelopera12 Marca 2006

  nas przed takimi praktykami. Dodam, że w umowie nie ma kar umownych za zwłokę (nie mogliśmy ich wynegocjować) a jedynym ratunkiem jest rozwiązanie umowy, z tytułu nienależytego jej wykonania (...)

 • Zapewnienie dostawców mediów28 Marca 2012

  obowiązany do zapewnienia świadczenia usługi kompleksowej i do zawarcia umowy kompleksowej, na zasadach równoprawnego traktowania, z odbiorcą paliw gazowych lub energii elektrycznej (...)

 • Zakres pełnomocnictwa osoby udzielającej zamówienie publiczne8 Sierpnia 2011

  określonej czynności prawnej (np. zawarcia umowy z wybranym wykonawcą). Pełnomocnik, przystępując do postępowania o zamówienie publiczne,musi legitymować się dokumentem pełnomocnictwa (...)

 • Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej3 Lipca 2006

  : Spółka dysponuje szczególnym umocowaniem od właściciela w postaci notarialnego pełnomocnictwa do żądania wyłączenia; Spółka już niedługo, w ramach wykonania postanowień umowy (...)

< >

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Jakub Spalik

Jakub Spalik

Specjalizuje się w prawie gospodarczym i handlowym. Doradza małym i średnim przedsiębiorcom. Sporządza umowy cywilnoprawne oraz pisma procesowe dla podmiotów profesjonalnych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane