Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Zmiana zarządcy kamienicy14 Marca 2001

  właściciel nieruchomości, w imieniu którego działa ustanowiony przez niego pełnomocnik, w granicach swego umocowania. W pytaniu nie wskazano, czy w zarządzanym budynku znajdują (...)

 • Pełnomocnictwo do podpisywania umów25 Lipca 2006

  nieodłączny aspekt prowadzonej działalności i jedną z głównych kategorii czynności w ramach niej wykonywanych, można przyjąć, iż mieści się ono w zakresie czynności zwykłego zarządu (...)

 • Umowa zlecenie podobna do umowy o pracę8 Lutego 2005

  jednego miesiąca. Ta konstrukcja ma zastosowanie wyłącznie do umów o pracę. Nie znajduje zastosowania do umów agencyjnych, zlecenia lub innych umów o świadczenie usług, do których (...)

 • Przejęcie klientów innej firmy29 Sierpnia 2007

  odpowiedzialny solidarnie ze zbywcą za jego zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa lub gospodarstwa, chyba że w chwili nabycia nie wiedział o tych zobowiązaniach, mimo zachowania należytej

 • Debet na koncie bankowym a kara umowna7 Grudnia 2004

  ;384 kodeksu cywilnego ustalony przez jedną ze stron wzorzec umowy, w szczególności ogólne warunki umów, wzory umów, regulaminy wiążą drugą stronę, jeżeli zostały jej doręczone (...)

 • Obowiązki pośrednika turystycznego16 Stycznia 2006

  usługodawców posiadających siedzibę w kraju. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w (...)

 • Ustalenie zakresu działalności konkurencyjnej pracownika1 Marca 2005

  odpowiedniej definicji w kodeksie pracy. Owszem zasada swobody umów ma zastosowanie do umowy o zakazie konkurencji, ale nie w takim zakresie jak przedstawiony w pytaniu. Zasada swobody (...)

 • Wezwanie do zapłaty a odsetki za zwłokę22 Maja 2006

  , rolników, oddziałów firm zagranicznych, składających zamówienia publiczne. Ustawa nie dotyczy umów w ramach upadłości i układu, umów o czynności bankowe, umów finansowanych (...)

 • Dokumentacja wpłat w euro6 Lipca 2007

  w euro, jak i w złotówkach, a czasem też, jeżeli komuś tak będzie wygodnie, częściowo w euro a częściowo w złotówkach. Wszystkie kwoty przeliczać będę po obowiązującym (...)

 • Udostępnienie dokumentów kontroli13 Października 2006

  Ordynacji podatkowej. Zgodnie z art. 286 § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej kontrolujący, w zakresie wynikającym z upoważnienia, są w szczególności uprawnieni do żądania udostępniania akt, ksiąg (...)

 • Opodatkowanie dochodów z pracy w RFN2 Lutego 2006

  roku albo jedna dużą? Czy pracując w Niemczech jako freelancer (mieszkanie w Niemczech plus zameldowanie w Polsce) trzeba płacić podatek z umów w Niemczech, czy w (...)

 • Wypowiedzenie umowy terminowej1 Lipca 2005

  wypowiedzenia. Tak też przyjmuje doktryna prawna. Ta zasada obowiązuje w przypadku umów sformułowanych w najprostszy sposób – z podaniem okresu obowiązywania umowy. Jednak w (...)

 • Zwiększenie czynszu w umowie dzierżawy11 Stycznia 2002

  wypowiedzenia odnoszących się do wypowiedzenia umów najmu i tak jeżeli brak uregulowań umownych to w przypadku uiszczania czynszu co miesiąc, to wówczas zmiana czynszu powinna nastąpić miesiąc (...)

 • Rachunek powierniczy14 Czerwca 2002

  charakterystyczne cechy tych umów. Jedną z takich umów jest umowa rachunku powierniczego zawierana np. przy nieruchomości. W praktyce zawierana jest umowa w sposób następujący: (...)

 • Stwierdzenie nieważności umów kredytowych żony12 Grudnia 2006

  może w jednej sprawie występować w roli powodów lub pozwanych, jeżeli przedmiot sporu stanowią:   prawa lub obowiązki im wspólne lub oparte na tej samej podstawie faktycznej i (...)

 • Zmiana umowy zawartej na czas określony5 Listopada 2004

  Pracownik w firmie miał zawarte umowy o pracę na czas określony w kolejności 8.01.2001 - 31.12.2001; 1.01.2002 - 31.12.2003; 1.01.2004 - 30.06.2004; 1.07.2004 - 31.12.2004. W okresie od (...)

 • Odpowiedzialność agencji pośrednictwa pracy20 Grudnia 2007

  w tym przedmiocie powinny być kierowane do strony która naruszyła postanowienia umowy - nie będzie to agencja pośrednictwa (gdyż ta nie jest stroną umowy). W związku z powyższym w (...)

 • Nienależyte wykonanie umowy wzajemnej22 Września 2006

  w tej sytuacji mogę odmówić świadczenia kolejnych usług np. do momentu zapłaty zaległych faktur? W pierwszej kolejności należy zapoznać się z treścią umowy w celu sprawdzenia, (...)

 • Tłumaczenie umów21 Marca 2011

  kontrolowanym są obowiązani umożliwić wykonywanie czynności, o których mowa w art. 286, a w szczególności przedstawić, na żądanie kontrolującego, tłumaczenie na język polski (...)

 • Okres wypowiedzenia a ustawa kominowa24 Sierpnia 2005

  bilansowej. W końcu ustawa ta określa wprost ich maksymalną wysokość wynagrodzenia miesięcznego. W żaden sposób jednak ustawa ta nie odnosi się do długości okresu wypowiedzenia. Wydaje (...)

 • Likwidacja działalności a rozwiązanie umów o pracę2 Kwietnia 2007

  , w którym biegnie wypowiedzenie umowy o pracę. Takie wynagrodzenie należy się każdemu pracownikowi, bowiem pozostaje on nadal w stosunku pracy. Warto w tym miejscu wskazać przepis art. (...)

 • Kwalifikacja trzeciej umowy na czas określony29 Marca 2007

  w zakresie, w jakim przyjęto w nim, że dotyczy on jedynie kolejno zawieranych umów o pracę na czas określony, z wyłączeniem innych umów o pracę (umów terminowych), (...)

 • Zakaz konkurencji - nie określenie odszkodowania28 Czerwca 2006

  zawieranych umów, o ile tylko treść tych umów będzie dawała się rozdzielić i wymagana przez prawo forma każdej z umów zostanie zachowana. W umowie o zakazie konkurencji określa (...)

 • Moment powstania przychodu20 Maja 2005

  Czy jeśli sprzedaję usługę w roku 2005, ale termin płatności wystawiam na przyszły rok 2006 to czy podatek od tej usługi płacę w roku bieżącym,czy w przyszłym? Czy fakturę mogę (...)

 • Treść umowy o dzieło4 Listopada 2003

  przewidywać różne przyczyny odstąpienia w zależności od stosunku łączącego strony. I tak np. inne będą przyczyny odstąpienia od umowy o dzieło, a inne w przypadku umowy agencyjnej. W (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane