Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Podatek od psów6 Listopada 2004

  wszelkie inne wydatki związane z utrzymaniem psów) mogą być przez Państwa zaliczane do kosztów uzyskania przychodów na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. posiadanie psów, podatek (...)

 • Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej? 23 Kwietnia 2015

  zachowanie miesięcznego terminu dla złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu liczonego od uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zaprezentowane rozwiązanie - obowiązujące (...)

 • Nieprawidłowości w zapytaniu o cenę29 Czerwca 2005

  warunków, w tym warunku, o którym mowa w artykule 70 ustawy o zamówieniach publicznych. Zgodnie z jego treścią: „Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, (...)

 • Czy mogę jeździć po polskich drogach na zagranicznych prawach jazdy. 20 Sierpnia 2015

  , których stroną jest Rzeczpospolita Polska. 2. Kierowca może posiadać tylko jedno ważne prawo jazdy. Przepis ten nie dotyczy międzynarodowego prawa jazdy oraz krajowego prawa jazdy osoby, o któ

 • Okres wypowiedzenia a ustawa kominowa24 Sierpnia 2005

  bilansowej. W końcu ustawa ta określa wprost ich maksymalną wysokość wynagrodzenia miesięcznego. W żaden sposób jednak ustawa ta nie odnosi się do długości okresu wypowiedzenia. Wydaje (...)

 • Zaliczki i zwolnienie podmiotowe w VAT17 Sierpnia 2005

  , zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, agenta, zleceniobiorcy lub innej osoby świadczącej usługi o podobnym charakterze. Nowa ustawa o VAT przewiduje, że zwalnia się od podatku podatników, (...)

 • Wykonalność decyzji w postępowaniu egzekucyjnym31 Stycznia 2011

  o zastosowaniu określonego środka egzekucyjnego. Mogą być one składane w jednakowym czasie, gdyż informuje się o nich przy doręczeniu tytułu wykonawczego. Ustawa o postępowaniu (...)

 • Emerytura wojskowa a kapitał początkowy29 Maja 2002

  następujące akty prawne: - ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin. (Dz. U. z dnia 26 stycznia 1994 r. z późniejszymi zmianami) - ustawa (...)

 • Czy można zwolnić kobietę w ciąży?29 Kwietnia 2015

  regulację o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tzw. ustawa o zwolnieniach grupowych), które (...)

 • Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?10 Kwietnia 2015

  moment ustania przyczyny uchybienia powinien być uznany moment dostarczenia Panu pism, które świadczą o wydaniu nakazu zapłaty. I tutaj pojawia się problem bowiem wskazuje Pan, że dowiedział (...)

 • Zwrot kosztów pogrzebu18 Kwietnia 2005

  podległych MSWiA reguluje ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji z dnia 1994.04.25. Jeżeli chodzi o stan prawny na dzień 31.05.03 ustawa w zakresie zasiłku pogrzebowego (...)

 • Skład sądu17 Czerwca 2008

  prawa pracy o:  ustalenie istnienia, nawiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy, o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy i przywrócenie

 • Czy mogę się starać wypłaty z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych24 Czerwca 2015

  możliwością zawarcia układu;  4) oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości pracodawcy, jeżeli jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania;  5) oddaleniu wniosku (...)

 • Forma zatrudnienia nauczycieli18 Czerwca 2003

  których nie wymienia się szkół niepublicznych o uprawnieniach publicznych. Oznacza to, że w rozumieniu Karty Nauczyciel osoba zatrudniona w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (...)

 • Informacja o przetargu nieograniczonym17 Listopada 2006

  do skutku z powodu braku oferentów, pomimo wniesionych wniosków o powiadomienie o przetargu nie można mówić o bezczynności organu. Ponadto o tym czy zostanie przeprowadzony przetarg, (...)

 • Czy należy mi się odszkodowanie w przypadku kiedy inwestycja gminy obniża wartość mojej nieruchomości? 22 Maja 2015

  . 36 ust. 4, w drodze decyzji, bezzwłocznie po otrzymaniu wypisu z aktu notarialnego, o którym mowa w ust. 5  (...)  9. Wykonanie obowiązku wynikającego z roszczeń, o których (...)

 • Umorzenie absorbcyjne postępowania karnego16 Marca 2005

  Czy posiedzenie w sprawie wniosku o zawieszenie absorbcyjne i wydanie wyroku o umorzeniu absorbcyjnym jest jawne? Czy na takie posiedzenie potrzebny jest adwokat? Czy wniosek o umorzenie absorbcyjne

 • Likwidacja spółki cywilnej małżonków30 Maja 2006

  , wpisane do gminnych ewidencji przed 1 stycznia 2007 r. muszą uzupełnić swój wpis dodatkowo o: NIP, informacje o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej, informacje o (...)

 • Różne terminy odstąpienia od umowy konsumenckiej13 Sierpnia 2012

  Zamierzam zawrzeć jako przedsiębiorca umowę pożyczki z konsumentem poza moim lokalem. Ustawa o kredycie konsumenckim uprawnia konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. Ustawa (...)

 • Działka budowlana5 Października 2010

  u.p.z.), następnie kieruje do rady miasta/rady gminy wniosek o podjęcie uchwały o przystąpieniu do zmiany planu (art. 14 ust. 4 u.p.z.). Po rozpoznaniu wniosku rada miasta/rada gminy podejmuje (...)

 • Popełnienie plagiatu podczas pisania pracy magisterskiej. 9 Czerwca 2015

  w oparciu o przepisy:  -ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 j.t.) – dalej p.a -ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

 • Ustawa o świadku koronnym12 Września 2006

  ustawy o świadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych (DzU nr 149 poz. 1078), która – obok wielu innych modyfikacji – zmieniła art. 27 ustawy o świadku koronnym. (...)

 • Informacja o wynagrodzeniu kierownika jednostki11 Grudnia 2009

  odnoszą się do funkcjonariusza publicznego bądź osoby pełniącej w organie władzy funkcję publiczną w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy, to informacje np. o wysokości wynagrodzenia lub o

 • Wniosek o wznowienie postępowania24 Kwietnia 2006

  ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych zgłoszenie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych oraz wniesienie środka odwoławczego od postanowienia o odmowie zwolnienia od (...)

 • Projekt budowlany jako informacja publiczna 29 Sierpnia 2011

  postępowania. Zatem każda strona postępowania o pozwolenie na budowę ma prawo wglądu do akt. Co więcej każda strona postępowania jest obligatoryjnie powiadamiana o wszczęciu postępowania (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Narkotyki.Pilna sprawa!!!

  Mam mały problem,bo zostałem zatrzymany jakiś czas temu (z 4 miesiące) i miałem przy sobie jedną tabletke ekstazy i policja powiedziała,że jak (...)

 • pszczoły sąsiada

  mam domek letniskowy na nieruchomości ktora graniczy z zabudowaniami osoby zajmującej się pszczołami, podczas ostatniej wizyty na dzialce okazało (...)

 • dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

  Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co (...)

 • Zakaz wyprowadzania psów

  Zamieszkaliśmy na nowym osiedlu ok. rok temu. Niedawno do innej klatki w tym samym budynku wprowadzilła się kobieta, która nie może znieść faktu, (...)

 • Społeczny kurator sądowy

  Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane