Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Sprzedaż nieruchomości gminnej a przetarg3 Lutego 2009

  wywieszenia wykazu;jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.Osoby, o których mowa pkt 3, zawiadamia się na piśmie o przeznaczeniu nieruchomości (...)

 • Zażalenie na umorzenie dochodzenia23 Grudnia 2005

  wszczęcia postępowania lub umorzeniu postępowania? O ile tak jak mogę złożyć zażalenie na zawiadomienie o umorzeniu dochodzenia nie mając dostępu do akt sprawy oraz nie znając uzasadnienia (...)

 • Zwrot bonifikaty za mieszkanie1 Sierpnia 2007

  zobowiązań wobec urzędu Miasta. Żona nie została w żaden sposób poinformowana przez zbywcę (brata) lub notariusza o nałożonym na pierwszego nabywcę zobowiązaniu o ewentualnym zwrocie udzielonej (...)

 • Jak przeprowadzić zbiórkę pieniędzy dla potrzebującego?8 Maja 2015

  ) adres do korespondencji; 4) dane osoby uprawnionej do reprezentowania komitetu społecznego; 5) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa, o których mowa wyżej Oświadczenie o (...)

 • Obowiązek zawiadomienia o terminie rozprawy26 Listopada 2007

  powiadomienie o terminie ogłoszenia jako podstawę wskazując przepis art. 411 § 3 kpk, stanowiący, iż w postanowieniu o odroczeniu wydania wyroku należy wskazać czas i miejsce jego ogłoszenia. Przytoczone

 • Niespłacenie karty kredytowej.17 Czerwca 2015

  . obowiązywała jednak ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych, której art. 6 stanowił, iż roszczenia z tytułu umowy o elektroniczny instrument płatniczy przedawniają (...)

 • Zwrot nakładów na wyposażenie mieszkania18 Grudnia 2006

  przekwaterowaniu tych osób. Przekwaterowanie może nastąpić do lokalu uzyskanego przez dotychczasowego najemcę, chociażby do lokalu tego nie miały zastosowania przepisy o najmie na podstawie decyzji (...)

 • Wyodrębnienie lokalu a warunki techniczne3 Grudnia 2008

  o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. (...)

 • Co zrobić w przypadku braku zgody na otwarcie sklepu monopolowego? 10 Kwietnia 2015

  inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr (...)

 • Wypłata środków przez BFG30 Marca 2012

  określonym miejscu, o należyte powiadomienie deponenta o możliwości odbioru należnej mu kwoty pieniężnej,  2) obowiązki wierzyciela (deponenta) tzn. obowiązki wierzyciela w zakresie (...)

 • Jak przeprowadzić likwidację spółki cywilnej?4 Maja 2015

  wyrejestrowania) od dnia przejęcia przez inny podmiot, - dla których wygasa stosunek pracy lub z którymi dany podmiot rozwiązuje umowę o pracę na zasadach ogólnych, z kodem przyczyny (...)

 • Przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia20 Lipca 2006

  się, chyba że orzeczenie podlega zaskarżeniu). O wszczęciu, odmowie wszczęcia albo o umorzeniu śledztwa zawiadamia się osobę która złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstw. (...)

 • Nabycie własności gruntu od spółdzielni7 Sierpnia 2007

  wieczystej. Obecnie weszła w życie znowelizowana ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych. Z tego co się orientowałem przepisy budowlane mówią o tym, że budynek powinien być prawnie (...)

 • Mycie samochodu w miejscu publicznym 26 Lipca 2010

  ciągu 7 dni od jej podjęcia. Uchwała sprzeczna z prawem jest nieważna. Orzeka o tym wojewoda w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty doręczenia mu uchwały – podaje Ciechanowicz Janina, (...)

 • POS TV a reklama alkoholu i papierosów16 Lutego 2010

  wyrobów alkoholowych reguluje ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (dalej: ustawa o wychowaniu w trzeźwości). Zgodnie z art. 131 ust. 1 ww. ustawy (...)

 • Egzekucja z emerytury rolniczej24 Lipca 2006

  . Rzeczywiście, ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników nie wymienia wprost, tak jak ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, należności, które mogą (...)

 • Przepisy regulujące umowę sprzedaży11 Kwietnia 2006

  sprzedaż są między innymi, Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, Ustawa z dnia 26 lutego 1982 roku o cenach, Ustawa z dnia 15 (...)

 • Czy na emeryturze można pracować?13 Kwietnia 2015

  (emerytura w wieku obniżonym/wcześniejsza dop. red) lub 50 (emerytura kolejowa – dop. red), o ile osoba ta nie była członkiem otwartego funduszu emerytalnego albo złożyła wniosek o przekazanie

 • Odstąpienie od umowy kredytu na zakup kosmetyków. 11 Czerwca 2015

  procesowego punktu widzenia, byłoby to bardzo trudne ze względu na zamieszczenie w umowie informacji o prawie odstąpienia. Strona przeciwna mogłaby więc skutecznie bronić się argumentem, że wiedziała (...)

 • Przeniesienie do rezerwy23 Kwietnia 2007

  .2004, powiadomił WKU w ciągu 14 dni o kontynuowaniu studiów (już w nowej uczelni), w zaświadczeniu z uczelni widniała data planowanego zakończenia studiów o 2 lata później, niż wynikało (...)

 • Kierownik zoz a ustawa kominowa5 Sierpnia 2010

  Czy w świetle przepisów tzw. \"ustawy kominowej\" (ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, Dz.U. nr 26, poz. 306 z późn. zm.) wynagrodzenie

 • Wypowiedzenie stawki czynszu 17 Stycznia 2011

  skutkiem rozwiązania stosunku prawnego, na podstawie którego lokator zajmuje lokal, z upływem okresu wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 2, albo 2) zakwestionować podwyżkę, o której

 • Umowa między członkiem zarządu a spółką z o.o.25 Lipca 2007

  Jednoosobowa spółka z o. o. udziela pożyczki swojemu jedynemu wspólnikowi, który jednocześnie jest jedynym członkiem zarządu. Czy umowa pożyczki pomiędzy jednoosobową spółką z o. (...)

 • Becikowe dla dziecka18 Września 2006

  starać? urzędzie coś mówiono o tym żebym pozwała ojca o alimenty, no ale on jest obcokrajowcem! Ustawa o świadczeniach rodzinnych przewiduje trzy rodzaje świadczeń z tytułu (...)

 • Zwolnienie z opłaty skarbowej8 Marca 2005

  , że są to opłaty o charakterze publicznoprawnym, o których mowa w art. 3 ustawy o opłacie skarbowej. Okoliczność ta ma istotne znaczenie, ponieważ tylko taka opłata, nie będąca (...)

< >

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Narkotyki.Pilna sprawa!!!

  Mam mały problem,bo zostałem zatrzymany jakiś czas temu (z 4 miesiące) i miałem przy sobie jedną tabletke ekstazy i policja powiedziała,że jak (...)

 • pszczoły sąsiada

  mam domek letniskowy na nieruchomości ktora graniczy z zabudowaniami osoby zajmującej się pszczołami, podczas ostatniej wizyty na dzialce okazało (...)

 • dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

  Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co (...)

 • Zakaz wyprowadzania psów

  Zamieszkaliśmy na nowym osiedlu ok. rok temu. Niedawno do innej klatki w tym samym budynku wprowadzilła się kobieta, która nie może znieść faktu, (...)

 • Społeczny kurator sądowy

  Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane