Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska technika elektroradiologa12 Lutego 2012

  poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami dokonuje spisu pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach (...)

 • Forma zatrudnienia nauczycieli18 Czerwca 2003

  których nie wymienia się szkół niepublicznych o uprawnieniach publicznych. Oznacza to, że w rozumieniu Karty Nauczyciel osoba zatrudniona w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (...)

 • Niespełnianie kwalifikacji wymaganych do zatrudnienia w podmiocie leczniczym12 Lutego 2012

  dnia wejścia w życie rozporządzenia. 1Tomasz Rek, Komentarz do art.50 ustawy o działalności leczniczej, 2011.12.01 zawód, medyczny, kwalifikacje

 • Wykaz stanowisk pracy w szczególnych warunkach13 Czerwca 2005

  ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. 1982 r., Nr 40, poz. 267 ze zm.). Ustawa ta utraciła moc na podstawie art. 195 pkt 5 ustawy o (...)

 • Projekt budowlany jako informacja publiczna 29 Sierpnia 2011

  informacje dotyczące polityki wewnętrznej i zagranicznej, informacje o organach władzy publicznej i podmiotach wykonujących zadania publiczne, w tym o ich statusie prawnym, organizacji, (...)

 • Niezwłoczna informacja do GIIF29 Kwietnia 2009

  podmiotu oraz o transakcjach, w których taki podmiot występuje jako strona. Naszym zdaniem, omawiany artykuł nawiązuje do pojęcia transakcji, gdyż o niej należy zawiadomić GIIF. Proszę (...)

 • Jawność postępowania w Pzp16 Października 2012

  realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań,   2) podmiotach, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, w tym o: (...)

 • Zwrot opłaty za wniosek o dopuszczenie do obrotu18 Października 2010

  więcej stosownie do art. 3 ustawy o opłacie skarbowej jeśli na podstawie odrębnych przepisów wydanie pozwolenia podlega innym opłatom o charakterze publicznoprawnym, to nie stosuje się

 • Częściowa niezdolność pracownika do pracy17 Czerwca 2003

  podstawie umowy o dzieło). Za przychód (o którym mowa powyżej) uważa się również kwoty pobranych zasiłków: chorobowego i opiekuńczego oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, (...)

 • Zakaz podejmowania działaloności konkurencyjnej22 Listopada 2004

  (ustawa o działalności gospodarczej, prawo spółdzielcze, kodeks spółek handlowych, ustawa o przedsiębiorstwach państwowych). Tych zakazów regulacja kodeksowa nie narusza. W (...)

 • Rodzaje podmiotów leczniczych12 Lutego 2012

  Jakie istnieją w Polsce rodzaje podmiotów leczniczych? Podmioty lecznicze wymienione w art. 4 ustawy o działalności leczniczej. Art. 4. 1. Podmiotami leczniczymi są: 1) przedsiębiorcy w

 • Pojęcie żywności według ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia11 Stycznia 2012

  W jaki sposób ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia definiuje pojęcie żywności? Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia: Art. 3. 1. Żywnością (...)

 • Reprezentatywność Związku2 Stycznia 2008

  następujące kryteria: 1) zrzeszają, z zastrzeżeniem ust. 3, więcej niż 300 000 członków będących pracownikami,   2) działają w podmiotach gospodarki narodowej, których (...)

 • Dobrowolne opłacanie składek ZUS26 Stycznia 2005

  dnia wskazanego we wniosku o objęcie tymi ubezpieczeniami, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony (art. 14 ust. 1 ustawy). prawo ubezpieczeń społecznych, ustawa (...)

 • Dostawa w zamówieniach publicznych20 Września 2005

  W ustawie o zamówieniach publicznych rozróżnia się usługi od dostaw. Ustawa mówi jednak ogólnie o wykonawcach, jako podmiotach dla potrzeb zamówień publicznych, oprócz zamawiających. (...)

 • Praca w szczególnych warunkach4 Lipca 2003

  szkodliwości dla zdrowia oraz o znacznym stopniu uciążliwości lub wymagających wysokiej sprawności psychofizycznej ze względu na bezpieczeństwo własne lub otoczenia w podmiotach, w których (...)

 • Darowizna dla gminy7 Marca 2005

  odmówić przyjęcia nieodpłatnie darowizny w postaci wykupionego przez mnie lokalu w celu uniknięcia jakichkolwiek problemów formalno-prawnych po moim wyjeździe z kraju? Faktycznie ustawa o gospodarce

 • Zdolność prawna konsorcjum13 Października 2005

  niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Chodzi więc o takie jednostki, których byt został uregulowany przez ustawę, a dodatkowo w tej ustawie wprost lub w (...)

 • Błędy w pozwie30 Marca 2005

  jaką konkretnie pomyłkę chodzi. Jeżeli ową Pani pomyłkę można zakwalifikować jako „oczywistą niedokładność” (czyli nie ma wątpliwości o jaki podmiot chodzi), to de facto nie musi (...)

 • Działalność rzemieślnicza23 Sierpnia 2007

  Proszę o omówienie wykonywania działalności gospodarczej w formie rzemiosła. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą (...)

 • Główny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych10 Stycznia 2006

  rejestracji zbiorów danych. Formularz rejestracyjny jest tak skonstruowany, ze może być wykorzystywany także do aktualizacji danych. Punkt 13 tego formularza służy do podania informacji o podmiotach, (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Palenie śmieci na własnej posesji?

  Czy ktoś się może orientuje, czy wolno mi palić śmieci na własnej posesji i jakie są związane z tym oraniczenia? Na pewno nie wolno palić Ci nawet (...)

 • Czy komornik może zająć rente rodzinna ?

  Mam 24 lata i pobieram rentę rodzinną po zmarłym ojcu jednak ostatnio dowiedziałam sie że mieszkanie w którym jestem zameldowana (a w nim nie mieszkam) (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane