Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Nowe przepisy o komornikach i egzekucji7 Września 2007

  . procentu od wyegzekwowanych kwot? Kto będzie oceniał ten nakład pracy? Najnowsza ustawa nowelizacyjna - ustawa z dnia 24 maja 2007 roku o zmianie ustawy o komornikach sądowych (...)

 • Czy mogę doprowadzić do umorzenia długu?7 Kwietnia 2015

  sposób, wskazują na to kolejne ustępy powołanego przepisu ustawy o komornikach sądowych: Art. 49. 7. Dłużnik może złożyć wniosek o obniżenie wysokości opłat, o (...)

 • Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej? 23 Kwietnia 2015

  jeżeli nakazanie opróżnienia następuje z przyczyn, o których mowa w art. 13. 6. Orzekając o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego, sąd nakazuje wstrzymanie wykonania (...)

 • Bezskuteczna egzekucja o ponoszenie kosztów10 Stycznia 2005

  art. 45 ust. 2 stanowi, że opłata należy się za dokonaną egzekucję i to od dłużnika. Mimo, że art. 45 ust. 5 jest wyjątkiem od zasady wyrażonej w art. 3a 9Komornik prowadzi (...)

 • Wysokość opłaty za poszukiwanie majątku dłużnika23 Lutego 2009

  egzekucyjnego.Rozumiemy, że opłata, o której mowa w opisie sytuacji, to opłata za poszukiwanie majątku dłużnika, zleconego komornikowi w toku egzekucji. Wynika ona z art. 53a ust. (...)

 • Przewlekłość egzekucji z nieruchomości14 Września 2010

  przewlekłości od Skarbu Państwa albo solidarnie od Skarbu Państwa i komornika. Postanowienie uwzględniające skargę wiąże sąd w postępowaniu o odszkodowanie.   Co istotne, zgodnie z art. (...)

 • Zwolnienie od kosztów sądowych a zabezpieczenie18 Czerwca 2012

  , to zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o komornikach należy ją wnieść wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia, bądź w terminie 7 dni od wezwania komornika do jej uiszczenia. Powyższe (...)

 • Nadzór nad postępowaniem komornika14 Stycznia 2012

  komornikiem sprawowanym przez prezesa sądu rejonowego, określonym w art. 3 ust. 2. -Marciniak Andrzej Najnowsze wydanie: Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Komentarz Warszawa (...)

 • Czy na emeryturze można pracować?13 Kwietnia 2015

  mających prawo do emerytury na warunkach określonych w art. 32, 33, 39, 40, 46, 50, 50a i 50e, 184 oraz w art. 88 ustawy, o której mowa w art. 150, zostaną ustanowione (...)

 • Wynajem mieszkania cudzoziemcowi. 12 Maja 2015

  ) potwierdzenie zgłoszenia, o którym mowa w art. 19b ust. 1. 5. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 19a ust. 3, właściciel lokalu może (...)

 • Zbyt wysokie koszty komornicze17 Listopada 2008

  ustawę o komornikach i egzekucji komorniczej, z której wynika, że jeżeli dług potrącany jest z wynagrodzenia to koszty wynoszą 8%, natomiast od kwoty spłaconej wierzycielowi 5%. Proszę o (...)

 • Opłaty komornicze w razie dobrowolnego świadczenia30 Stycznia 2007

  rzecz komornika, mimo że on nic nie zrobił w tej sprawie? Na skutek wycofania wniosku o egzekucję skierowanego do komornika, postępowanie egzekucyjne podlega umorzeniu. Zgodnie z art. 49 ustawy (...)

 • Popełnienie plagiatu podczas pisania pracy magisterskiej. 9 Czerwca 2015

  w oparciu o przepisy:  -ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 j.t.) – dalej p.a -ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

 • Koszty egzekucji15 Kwietnia 2005

  . i art. 770 k.p.c. Szczegółowe składniki tych kosztów ustala ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. Komornik pobiera od strony, która wniosła o (...)

 • Opłata od czynności komorniczych5 Kwietnia 2012

  Art. 54. Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji ustanawia opłatę na rzecz komornika za wprowadzenie wierzyciela w posiadanie w przypadkach innych niż wymienione w art. 51. O (...)

 • Koszty egzekucji komorniczej o wydanie rzeczy 4 Kwietnia 2012

  funduszu świadczeń socjalnych (art. 33 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, Dz. U. 2011 r., Nr 231 poz. 1376). W roku 2011 wysokość tego wynagrodzenia wynosiła w pierwszym (...)

 • Obowiązki komornika19 Września 2006

  lub po jakim fakcie umarza sie postępowanie? Zgodnie z art.  45 ustawy o komornikach, po złożeniu przez wierzyciela tytułu wykonawczego wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji (...)

 • Sprzedaż nieruchomości gminnej a przetarg3 Lutego 2009

  właściciela nieruchomości, o ile strony umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu nie postanowiły inaczej. Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, (...)

 • Ograniczenie egzekucji25 Lutego 2009

  składnikami majątku. Umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela nie likwiduje obowiązku zapłaty kosztów. Zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy o komornikach sądowych (...)

 • Pomoc publiczna przedsiębiorcom14 Października 2010

  niektórych innych ustaw dokonano też (w art. 3) różnych zmian w ustawie z 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. (...)

 • Czy można zaskarżyć czynności komornika?12 Maja 2015

  , a nie komornika i nie w oparciu o przepisy kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o komornikach. Jak wskazaliśmy powyżej, dopuszczalne jest prowadzenie egzekucji w „niewłaściwym (...)

 • Działka budowlana5 Października 2010

  kroków w celu zmiany miejscowego planu. Co prawda istnieje możliwość odwołania się do regulacji przepisów ustrojowych, tj. ustawy o samorządzie gminnym, a w szczególności do art. (...)

 • Sprzedaż środków trwałych29 Grudnia 2005

  ;art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi. Zgodnie z art. 22a ust. 2, amortyzacji podlegają również, z zastrzeżeniem art. 22c, niezależnie od przewidywanego okresu używania: (...)

 • Wyodrębnienie lokalu a warunki techniczne3 Grudnia 2008

  o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. (...)

 • Podstawa żądania opłaty za kopie z akt komornika24 Września 2007

  . Komornik twierdzi, że nie obowiązuje go ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, tylko taksa komornicza: 13 zł za 1 kserokopię. Czy ma rację? Opłaty egzekucyjne przewidziane ustawą (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Eksmisja rozwiedzionego wraz z dzieckiem na które przyznano mu opiekę

  Rozwiodłem się. Sąd mi przyznał opiekę nad synem a mojej eks-małżonce je ograniczył. Przez cały okres trwania małżeństwa mieszkaliśmy u jej (...)

 • Do Kuratorów zawodowych

  Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną (...)

 • dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

  Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co (...)

 • Palenie śmieci na własnej posesji?

  Czy ktoś się może orientuje, czy wolno mi palić śmieci na własnej posesji i jakie są związane z tym oraniczenia? Na pewno nie wolno palić Ci nawet (...)

 • Zmiana kategorii wojskowej

  Posiadam kategorię E chciałbym zmienic na A czy to mozliwe?Byłem chory zostałem wyleczony 3 lata temu,i własciwie tylko kategoria E przeszkadza mi (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane