Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Czy mogę jeździć po polskich drogach na zagranicznych prawach jazdy. 20 Sierpnia 2015

  1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 108 poz. 908) – ale i w stanie obowiązującym w 2011 roku oraz     - ustawy z dnia 5 stycznia (...)

 • Co zrobić w przypadku braku zgody na otwarcie sklepu monopolowego? 10 Kwietnia 2015

  . 1356 tekst jednolity), ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. 2000 nr 80 poz. 903 tekst jednolity), ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych (...)

 • Czy na emeryturze można pracować?13 Kwietnia 2015

  jednolity: Dz. U. 1998 r. Nr 21 poz. 94, dalej: KP) i ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku - o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009r. (...)

 • Sprzedaż spółki z o.o z zadłużeniem.13 Kwietnia 2015

  września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity - Dz.U.2013.1030), - ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jednolity - Dz.U.2012.1112), - (...)

 • Odstąpienie od umowy kredytu na zakup kosmetyków. 11 Czerwca 2015

  marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2012 poz. 1225 tekst jednolity),  Rozpatrując

 • Jak przeprowadzić likwidację spółki cywilnej?4 Maja 2015

  lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm., dalej u.s.d.g.), – ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks (...)

 • Tekst jednolity10 Marca 2005

  istotnie utrudnione, Marszałek Sejmu ogłasza tekst jednolity ustawy. O tekście ujednoliconym można z kolei mówić w przypadku treści aktów normatywnych, których jednolitego brzmienia (...)

 • ZUS żąda spłaty odsetek za zaległą składkę. 4 Maja 2015

  sytuacji oraz wskazanie odpowiedzi na zadane pytania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz. U. 2009 (...)

 • Korekta odpisu na ZFŚS11 Kwietnia 2013

  świadczeń socjalnych (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 592, dalej ustawa). Kwestii tej nie może regulować również regulamin, który dotyczy tylko zagadnień wskazanych (...)

 • Maszynista a praca w warunkach niebezpiecznych.6 Września 2012

  , do których zaliczają się m.in substancje i mieszaniny o właściwościach wybuchowych (benzyna) oraz substancje i mieszaniny żrące (kwas) – na podstawie ustawy z dnia 25 lutego 2011 (...)

 • Sprzedaż odzieży i biżuterii pochodzących z krajów UE w Polsce. 1 Kwietnia 2015

  u.s.d.g.), ustawy z dnia z dnia 27 lipca 2002 roku Prawo dewizowe (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 826, dalej u.p.d.), ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 roku Prawo probiercze (Dz. U. 2011 (...)

 • Jak zabezpieczyć syna przed płaceniem alimentów na ojca?13 Kwietnia 2015

  , aby nie był on w stanie samodzielnie zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb w zakresie utrzymania i wychowania. O osobie ubiegającej się o alimenty z powodu niedostatku można mówić (...)

 • Sprzedaż przedsiębiorstwa3 Października 2012

  mediów itp. Kiedy należałoby zgłosić zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej? Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: (...)

 • Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej? 23 Kwietnia 2015

  zachowanie miesięcznego terminu dla złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu liczonego od uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zaprezentowane rozwiązanie - obowiązujące (...)

 • Ile może dorobić emeryt12 Czerwca 2012

  ubezpieczenia społecznego, o której mowa w ust. 2 oraz z tytułu służby wymienionej w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 6.  Za działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, o (...)

 • Czy można zwolnić kobietę w ciąży?29 Kwietnia 2015

  odpowiedzi na zadane pytania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 1998 r. Nr 21 poz. 94, dalej k.p.), ustawy z dnia 25 czerwca (...)

 • Jak zabezpieczyć się przed stratą mieszkania przez długi ojca? 22 Kwietnia 2015

  została na podstawie przepisów: -ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity - Dz.U.2013.1222), - ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks (...)

 • Niespłacenie karty kredytowej.17 Czerwca 2015

  . obowiązywała jednak ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych, której art. 6 stanowił, iż roszczenia z tytułu umowy o elektroniczny instrument płatniczy przedawniają (...)

 • Licencja na transport drogowy towarów30 Maja 2012

  drogowym oraz zasady jej uzyskania zostały określone w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 125 poz. 874). Ustawa (...)

 • Sprawozdania finansowe Spółki Akcyjnej29 Sierpnia 2011

  zwalnia jednak w żaden sposób członków zarządu od ewentualnej odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną spółce.   (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 152 poz. 1223) (...)

 • Decyzja ZRID na realizację drogi na terenach SP5 Sierpnia 2010

  . 326). Z kolei art. 2 ust. 1. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.) kategoryzuje drogi publiczne na: 1) drogi (...)

 • Zatrudnienie Ukraińca na umowę zlecenia12 Marca 2010

  się w następujących aktach prawnych: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 69 poz. 415); Rozporządzenie (...)

 • Składki do FP i FGŚP od zatrudnionego u rolnika12 Lipca 2012

  działalności gospodarczej. Tymczasem zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (ustawa z dnia z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej - (...)

 • Lekka ścianka na poddaszu a pozwolenie na budowę8 Stycznia 2008

  stanowiącej część mojego mieszkania strychowego. W wyniku oględzin nadzór budowlany stwierdził, że w oparciu o art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (tekst jednolity (...)

 • Czy mogę doprowadzić do umorzenia długu?7 Kwietnia 2015

  Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 231 poz. 1376), a także poglądów (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane