Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Przeciwdziałanie bezrobociu13 Grudnia 2011

  Jakie są zadania państwa w zakresie przeciwdziałania bezrobociu? Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy określa zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia

 • Zasiłek po urlopie wychowawczym18 Czerwca 2003

  stosunku pracy - art. 27 ust.1 pkt 3 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, jeżeli pracownik rozwiązał umowę o pracę u poprzedniego pracodawcy za wypowiedzeniem, to nie (...)

 • Rozwiązanie spółki jawnej17 Czerwca 2004

  przeciwdziałaniu bezrobociu. Ustawa ta wskazuje osoby które są uprawnione do takich świadczeń. Znajduje ona zastosowanie do poszukujących i podejmujących „zatrudnienie lub inną pracę (...)

 • Zasiłek przedemerytalny26 Stycznia 2010

  jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o prace zawartej na czas nie określony następuje z przyczyn dotyczących pracodawcy, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o prace, (...)

 • Odwołanie w czasie zwolnienia lekarskiego9 Grudnia 2004

  pracy (chodzi tu o rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków (...)

 • Zatrudnienie bezrobotnego8 Września 2003

  działalności) może i powinno takie zaświadczenie wystawić? Ustawa o zatrudnianiu i przeciwdziałaniu bezrobociu w rozdziale o odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko przepisom (...)

 • Prawo do odprawy i świadczenia przedemerytalnego18 Lutego 2004

  ekonomicznych), miałoby to o tyle dobry skutek dla Pani, że po takim zwolnieniu będzie się Pani mogła ubiegać o świadczenie przedemerytalne. Proszę jednak pamiętać, że jeżeli wypowiedzenie (...)

 • Prawo do zasiłku dla bezrobotnych18 Listopada 2002

  zaproponowane warunki i zostanie rozwiązana umowa o pracę - czy będę miała prawo do zasiłku dla bezrobotnych? Ustawa o zatrudnieniu i bezrobociu ma zastosowanie do obywateli (...)

 • Okresy składkowe na gruncie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych13 Lutego 2012

  przepisach o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych, w przepisach wymienionych w art. 195 pkt 1–4 i 8, w przepisach o adwokaturze, w przepisach o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu (...)

 • Dzierżawa nieruchomości a status bezrobotnego2 Maja 2007

  o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu precyzyjnie określa przesłanki niezbędne do tego, by uzyskać status bezrobotnego. Pośród nich jest wymóg, by osoba taka nie była właścicielem (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Jakub Spalik

Jakub Spalik

Specjalizuje się w prawie gospodarczym i handlowym. Doradza małym i średnim przedsiębiorcom. Sporządza umowy cywilnoprawne oraz pisma procesowe dla podmiotów profesjonalnych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane