Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Wygaśnięcie a przedawnienia uprawnień z rękojmi7 Maja 2008

  poglądu w tej sprawie można bronić obu poglądów. Wygaśnięcie roszczenia w związku z upływem terminu rękojmi doznaje jednego wyjątku: w przypadku gdy sprzedawca podstępnie wadę zataił (...)

 • Sprostowanie świadectwa pracy4 Lipca 2007

  sprostowania świadectwa pracy. Upływ terminu do wystąpienia do pracodawcy z wnioskiem oraz upływ terminu do wystąpienia z powództwem przeciwko pracodawcy mają ten skutek prawny, (...)

 • Upływ terminu przedawnienia12 Stycznia 2006

  przedsiębiorstwa sprzedawcy, na podstawie Art. 554 kodeksu cywilnego przedawniają się z upływem dwóch lat. przedawnienie, upływ terminu, wymagalność roszczenia

 • Procedura uprawomocnienia wyroku8 Lipca 2010

  wniesiona apelacja, z dniem 25 maja wyrok jest prawomocny. Raczej nie jest możliwe, aby upływ terminu przypadał na niedzielę. orzeczenie, apelacja, prawomocność, upływ terminu

 • Wpis do Bankowego Rejestru Niesolidnych Klientów31 Sierpnia 2007

  wiemy czy w czasie biegu terminu przedawnienia wystąpiły czynności przerywające bieg tego terminu, nie możemy udzielić odpowiedzi czy roszczenie to uległo już przedawnieniu. Upływ (...)

 • Termin spłaty pożyczki15 Kwietnia 2011

  IX) ss. 1098). pożyczka, umowa, termin, spłata, dłużnik, wierzyciel, wezwanie do zapłaty, zwrot, bezskuteczny, upływ terminu, umowa, spełnienie świadczenia, opóźnienie, odsetki, odszkodowanie, (...)

 • Skutki prawne wyjścia ze spółki komandytowej.24 Czerwca 2015

  członkowstwa w spółce komandytowej podstawowe znaczenie ma upływ terminu wypowiedzenia – tu będzie to 31 grudnia, lub nastąpiło inne zdarzenie powodujące ustanie członkowstwa (...)

 • Upływ terminu zasiedzenia a powództwo windykacyjne9 Lutego 2004

  Czy po upływie terminu zasiedzenia złożenie wniosku przez formalnego właściciela o wydanie nieruchomości, jeżeli zasiadujący nie złożył jeszcze wniosku o zasiedzenie, unieważnia zasiedzenie? W

 • Upływ terminu do odwołania od decyzji ZUS25 Września 2007

  terminu, chyba że przekroczenie terminu nie jest nadmierne i nastąpiło z przyczyn niezależnych od odwołującego się. Jak wynika z powyższego sąd może – działając z urzędu lub na (...)

 • Termin dla składania wniosków dowodowych7 Lutego 2011

  , to strona może je powołać i upływ terminu nie może stać temu na przeszkodzie. W takiej sytuacji, przekroczenie terminu dla zgłaszania wniosków dowodowych nie powoduje ujemnego skutku (...)

 • Wezwanie do zapłaty za jazdę bez biletu21 Kwietnia 2015

  informacyjnych wskazujemy, iż terminy przedawnienie mogą ulec zmianie wzależności od aktywności wierzyciela w egzekwowaniu długu. W pierwszej kolejności należywskazać na art. 123 k.c. Bieg terminu (...)

 • Obowiązek podatkowy a świadczenie usług ciągłych7 Czerwca 2004

  powstaniem obowiązku podatkowego, a ten, jak zostało powyżej wskazane, powstaje niezależnie od tego czy abonament zostanie uiszczony czy też nie. telewizja kablowa, obowiązak podatkowy, upływ terminu

 • Wypowiedzenie najmu z powodu zaległości w czynszu30 Czerwca 2006

  stosownego wyroku. wypowiedzenie najmu, eksmisja, oświadczenie woli, oświadczenie o zamiarze wypowiedzenia umowy, wyznaczenia dodatkowego terminu,

 • Upływ terminu umowy zawartej na czas określony2 Czerwca 2003

  a pracownikiem na warunkach wcześniejszych? Umowa o pracę zawarta na czas określony rozwiązuje się z chwilą upływu terminu, do którego została zawarta. Milczenie pracodawcy i pracownika nie oznacza (...)

 • Upływ terminu do powołania się na błąd19 Grudnia 2003

  Czy pisemne uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli z powodu błędu może mieć skutki prawne, jeżeli dotyczyło czynności nie będącej czynnością nieodpłatną i nastąpiło po upływie roku (...)

 • Jak znieść obowiązek alimentacyjny po udowodnieniu że nie jestem ojcem dziecka? 9 Kwietnia 2015

  po jego upływ spowoduje, iż sąd je oddali. Upływ terminu nie uniemożliwia całkowicie stwierdzeniu bezskuteczności uznania ale o tym poniżej. Jak wskazuje doktryna [w: Kodeks rodzinny (...)

 • Sprzedający nie chce wymienić wadliwego sprzętu.17 Lipca 2015

  mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił. Podsumowując, (...)

 • Roszczenie windykacyjne16 Października 2007

  koniec roku dzierżawnego (art. 695 oraz 704 kc).   W przypadku jednak gdy umowa jest zawarta na czas oznaczony, upływ przewidzianego w niej terminu powoduje wygaśnięcie umowy. Dotychczasowy (...)

 • Czy sąsiad może zasiedzieć moją działkę? 17 Czerwca 2015

  powyższych rozważaniach, nie występują przesłanki pozwalające uznać, że w stosunku do sąsiada biegnie upływ terminu zasiedzenia prawa własności. Sąsiad nie będzie więc mógł (...)

 • Obliczanie terminu do odwołania się od mandatu2 Listopada 2004

  terminu był tzw. długi weekend). Jakie przepisy regulują długość tego terminu (dni robocze czy kalendarzowe)? Samo postępowanie mandatowe regulowane jest przepisami kodeksu w sprawach o wykroczenia. (...)

 • Wypowiedzenie zmieniające19 Listopada 2008

  warunków pracy i płacy. Brak podania tych przyczyny, stanowi więc naruszenie przepisów kodeksowych i jest podstawą do zaskarżenia decyzji pracodawcy do sądu pracy. Upływ terminu (...)

 • Odrzucenie spadku obciążonego długami przez kuzyna. 9 Czerwca 2015

  skorzystania z tego prawa podmiotowego, a oświadczenie złożone po upływie terminu nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Upływ terminu uwzględniany jest z urzędu, nie ma żadnych (...)

 • Wniosek o przywrócenie terminu31 Stycznia 2011

  terminu. Jedynym rozwiązaniem będzie ponowne wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu. Sąd przywróci termin jeżeli strona nie dokonała czynności (...)

 • Zasiedzenie udziału we własności19 Kwietnia 2004

  , która rzeczą włada jak właściciel), upływ terminu 20 letniego w przypadku dobrej wiary posiadacza, lub 30 letniego, gdy tej wiary brak (zła wiara). W dobrej wierze jest ten, kto na podstawie

 • Wzięta pożyczka w parabanku-kiedy następuje przedawnienie?22 Czerwca 2015

  . oraz aktualnych komentarzy doktryny i orzecznictwa odnoszących się do rozpatrywanych kwestii. W kontekście możliwości powołania się przez Pana na upływ terminu przedawnienia należy zważyć (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.