Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Spadkobierca wspólnika w spółkach handlowych9 Listopada 2006

  wyłączyć wstąpienie do spółki spadkobierców na miejsce zmarłego wspólnika. W tym przypadku umowa spółki powinna określać warunki spłaty spadkobierców niewstępujących do spółki, (...)

 • Prawa wspólnika większościowego w spółce z o. o.16 Sierpnia 2007

  części zapadają większością dwóch trzecich głosów. Uchwała dotycząca istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki wymaga większości trzech czwartych głosów. Umowa spółki (...)

 • Wypłata dywidendy z kapitału rezerwowego18 Maja 2006

  wymagane by można było dokonać wypłaty dywidendy. Umowa spółki może przewidywać inny sposób podziału zysku. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, zysk przypadający wspólnikom (...)

 • Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej13 Sierpnia 2007

  wypłaty z zysku przysługuje każdemu wspólnikowi. Może to nastąpić dopiero po rozwiązaniu spółki. Jednakże jeśli umowa spółki jest zawarta na czas dłuższy, czyli trwa więcej (...)

 • Egzekucja przeciwko spółce z o.o. a śmierć prezesa25 Marca 2008

  . Zakładając, że członek zarządu był jednocześnie jedynym wspólnikiem, należy wskazać, iż zgodnie z art. 183 ksh, umowa spółki może ograniczyć lub wyłączyć wstąpienie do spółki (...)

 • Prowadzenie spraw spółki komandytowej18 Kwietnia 2006

  uregulowanie i taką możliwość przewidzieć. Ponadto w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu spółki potrzebna jest zgoda komandytariusza, choć umowa spółki może tu stanowić (...)

 • Wniosek prokurenta o ogłoszenie upadłości spółki21 Sierpnia 2006

  złożenia wniosku, gdyż zarząd spółki jest wieloosobowy, a prokurent nie jest reprezentantem spółki, tylko jej pełnomocnikiem. Umowa spółki nie reguluje zasad reprezentacji (...)

 • Odwołanie prezesa zarządu spółki z o.o.6 Marca 2007

  zgromadzenia wspólników (taka zgoda jest wymagana w umowie spółki), notorycznie odmawia udzielania informacji i dostępu do dokumentów spółki. Istnieją także dowody na wyprowadzanie pieniędzy (...)

 • Podniesienie kapitału sp. z o.o. a prawa wspólnika17 Sierpnia 2007

  ;szczególne lub umowa spółki nie stanowią inaczej, a więc zgodnie z art. 246 § 1 zd. 1, uchwały dotyczące zmiany umowy spółki, rozwiązania spółki lub zbycia przedsiębiorstwa (...)

 • Prowadzenie spraw spółki a reprezentacja17 Marca 2006

  poczynione już w umowie spółki. Jeżeli takich postanowień brak w umowie, stosuje się pozostałe paragrafy art. 208. Omawiany przepis dotyczy sfery wewnętrznej spółki – czyli prowadzenia (...)

 • Procedura sprzedaży udziałów sp. z o. o.5 Lipca 2007

  spółki. Członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Mandat członka zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji (...)

 • Spółka z o.o. z obcokrajowcem16 Grudnia 2005

  kwestia ubezpieczeń społecznych. Z członkiem zarządu może być podpisana umowa o pracę lub inna umowa cywilnoprawna, np. zlecenia, która będzie podstawą do wypłaty wynagrodzenia takiej osobie. (...)

 • Zastaw na udziałach spółki z o.o.28 Czerwca 2005

  ) czy wystarczającą będzie umowa cywilno -prawna między firmą udzielającą pożyczki a pożyczkobiorcą? Ad 1. W myśl artykułu 230 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli umowa spółki (...)

 • Działalność konkurencyjna udziałowca18 Października 2006

  konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej (...)

 • Aport w spółce cywilnej28 Stycznia 2005

  jednakowej wartości wkładów z art. 861 §2 k.c. Podstawą przeniesienia własności rzeczy (stanowiących wkład wspólnika) na spółkę jest sama umowa spółki. Prosimy również o zapoznanie (...)

 • Obowiązki związane z likwidacją spółki cywilnej28 Października 2003

  o likwidacji (rozwiązaniu) spółki. Uchwała może wywrzeć skutek natychmiast albo wywołać skutek odroczony w czasie w zależności od woli wspólników. Wreszcie umowa spółki może (...)

 • Zmiana prezesa w spółce z o.o.29 Marca 2007

  spółki i jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, sposób reprezentowania określa umowa spółki. Jeżeli (...)

 • Osoba reprezentująca pracodawcę w sp. z o.o.15 Lutego 2007

  przypadku może jednoosobowo reprezentować spółkę jako pracodawcę w myśl art. 3[1] kodeksu pracy skoro ani umowa spółki nie reguluje tej sprawy ani też regulamin pracy tej spółki? (...)

 • Pismo do ogłoszeń spółki5 Stycznia 2006

  stanowi, iż umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna określać: 1) firmę i siedzibę spółki, 2) przedmiot działalności spółki, 3) wysokość kapitału zakładowego, (...)

 • Uchylenie uchwały o podwyższeniu kapitału6 Lutego 2008

  , Tom III, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 2 wydanie, wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005 r., s. 291). Jeśli więc umowa spółki zawiera postanowienie, o którym mowa powyższej, nie (...)

 • Egzekucja przeciwko wspólnikowi spółki jawnej2 Lutego 2006

  roku obrotowego, nawet gdy umowa spółki była zawarta na czas oznaczony. Jeżeli umowa spółki przewiduje krótszy termin wypowiedzenia, wierzyciel może skorzystać z terminu umownego. (...)

 • Zmiany w zarządzie spółki z o.o.6 Listopada 2006

  bezwzględną większością głosów, chyba że umowa spółki stanowi inaczej - zgodnie z treścią pytania warunek ten został spełniony. Jako że kwestia powołania członka zarządu jest sprawą (...)

 • Stan prawny spółki z o.o.11 Lipca 2007

  spółki na żądanie wszystkich pozostałych wspólników, jeżeli udziały wspólników żądających wyłączenia stanowią więcej niż połowę kapitału zakładowego. Umowa spółki może (...)

 • Podział zysku w spółce partnerskiej4 Stycznia 2008

  będzie miał w tej sprawie art. 51 ksh. Zgodnie z nim każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku bez względu na rodzaj i wartość wkładu. Jeśli umowa

 • Pozostawienie zysku w spółce7 Stycznia 2008

  późniejsze przekazanie na kapitał rezerwowy spółki. Udziałowiec większościowy (51%) nie dopuszcza do żadnych zmian umowy spółki. Czy w takiej sytuacji, gdy niemożliwe jest utworzenie kapitału (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane