Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Pobyt obcokrajowca w Polsce2 Grudnia 2008

  zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub udzielenie zezwolenia na osiedlenie się. Naszym zdaniem łatwiej Pana/Pani zięciowi będzie spełnić przesłanki dla ubiegania się o udzielenie (...)

 • Niepodpisanie umowy przez Wykonawcę-konsekwencje15 Kwietnia 2009

  ofertą.Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem (...)

 • Unieważnienie przetargu w zamówieniach publicznych15 Września 2006

  Prawo zamówień publicznych przewiduje klarowne przypadki unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Art. 93 Ustawy stanowi, że zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie

 • Urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim15 Czerwca 2009

  może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu). Warto przypomnieć, że pracownicy

 • Skład komisji przetargowej14 Lipca 2005

  nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą (...)

 • Udzielenie absolutorium Prezesowi stowarzyszenia przez walne zgromadzenie7 Lutego 2012

  kolegialnie przez cały zarząd). W takiej sytuacji rozstrzygnięcie należałoby już do sądu. udzielenie, absolutorium, prezes, stowarzyszenie, walne

 • Na jakich zasadach udzielany jest urlop na podratowanie zdrowia? 21 Maja 2015

  . Podsumowując: 1) w celu uzyskania urlopu dla poratowania zdrowia należy spełnić przesłanki dotyczące wymiaru i stażu zatrudnienia określone w art. 73 ust. 1 KN oraz złożyć wniosek o jego udzielenie (...)

 • Przeciwdziałanie udzieleniu koncesji 28 Maja 2010

  mógł Pan być stroną postępowania o udzielenie temu podmiotowi koncesji, a co za tym idzie organ udzielający koncesji nie będzie musiał liczyć się ze zdaniem mieszkańców. Udzielenie (...)

 • Pokrewieństwo w zamówieniach publicznych9 Grudnia 2004

  zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia składają, pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenia, o braku lub istnieniu okoliczności

 • Uzyskanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca27 Maja 2010

  decyzję w sprawie udzielenie zezwolenia. Procedura udzielania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony jest zwykłym postępowaniem administracyjnym. Zgodnie z art. 35 sprawa powinna być załatwiona (...)

 • Zamieszkanie Amerykanina w Polsce19 Czerwca 2007

  wniosku należy dołączyć fotografie oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie zezwolenia. Fakt skazania męża (...)

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy2 Kwietnia 2004

  drugie poprzez udzielenie lub nie udzielenie wójtowi absolutorium. Nie udzielenie wójtowi absolutorium jest jednoznaczne z wnioskiem o referendum w sprawie odwołania go ze stanowiska. Przed (...)

 • Termin dla złożenia wniosku o urlop wychowawczy19 Sierpnia 2007

  , pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu wychowawczego nie później niż z dniem upływu dwóch tygodni od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie tego urlopu. Pracodawca może (...)

 • Odebranie godzin nadliczbowych24 Kwietnia 2009

  tytułu. godziny nadliczbowe, pracy, odebranie, wynagrodzenie, dodatek, udzielenie, wniosek, okres rozliczeniowy

 • Sprzedaż strychu w dużej wspólnocie mieszkaniowej10 Grudnia 2007

  kilkuosobowego zarządu. sprzedaż, strych, wspólnota mieszkaniowa, zarząd, uchwała, właściciele lokali, zgoda, wyrażenie, pełnomocnictwo, udzielenie, czynność, zwykły zakres czynności, przekroczenie (...)

 • Opłaty egzekucyjne12 Listopada 2009

  informacji następuje na żądanie: W zakresie przypadków, w których cytowany wyżej przepis nie pozwala na pobieranie opłaty nie znajduje się udzielenie komornikowi informacji objętych (...)

 • Przeniesienie autorskich praw majątkowych a VAT30 Sierpnia 2008

  , to przedmiotowe czynności będą opodatkowane wg stawki podatku VAT 7%. Odpłatne przeniesienie praw autorskich majątkowych lub udzielenie licencji przez podatnika VAT (osobę fizyczną prowadzącą (...)

 • Jawność umowy o zamówienie publiczne15 Stycznia 2007

  trzeciej. W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia, zwany dalej „protokołem”, zawierający (...)

 • Przedawnienie roszczeń o dotację20 Czerwca 2005

  udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy jednostki samorządu terytorialnego z podmiotem, o którym mowa wyżej; tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób (...)

 • Udzielenie absolutorium.11 Kwietnia 2012

  Mam pytanie co do udzielania absolutorium w Spółce z o.o.. Jakie jest w końcu głosowanie w sprawie udzielania absolutorium jawne - jest to sprawa osobowa- czy tajne (tzn art. 231 par. 4) czy głosowanie pisemne (...)

 • Udzielenie podlicencji27 Stycznia 2006

  Mam następujący problem, interesuje mnie zakup tzw. contentu czyli zdjęć i filmów o tematyce erotyczne, porno i pochodnych. Zamierzam zawrzeć umowę z firmą z Kanady. Czy taka umowa z podpisem oraz sam rachunek (...)

 • Wniosek o udzielenie informacji publicznej1 Października 2010

  udzielenie informacji publicznej, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, wójt

 • Udzielenie absolutorium po połączeniu spółek z o.o25 Września 2007

  , przejmowana, przejęta, organy, udzielenie, zwyczajne zgromadzenie wspólników

 • Udzielenie sublicencji, o której mowa w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych11 Listopada 2011

  Na jakich zasadach możliwe jest udzielenie sublicencji, o której mowa w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych? Sublicencję stanowi udzielenie przez licencjobiorcę upoważnienia innej

 • Udzielenie absolutorium członkom organów sp.zo.o.24 Maja 2007

  większością głosów, przy obecności udziałowców reprezentujących 100 % kapitału zakładowego. Udzielenie absolutorium dotyczy wszystkich członków organów spółki których mandaty wygasły: w (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane