Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Wypłata odszkodowania OC12 Grudnia 2012

  Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 r. (Dz.U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.) stanowi, że zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez (...)

 • Odpowiedzialność ubezpieczyciela z OC12 Listopada 2006

  Uczestniczyłem w kolizji drogowej, w której został uszkodzony mój samochód nie z mojej winy. W chwili obecnej PZU prowadzi likwidację szkody z ubezpieczenia OC. Czy na czas naprawy samochodu (...)

 • Rozpatrzenie wniosku o warunkowe zwolnienie z kary2 Lipca 2010

  ewolucja tych postaw w całym procesie resocjalizacji podczas odbywania kary pozbawienia wolności. Badane będą przez sąd zwłaszcza warunki środowiskowe z jakimi zetknie się skazany po wyjściu (...)

 • obowiązki ubezpieczyciela30 Stycznia 2012

  sprawnego przeprowadzenia procesu likwidacyjnego:Art. 16. 3. Osoba, której odpowiedzialność jest objęta ubezpieczeniem obowiązkowym, a także osoba występująca z roszczeniem, powinny przedstawić

 • Warunkowe zwolnienie a łączenie wyroków24 Listopada 2010

  warunkowym zwolnieniu automatycznie doda drugi wyrok? Czy jest możliwość sprawdzenia, czy drugi wyrok został odwieszony, tak więc po wyjściu warunkowym z więzienia mam miałaby szansę (...)

 • Odwieszenie kary a informacja dla pokrzywdzonego23 Lipca 2008

  obowiązku? Czy po bezskutecznej egzekucji komorniczej nie mam już żadnych możliwości na odzyskanie moich pieniędzy, bo dłużnik po wyjściu z więzienia będzie miał już "czyste (...)

 • Zasady udzielania przerwy w karze15 Lipca 2016

  dopiero po roku od powrotu do zakładu karnego z poprzedniej przerwy. Skazany ma obowiązek powrotu do zakładu karnego po upływie przerwy. Jego przebywanie poza (...)

 • Niezapłacenie raty składki a umowa ubezpieczenia2 Października 2006

  , składka powinna być zapłacona jednocześnie z zawarciem umowy ubezpieczenia. Odpowiedzialność zakładu rozpoczyna się z dniem następnym po dniu zapłacenia składki, chyba że (...)

 • Czy należy mi się odprawa z tytułu likwidacji mojego stanowiska? 16 Kwietnia 2015

  tym trybie z przyczyn dotyczących zakładu pracy. W przeciwnym razie nie otrzyma Pan zasiłku przez 90 dni oddnia rejestracji. Podsumowanie: Zalecamy, by rozwiązanie umowy nastąpiło z (...)

 • Odprawa pieniężna przy porozumienie stron czy rozwiązaniu umowy z uwagi na likwidacje stanowiska? 1 Kwietnia 2015

  pieniężna Zgodnie z art. 8 u.s.z.r., pracownikom w razie rozwiązania stosunku pracy z przyczyn ich niedotyczących, przysługuje odprawa pieniężna. art. 8 u.s.z.r. 1. Pracownikowi, w związku (...)

 • Czy mogę podjąć dodatkowa pracę na urlopie macierzyńskim i wychowawczym? 27 Maja 2015

  . Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.) (dalej: k.p.),  - ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. (...)

 • Polisa OC przy darowiźnie7 Stycznia 2011

  który została zawarta. W opisanej sytuacji stwierdza Pan, że teść po półtora roku wypowiedział umowę. Należy jednak zauważyć, że po dokonaniu zbycia samochodu na drodze umowy (...)

 • Czy mogę się starać o świadczenie przedemerytalne? 3 Czerwca 2015

  dla Pana opinia oparta została przede wszystkim na przepisach ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. (...)

 • Uszkodzenie samochodu przez kamień27 Kwietnia 2009

  osobowym szkody powstałej po uderzeniu kamienia w szybę i jej pęknięcie. Po czasie w trakcie likwidacji szkody kierowca samochodu ciężarowego oświadczył swojemu ubezpieczycielowi, że nie (...)

 • Obowiązki zakładu ubezpieczeń - likwidacja szkody7 Marca 2006

  sąsiad zgodnie z wytycznymi zakładu ubezpieczeń zwrócił się z roszczeniem do sąsiada, który go zalał, a ten niezwłocznie zaniósł pismo roszczeniowe do zakładu ubezpieczeń (...)

 • Czy na emeryturze można pracować?13 Kwietnia 2015

  jednolity: Dz. U. 1998 r. Nr 21 poz. 94, dalej: KP) i ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku - o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009r. Nr (...)

 • Skutki nieopłacenia składki OC11 Maja 2005

  odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń kończy się z upływem okresu 12 miesięcy. Nie tylko z przepisów, ale także z praktyki wynika, iż zakłady ubezpieczeniowe nie wzywają (...)

 • Czy można samodzielnie odprowadzić składki na ZUS?11 Maja 2015

  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym następuje na podstawie umowy zawartej z Funduszem, z dniem określonym w tej umowie. Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym

 • Składki na ubezpieczenie rencisty2 Kwietnia 2007

  , pobiera z kwoty renty i odprowadza jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z FUS, prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu (...)

 • Składka OC a sprzedaż auta11 Sierpnia 2009

  samochodu w związku z tym musieli mnie obciążyć . Dodam , że samochód został przekazany do autokomisu i dokument z przekazania został im wysłany . Z komisem została zawarta umowa (...)

 • Ustalenie kwoty odszkodowania z tytułu wypadku23 Lipca 2008

  potwierdzenie w postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 24 lutego 2006 r. sygn. akt I CKN 1466/99, zgodnie z którym jeżeli z treści umowy ubezpieczenia autocasco nie wynika nic innego, (...)

 • Zmiana zakładu karnego dla skazanego17 Stycznia 2005

  niezgłoszenia się do takiego zakładu po jego opuszczeniu na podstawie stosownego zezwolenia, decyzję o skierowaniu skazanego do danego rodzaju i typu zakładu karnego podejmuje komisja (...)

 • Składka AC a wypłata odszkodowania26 Lipca 2006

  otrzymania zawiadomienia. W razie odmowy wypłaty odszkodowania pozostaje droga sądowa. Roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat trzech. umowa, ubezpieczenie, (...)

 • Kontynuacja ubezpieczenia na życie1 Lutego 2006

  z przejściem na rentę. Nie wystarcza więc prosty związek czasowy między ustaniem stosunku pracy a rozpoczęciem korzystania z uprawnień rentowych. Musi istnieć jeszcze określony związek rzeczowy

 • Odprowadzanie składek przez ZUS do OFE21 Lipca 2006

  leżących po stronie Zakładu, od Zakładu są należne odsetki obliczone w sposób wskazany w ustawie,  według zmiennej stopy procentowej. Określone w ten sposób odsetki są (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • CHOROBOWE

  Witam!Proszę mi odpowiedzieć za ile dni chorobowego płaci pracodawca a od ,którego dnia płaci ZUS/Chciałam też zapytać czy zakład pracy może (...)

 • Społeczny kurator sądowy

  Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, (...)

 • Presco atakuje!!! co robić?

  Witam, dostałem pismo od firmy PRESCO - "Ostateczne wezwanie do zapłaty", bo jak tego nie zrobię to 26.07.04 sprawa bedzie w sądzie" (...)

 • dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

  Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co (...)

 • Do Kuratorów zawodowych

  Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.