Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Apelacja karna od wyroku zaocznego1 Grudnia 2005

  terminie 14 dni od doręczenia mu uzasadnienia wyroku. W sprawie o wykroczenie od wyroku zaocznego służy obwinionemu apelacja do właściwego sądu okręgowego, którą (...)

 • Egzekucja alimentów a klauzula wykonalności23 Października 2007

  Ojciec dziecka wniósł pozew o zasądzenie alimentów od matki dziecka na jego rzecz. Sąd 19 września wydał wyrok zaoczny zasądzając alimenty i nadając wyrokowi rygor natychmiastowej (...)

 • Odrzucenie sprzeciwu-zażalenie4 Grudnia 2004

  odrzucił, bo nie wpłynęła opłata, co nie jest zgodne ze stanem faktycznym.  Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego sprzeciw od wyroku zaocznego powinien spełniać wszelkie (...)

 • Podwyższenie alimentów9 Sierpnia 2010

  wyrok zaoczny, to pozwanemu przysługuje od niego sprzeciw w terminie tygodnia od doręczenia mu tego wyroku. W piśmie zawierającym sprzeciw pozwany powinien przytoczyć zarzuty (...)

 • Sprzeciw od nakazu na urzędowym formularzu1 Stycznia 2007

  pozew, sprzeciw od wyroku zaocznego i pismo zawierające wnioski dowodowe wnoszone w postępowaniu uproszczonym powinny być sporządzone na urzędowych formularzach. W przepisie tym (...)

 • Wpływ warunkowego umorzenia na sprawę cywilną9 Lutego 2006

  Żona występuje do SO o rozwód z mojej winy. Jako dowody przedstawia: wyrok zaoczny w sprawie o alimenty na dziecko oraz wyrok karny (warunkowe umorzenie postępowania) i inne nieistotne. (...)

 • Przywrócenie terminu na złożenie sprzeciwu31 Lipca 2005

  (sprzeciwu od wyroku zaocznego) lub od postanowienia kończącego postępowanie w sprawie. postępowanie upominawcze, nakaz zapłaty, sprzeciw, przywrócenie terminu

 • Apelacja od wyroku Sądu Grodzkiego8 Lutego 2005

  , sąd przeprowadza rozprawę zaocznie. Od wyroku sądu można wnieść apelację w ciągu 7 dni od doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem. Zasadniczo przed wniesieniem apelacji należy (...)

 • Zawieszenie wykonalności wyroku zaocznego23 Marca 2009

  Uzyskałem tytuł wykonawczy od wyroku zaocznego z rygoru natychmiastowej wykonalności. Dłużnik złożył sprzeciw i sąd zawiesił wykonalność wyroku. Czy powinienem oddać (...)

 • Odrzucenie odpowiedzi na pozew i prekluzja27 Grudnia 2007

  (niezależnie od prekluzji)? Wydaje się, że pozwany ma swoistą "drugą szansę" wniesienia wszystkich dowodów i twierdzeń w sprzeciwie od wyroku zaocznego, niezależnie od (...)

 • Wyrok zaoczny - co z klauzulą wykonalności11 Października 2007

  jest równoznaczne z jego prawomocnością. Pozwany może bowiem wnieść sprzeciw od wyroku zaocznego (w ciągu tygodnia od dnia doręczenia mu wyroku) i jeśli będzie (...)

 • Przesłanki rygoru natychmiastowej wykonalności19 Maja 2008

  czasowych co do złożenia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności sąd rozpoznaje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od (...)

 • wyrok zaoczny16 Grudnia 2010

  ;remu zapadł wyrok zaoczny, może złożyć sprzeciw w ciągu tygodnia od doręczenia mu wyroku. W piśmie zawierającym sprzeciw pozwany powinien przytoczyć zarzuty przeciwko żądaniu (...)

 • Natychmiastowa wykonalność a egzekucja komornicza3 Października 2007

  natychmiastowej wykonalności, wówczas pozwany będzie miał prawo wnioskować o zwrot spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia lub o przywrócenie poprzedniego stanu (art. 338 kpc). Pozwany (...)

 • Koszty sądowe w sprawach z prawa pracy28 Marca 2001

  cywilnych od sprzeciwu od wyroku zaocznego pobierana jest opłata sądowa wynosząca połowę wpisu. Kodeks przewiduje jednak system zwolnień od uiszczenia kosztów sądowych. (...)

 • Rygor wykonalności w wyroku zaocznym4 Października 2007

  zwrócić się do sądu z wnioskiem o nadanie tytułu wykonawczego takiemu wyrokowi i czy sąd może wydać taki tytuł, jeśli pozwany wniósł sprzeciw od wyroku? W przypadku wyroku (...)

 • Forma sprzeciwu od wyroku zaocznego21 Kwietnia 2009

  wnoszone w postępowaniu uproszczonym powinny być sporządzone na urzędowych formularzach. Jeżeli chcą Państwo wnieść sprzeciw od wyroku zaocznego, powinni go Państwo sporządzić (...)

 • Uprawomocnienie się wyroku zaocznego16 Grudnia 2011

  sądem I instancji, a zatem bieg przedawnienia nadal jest przerwany i nie biegnie; 2) można wnieść o doręczenie wyroku zaocznego, a następnie wnieść sprzeciw w ciągu 7 dni (...)

 • Zarzuty od nakazu zapłaty25 Lipca 2007

  przez sąd wniosku o zwolnienie od kosztów, po stronie wnoszącego zarzuty od nakazu zapłaty powstanie obowiązek uiszczenia należnej opłaty. nakaz zapłaty, sprzeciw, zarzuty, koszty, (...)

 • Zarzut nieprawdziwej wartości przedmiotu sporu19 Października 2004

  niej nie uczestniczy mimo swojej obecności. Sąd orzeka wtedy na podstawie twierdzeń powoda, chyba że wystąpią poważne wątpliwości czy są zgodne z prawdą. W ciągu tygodnia od doręczenia wyroku (...)

 • Skutki procesowe braku pouczenia5 Listopada 2007

  Sąd pracy wydał nakaz zapłaty z mojego powództwa, w którym pozwanym był były pracownik. Pracownik złożył sprzeciw od nakazu zapłaty. Sąd przesłał mi sprzeciw, zobowiązał do dostarczenia, (...)

 • Niestawiennictwo na sprawie o alimenty13 Sierpnia 2004

  zasądzić wyższe alimentów od wnioskowanych. Co się zaś tyczy możliwości wzruszenia takiego wyroku, to zgodnie z prawem pozwany, przeciwko któremu zapadł wyrok zaoczny, może złożyć sprzeciw (...)

 • Alimenty na dorosłego syna który pobiera zasiłek socjalny.9 Lipca 2015

  . Wskazujemy również, iż ze względu na to, że w chwili orzekania o obowiązku alimentacyjnym dziecko było niepełnoletnie, w wyroku orzekającym alimenty sąd wskazał jako osobę (...)

 • Dopuszczalność wydania wyroku zaocznego26 Czerwca 2001

  W jakich okolicznościach można wydać wyrok zaoczny i w jaki sposób można złożyć od takiego wyroku odwołanie? Wydanie wyroku zaocznego jest możliwe zarówno w postępowaniu w (...)

 • Uzasadnienie wyroku zaocznego27 Lutego 2006

  wnieść sprzeciw, w którym powinien usprawiedliwić swoją nieobecność na rozprawie. Może on połączyć ze sprzeciwem wniosek o uzasadnienie wyroku na wypadek nieprzyjęcia lub nieuwzględnienia (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Alimenty na dziecko

  W jakiej wysokości sad może przyznac alimenty na dziecko jesli mój mąż zarabia ok 1600zł a ja nie pracuje? Obowiązek alimentacyjny spoczywa na obydwojgu (...)

 • ojciec nie płaci, co robić?

  problem mój dotyczy nie płacenia przez ojca alimentów. zasądzono mu 350zł na każde z nas, bo mam jeszcze młodszego brata. Oboje się uczymy-on w (...)

 • alimenty na byłą żonę

  witam, od 3 lat jestem po rozwodzie (sąd orzekł, że wina leży po mojej stronie), płacę regularnie alimenty na dziecko 450zł/m-c przy zarobkach 2100zł (...)

 • Podwyższenie alimentów

  Wyczytałam, że o podwyższenie alimentów mogę starać się po roku od uprawomocnienia się wyroku. Czy to prawda? Pomóżcie. (madzia) Po 6 miesiącach (...)

 • Dziewczyny, jakie alimenty na 1 dziecko zasądził sąd od bezrobotnych tatusiów waszych dzieci?

  Bo nie wiem czy warto jest się ciągać po sądach na przykład za 150 zł. miesięcznie, szczególnie interesuja mnie sądy na górnym ślasku, z góry (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane