Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Skarga na czynności komornika15 Października 2008

  treścią artykułów zatytułowanych Skarga na czynności komornika oraz Co zrobić, gdy postępowanie sądowe się wlecze - skarga na bezczynność sądu komornik, skarga, (...)

 • Skarga do WSA na postępowanie skargowe2 Października 2006

  wydawano żadnych postanowień ani decyzji, a tylko wysyłano do mnie pisma z ogólnymi stwierdzeniami na temat właściwości organów, zakresu kompetencji itp., nie odnosząc się w ogóle do istoty skargi (...)

 • Zażalenie wierzyciela na przysądzenie własności29 Kwietnia 2008

  uzasadnieniu SN wskazał, iż na rzecz tego stanowiska przemawia także argument, że kwestia jest rozważana na tle art. 424[1] § 1 kpc, a więc w celu ustalenia, czy dopuszczalna jest skarga (...)

 • Skarga na nierozpatrzenie wniosku o zabezpieczenie27 Października 2005

  pamiętać, że powinna zawierać żądanie stwierdzenia przewlekłości postępowania w sprawie, której skarga dotyczy oraz przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie. Jeżeli skarga (...)

 • Przewlekłość postępowania sądowego1 Października 2012

  roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych w procesie przed sądem powszechnym na podstawie art. 417 k.c. (Górecki P., Stachowiak S., Wiliński P. Skarga na przewlekłość (...)

 • Skarga kasacyjna a postanowienie sądu II instancji19 Grudnia 2008

  postanowienie sądu oddalającego wniosek o przywrócenie terminu. Sąd Okręgowy oddalił ww. zażalenie. Czy na takie postanowienie sądu przysługuje skarga kasacyjna? Czy prawidłowym było zaskarżenie (...)

 • Skarga na czynności komornika 22 Lipca 2010

  alimentów bieżących w wysokości 500 PLN. W odpowiedzi na zawiadomienie komornika z dnia 2.07.2010 w Sądzie Rejonowym złożyłem pozew Skargę na wszczęcie egzekucji podnosząc: 1) zarzut przedawnienia (...)

 • Skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego25 Marca 2010

  własności jest chyba wyłącznie winą Sadu. A może w tej sytuacji lepiej wnieść jedną (albo dwie równoległe) skargę i na Sąd i na Komornika? Zgodnie z art. 1035 k.p.c. niezwłocznie po (...)

 • Skarga do Komisji Europejskiej15 Lipca 2005

  , zarówno na postanowienia aktów prawnych prawa krajowego jak i na praktykę postępowania administracji państwowej. Komisja Europejska ma jednak wolną rękę w zakresie rozpoczęcia postępowania (...)

 • Skarga-przewlekłość postępowania przed prokuraturą4 Maja 2009

  uzasadniających żądanie. Skarga podlega stałej opłacie w wysokości 100 złotych. Skarga może zawierać żądanie wydania prokuratorowi prowadzącemu lub nadzorującemu postępowanie przygotowawcze (...)

 • Skarga na czynność komornika3 Grudnia 2011

  Kiedy przysługuje skarga na czynność komornika? Podstawowym środkiem zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym jest skarga na czynności komornika, która zarazem stanowi środek (...)

 • Błędne wyliczenie odsetek przez komornika26 Lipca 2007

  , kapitalizacja, anatocyzm, skarga na czynności komornika,

 • Skarga na komornika w związku z nieudostępnieniem akt postępowania egzekucyjnego14 Stycznia 2012

  postępowanie lub wstrzyma dokonanie czynności. Skarga na czynności komornika podlega opłacie w wysokości 100 zł. komornik, nieudostępnienie, akt, skarga, dłużnik

 • Zadania Samorządowego Kolegium Odwoławczego19 Marca 2010

  skargami muszą być załatwione na poziomie organów samorządowych, bowiem sądy administracyjne nie rozpatrują skarg na nienależyte załatwianie spraw przez urzędy (postanowienie Wojewódzkiego (...)

 • Skarga na komornika - pomyłka w egzekucji30 Lipca 2004

  . Decyzja w tym względzie zależy od uznania sądu. Więcej informacji na temat skargi na czynność komornika może Pani znaleźć w poradzie: Skarga na czynności komornika W drugiej (...)

 • Skarga kasacyjna3 Kwietnia 2008

  podstawą egzekucji. Skarga kasacyjna jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia i nie wstrzymuje uprawomocnienia sie orzeczenia sądu II instancji, które staje sie prawomocne z chwilą jego wydania. (...)

 • Zaskarżenie czynności komornika3 Grudnia 2011

  , której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone. §3.Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego (...)

 • Skutki niewłaściwego delegowania sędziego13 Sierpnia 2008

  czy delegacja będzie w okręgu danego sądu czy też poza jego okręgiem. Jeżeli delegacja będzie dokonana na obszarze właściwości jednego sądu, na czas nie dłuższy niż miesiąc w ciągu (...)

 • Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka6 Grudnia 2004

  dotyczące interpretacji Konwencji lub jej protokołów. Jedyny termin, jaki musi Pan dochować, to nieprzekroczenie 6 miesięcy od wydania ostatecznego wyroku przez jurysdykcję krajową. skarga, Trybunał (...)

 • Skarga na bezczynność organu administracji25 Stycznia 2010

  bezczynność, organ wyższego stopnia ma również termin na załatwienie zażalenia według przepisów ogólnych. Jeżeli w tym czasie wyda postanowienie to na to postanowienie (...)

 • Skarga kasacyjna16 Kwietnia 2008

  skarga może być złożona w dn. 21 kwietnia z uwagi na fakt, iż 20 kwietnia wypada w niedzielę? Jakie wymogi powinna spełniać taka skarga? Jaka jest opłata od skargi kasacyjnej i gdzie (...)

 • Sprzeczność z prawem zarządzenia wójta20 Września 2010

  zgodne z ustawą lecz sprzeczne z zapisami statutu gminy regulującymi tę samą kwestię, moja skarga do WSA na łamanie prawa przez wójta ma prawne uzasadnienie, a jeśli tak to i na jakiej (...)

 • Zaskarżenie rozporządzenia wojewody22 Maja 2006

  biurokratyczne załatwianie spraw. W sprawie, w której toczy się postępowanie administracyjne: skarga złożona przez stronę podlega rozpatrzeniu w toku postępowania, zgodnie z przepisami kodeksu, (...)

 • Przewlekłość sprawy sądowej7 Września 2010

  do jej szybszego załatwienia. Wydaje się, iż samo wystosowanie skargi powinno wpłynąć na sąd motywująco. postępowanie, przewlekłość, rozpoznanie sprawy, skarga, odszkodowanie

 • Wniesienie skargi kasacyjnej do NSA9 Grudnia 2004

  nie opłacenie wpisu. Na podstawie przytoczonych okoliczności trudno jest udzielić konkretnej odpowiedzi. Zgodnie z art. 189 cytowanej ustawy, jeżeli skarga ulegała odrzuceniu albo istniały podstawy (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • - Kupię Tuska i zrobię z niego niewolnika.

  W CZYM http://niepoprawni.pl/grafika/po-w-tle-pzprjpg http://www.google.pl/imgres?q=PIS&hl=pl&sa=G&biw=1015&bih=563&gbv=2&tbm=isch&tbnid=ebCyCVwtacX_UM:&imgrefurl=http://www.marki.net.pl/o-partii-pis-7655&docid=4_BGMCX9sgozNM&w=1670&h=1670&ei=ZsptTqm3Gofvsgbtpum8BA&zoom=1&iact=rc&dur=0&page=1&tbnh=134&tbnw=134&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:2,s:0&tx=82&ty=59 (...)

 • Dni wolne za święta w sobotę

  1 i 3 maja to wolne dni. 1 - czwartek, 3 - sobota, co w takim razie z piątkiem, czy aby nie jest ustawowo wolnym dniem o pracy, jeżeli 3 maja wypada (...)

 • Rozwód kościelny

  Czy ktoś może mi udzielić informacji, jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać rozwód kościelny? (ada) Prawdę mówiąc jeszcze nie konsultowałem (...)

 • UNIEWAZNIENIE ŚLUBU KOSCIELNEGO

  bardzo prosze o pomoc!! chciała by sie dowiedziec od osób ktore juz uzyskały uniewaznienie jak cały proces ten przebiega!! sam bede starał sie o unieważnienie! (...)

 • Podrobiona legitymacja...RATUNKU!

  Witam, Jestem uczniem III klasy LO (od września). Posiadałem fałszywą legitymację, ale nigdy jej nie użyłem. Koleś drukował legitki i rozdawał (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane