Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Mienie przesiedleńcze z Norwegii28 Września 2007

  dopuszczenia do obrotu w ciągu 12 miesięcy od daty ustalenia przez osobę przesiedlającą się miejsca zwykłego zamieszkania we Wspólnocie, mienie osobiste dopuszczaone do obrotu może zostać (...)

 • Księgowanie paragonów fiskalnych5 Czerwca 2007

  ), nie więcej jednak niż 2.500 zł. KPiR, paragon, kasa fiskalna, raport dobowy

 • Marketing wielopoziomowy16 Kwietnia 2005

  sprzedawanych raportów to 20 zł. Sprzedający podaje swoje dane: imię, nazwisko oraz adres, na który należy wysłać zamówienie z pieniędzmi, a w zamian kupujący otrzymuje zakupiony raport pocztą (...)

 • Rozliczenie dochodów z obrotu akcjami na GPW28 Marca 2011

  obrotu akcjami na giełdzie będzie podlegał rozliczeniu przez wspólników spółki cywilnej proporcjonalnie do ich prawa w udziale w zysku. Pozostałe zasady rozliczania nie różnią się od standardowych. Czy (...)

 • Zwrot towaru a kasa fiskalna11 Lutego 2006

  zwrotów. Nie mniej jednak, podatnik może takie zestawienie dla własnych celów prowadzić. zwrot towaru, kasa fiskalna, ewidencja, dokumentacja, raport, paragon

 • Kasy fiskalne a usługi budowlane30 Grudnia 2005

  marca 2006 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania  podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, nie przekroczyła w poprzednim roku

 • Roczny raport o ilości wytwarzanych odpadów14 Lutego 2012

  , raport, roczny

 • Sprowadzanie odpadów z Niemiec23 Maja 2006

  pozostałych przypadkach. Podobnie regulacje zawarte są w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1992 nr 21, poz. 86 ze zm.). Zgodnie z art. 12 ust. 3a - w pozostałych

 • Legalizacja wodomierzy17 Października 2006

  kontroli metrologicznej. Zgodnie z art. 8a ustawy Prawo o miarach, przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej mogą być wprowadzane do obrotu i użytkowania oraz użytkowane (...)

 • Uproszczona forma zaliczek a ryczałt18 Lutego 2006

  gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w art. 30c, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 2 (...). Ponieważ podatnik opodatkowany w formie ryczałtu ewidencjonowanego nie składa żadnego z (...)

 • Decyzja ZRID na realizację drogi na terenach SP5 Sierpnia 2010

  inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Tak więc, z powyższych rozważań wynika, iż decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji

 • Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych16 Stycznia 2007

  polskiej 800.000 euro. Jak stanowi art. 24a ust. 6 ustawy o PIT wyrażone w EURO wielkości, o których mowa w ust. 4 i 5, przelicza się na walutę polską według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy (...)

 • Darowizna na rzecz syna17 Kwietnia 2015

  dokonać darowizny tylko na syna, ponieważ tylko w tej sytuacji będzie możliwe całkowite zwolnienie z podatku, powykonaniu poniższych czynności: Zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków (...)

 • Członkostwo w radzie nadzorczej spółki komunalnej10 Września 2010

  tytułu prawnego b) posiadać akcji lub udziałów u przedsiębiorców tworzonych przez spółkę, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym c) pozostawać u

 • Wyrok a brak podpisu na fakturze korygującej23 Kwietnia 2009

  dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia korekty faktury za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.Dla możliwości obniżenia obrotu przepisy nie przewidują

 • Sprzedaż kwoty mlecznej a VAT6 Lutego 2008

  przeważa również w interpretacjach organów podatkowych (por. decyzja Izby Skarbowej w Poznaniu w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 9 marca 2006 r., sygn. PP-A/406-511/05/SDK). Zgodnie z (...)

 • Sprzedaż kwoty mlecznej a VAT6 Listopada 2007

  Poznaniu w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 9 marca 2006 r., sygn. PP-A/406-511/05/SDK). Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83

 • Osoba fizyczna a pełna księgowość8 Lutego 2007

  obowiązku zawiadamiania o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym przed rozpoczęciem roku podatkowego (art. 24a ust. 4-5 ustawy o podatku dochodowy (...)

 • Zakup gruntu a koszt podatkowy28 Grudnia 2006

  w celu dalszego obrotu gruntem (na cele handlowe). W przypadku nabycia gruntu z zamiarem szybkiej odsprzedaży gruntu z zyskiem, koszt związany z zakupem gruntu ma szansę być szybciej zrealizowany

 • Przymusowy wykup akcji pracowniczych11 Stycznia 2006

  nieodpłatnie przez uprawnionych pracowników oraz przez rolników lub rybaków nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach (...)

 • Opodatkowanie umowy franchisingu1 Grudnia 2004

  ust. 1c pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (odpowiednio art. 12 ust. 3a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), za datę powstania przychodu uważa się dzień wystawienia

 • Popełnienie plagiatu podczas pisania pracy magisterskiej. 9 Czerwca 2015

  gotowe na czas lub posłużyło do czego 2 . Zatem słowo to nie wiąże się z koniecznością podjęcia jakiejkolwiek twórczej działalności.   1 http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/809AA726A

 • Skuteczność wypowiedzenia czynszu najmu lokalu13 Sierpnia 2010

  . Księga pierwsza. Część ogólna. Warszawa 2009 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie IX) ss. 556).: Ze względu na interes i bezpieczeństwo obrotu oraz ułatwienia dowodowe domniemywa się, (...)

 • Sprzedaż nieruchomości gminnej a przetarg3 Lutego 2009

  . 3 § 2 pkt 4 i 4a, można wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie właściwego organu - w terminie czternastu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć (...)

 • Wyodrębnienie lokalu a warunki techniczne3 Grudnia 2008

  w art. 3 § 2 pkt 4 i 4a, można wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie właściwego organu - w terminie czternastu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Legalizacja miękkich narkotyków

  Chciałem w szanownym gronie osób zajmujących się prawem zadać pytanie: Czy jesteście za legalizacją miękkich narkotyków (np. marihunana) oraz (...)

 • - Kupię Tuska i zrobię z niego niewolnika.

  W CZYM http://niepoprawni.pl/grafika/po-w-tle-pzprjpg http://www.google.pl/imgres?q=PIS&hl=pl&sa=G&biw=1015&bih=563&gbv=2&tbm=isch&tbnid=ebCyCVwtacX_UM:&imgrefurl=http://www.marki.net.pl/o-partii-pis-7655&docid=4_BGMCX9sgozNM&w=1670&h=1670&ei=ZsptTqm3Gofvsgbtpum8BA&zoom=1&iact=rc&dur=0&page=1&tbnh=134&tbnw=134&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:2,s:0&tx=82&ty=59 (...)

 • Kiedy przedawni się kredyt?

  Sprawa jest tego typu - kredyt był wzięty w 98 roku, poczatkowo był spłacany regularnie potem nastapiły problemy. Kwota kredytu 3400. Spłacone 1500 (...)

 • mieszkanie po policji

  A co jeżeli lokal /budynek mieszkalny/ decyzją Wojewody w 1992 został przekazany nieodpłatnie z zasobów Skarbu Państwa dla Miasta , obecnie administrowany (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane