Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Zaliczenie darowizny na poczet zachowku4 Kwietnia 2011

  przepis art. 996: Darowiznę uczynioną przez spadkodawcę uprawnionemu do zachowku zalicza się na należny mu zachowek. Jeżeli uprawnionym do zachowku jest dalszy zstępny spadkodawcy, zalicza się na (...)

 • Odpowiedzialność za oderwanie się części nagrobka10 Lutego 2007

  właściciel gruntu. Niemniej jednak odpowiedzialność z art. 434 kc nie wyklucza odpowiedzialności na zasadach ogólnych (art. 415 i nast. kc), tj. odpowiedzialności innej osoby za szkodę wyrządzoną (...)

 • Strona nieznana z miejsca zamieszkania 13 Listopada 2008

  ustanowienie dla nich pełnomocnika, a jeżeli tak, to jaka jest procedura? W pierwszej kolejności należy wskazać na przepis art. 10 kodeksu postępowania administracyjnego (kpa), na podstawie (...)

 • Kontenery na budowie12 Marca 2010

  . Wcześniejsze umiejscowienie na działce przeznaczonej na budowę obiektów o tymczasowym charakterze, jak barakowozy czy obiekty kontenerowe, będzie uważane umiejscowienie tymczasowego obiektu (...)

 • Budowa niezgodna ze zgłoszeniem27 Kwietnia 2006

  suchą ustawioną na nieskanalizowanym dole kloacznym. Czy popełniona samowola budowlana polegająca na budowie ubikacji jest rozbudową obiektu budowlanego, która legalizuje się we trybie (...)

 • Stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia na budowę4 Kwietnia 2007

  organ administracji architektoniczno-budowlanej na podstawie art. 162 par. 3 Kpa. Obecnie inwestor chce wznowić budowę, co wymaga nowego pozwolenia na budowę. Czy do wygaszenia pozwolenia na (...)

 • Odszkodowanie przy budowie drogi krajowej3 Listopada 2006

  nieruchomości, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa tej części nieruchomości. Jeśli zatem nabycie części nieruchomości spowoduje, że na pozostałej części nie można prowadzić dotychczasowej (...)

 • Tablica informacyjna na budowie10 Lipca 2007

  Jakie informacje powinny się znajdować na Tablicy Informacyjnej budowy? Określenie jakie informacje powinny się znaleźć na tablicy informacyjnej budowy zawiera Rozporządzenie Ministra Infrastruktury

 • Koszty postępowania egzekucyjnego12 Listopada 2007

  komornikowi kontynuowanie czynności egzekucyjnych, dalsze koszty postępowania egzekucyjnego będą obciążały wierzyciela, ze względu na jej bezcelowość. Jeżeli mimo to uważa Pan/Pani, że obciążenie (...)

 • Budowa kiosku a pozwolenie na budowę18 Października 2007

  , wydawanej w sytuacji braku planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. W związku w powyższym proponujemy również zapoznać się z treścią artykułu zatytułowanego Jak uzyskać pozwolenie na (...)

 • Podział majątku wspólnego, powtórna wycena lokalu25 Czerwca 2008

  domagać na przykład ustanowienia hipoteki przymusowej na przedmiotowym mieszkaniu. Inne środki zabezpieczenia roszczeń pieniężnych to:zajęcie ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności (...)

 • Uznanie umowy dożywocia za bezskuteczną9 Czerwca 2010

  przyznany. Żona może nie wyrażać bowiem zgody na przyznanie Państwu nieruchomości, żądając aby to jej została przyznana własność z obowiązkiem spłaty na Państwa rzecz wartości zbytego (...)

 • Podatek od sprzedaży mieszkania a zakup nowego6 Listopada 2006

  W lutym 2006 roku podpisałem umowę przedwstępną u Dewelopera na zakup lokalu mieszkalnego w nowo powstającym budynku. Budynek jest nadal w budowie. Zobowiązałem się w umowie na zapłatę (...)

 • Prawo do zabudowy nieruchomości5 Września 2003

  , a obie działki razem tworzą trójkąt. Na tej dzierżawionej nie ma możliwości budowy czegokolwiek ze względu na małe rozmiary, czyli nawet w przypadku gdyby inwestor jej nie kupił w przyszłości (...)

 • Budowa na działce siedliskowej14 Września 2005

  wymagane są przy budowie domu na działce budowlanej, w szczególności uzyskać należy pozwolenie na budowę. Na terenie działki siedliskowej pozwolenia na budowę nie wymaga (...)

 • Zmiana zagospodarowania a wzzt20 Kwietnia 2006

  pozwolenie na budowę? Przepis art. 59 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi, że zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, polegająca na budowie (...)

 • Zniszczenie cudzej rzeczy a współwłasność2 Sierpnia 2007

  zezwolenia (brak zezwolenia na użytkowanie - brak odbioru kominiarskiego z uwagi na niezgodne z przepisami wykonanie) zgłaszałam na Policji. Przygotowywałam nawet wniosek do sądu o eksmisję (...)

 • Konsekwencje budowy garażu blaszanego bez zezwolenia22 Listopada 2010

  . Inwestycja, na przeprowadzenie której konieczne jest uzyskanie na pozwolenia na budowę, przeprowadzona przez inwestora bez spełnienia tych wymogów, stanowi samowolę budowlaną. (...)

 • Budowa budynku na działalność gospodarczą12 Stycznia 2006

  Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, podatnik podatku na zasadach ogólnych i VAT-owiec może w koszty zaliczyć inwestycję polegającą na budowie budynku na (...)

 • Zmiana działki rolnej na budowlaną29 Marca 2005

  budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga ustalenia w drodze decyzji wójta, burmistrz, prezydenta

 • Pismo do u.m.o o wykup gruntu .20 Maja 2015

  publicznych, to należy stanąć na stanowisku, że będzie miał on zastosowanie jedynie do inwestycji polegających na budowie (rozbudowie) takich dróg, tj. nie będzie obejmował (...)

 • wyrok niezaskarżalny28 Września 2010

  spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość sporu .Wspólnota Mieszkaniowa to przecież zaliczki na opłaty eksploatacyjne i fundusz remontowy z przeznaczeniem na fundusz remontowy. (...)

 • Premia gwarancyjna przy budowie domu8 Kwietnia 2004

  potwierdzenia, że wznoszony budynek jest własnością właściciela książeczki), pozwolenie na budowę (dla potwierdzenia legalności budowy) oraz inne dokumenty potwierdzające zaawansowanie budowy (...)

 • Przekroczenie granicy przy budowie domu18 Kwietnia 2002

  cm, w części garażu (parter) na około 45 cm na całej długości budynku. W związku z tym użytkowane pomieszczenia są proporcjonalnie mniejsze. Czy mogę domagać się odszkodowania w związku (...)

 • Definicje wymiarów budynku23 Listopada 2011

  zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego; 13) dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na (...)

< >

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane