Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Umowa o pracę dla nauczyciela kontraktowego21 Kwietnia 2009

  wyroków czytamy: „pełna regulacja zawierania umów na czas określony znajduje się w Karcie Nauczyciela, a więc brak podstaw, aby poprzez jej art. 91c stosować (...)

 • Zostałam zwolniona przez dyrektora szkoły-co mogę zrobić w tej sytuacji? 3 Sierpnia 2015

  do pracy w pierwszej kolejności nauczyciela pozostającego w stanie nieczynnym w razie powstania możliwości podjęcia przez nauczyciela pracy w pełnym (...)

 • Umowa o pracę na czas określony z nauczycielem4 Czerwca 2003

  . Zatem w szkołach, w których istnieje możliwość zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy, zgodnie z jego kierunkiem przygotowania zawodowego, zawarcie umowy (...)

 • Kilkakrotne zawieranie umów na czas określony4 Czerwca 2003

  strony mogą zawrzeć umowę o pracę na czas określony. Stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się na podstawie umowy o pracę lub mianowania. Natomiast w stosunku do nauczyciela kontraktowego (...)

 • Kontynuacja uprawnień nauczyciela28 Grudnia 2004

  zmienił pracę na pracę poza szkolnictwem. Czy wracając do pracy nauczyciela w szkole w 2005 w/w akt mianowania jest w świetle obowiązujących przepisów uznany (...)

 • Urlop dla poratowania zdrowia8 Września 2003

  której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. Natomiast nauczycielom (...)

 • Przerwa w stażu na nauczyciela dyplomowanego4 Września 2006

  . – Karta Nauczyciela, w przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia (...)

 • Zwolnienie nauczyciela30 Stycznia 2004

  uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć, które nastąpiły po udzieleniu nauczycielowi urlopu bezpłatnego, rozwiązuje z nim stosunek pracy lub, na (...)

 • Wprowadzenie przerwy w pracy10 Stycznia 2005

  w obliczu prawa dyskryminacji. czas pracy, indywidualny czas pracy, przerwa w pracy nie wliczana do czasu pracy, przerwa na posiłek i załatwietwienie osobistych (...)

 • Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy dla nauczyciela 16 Kwietnia 2008

  wypoczynkowego nauczyciela zatrudnionego w szkole, w której nie są przewidziane ferie szkolne w sytuacji, gdy jego stosunek pracy ustaje w trakcie roku kalendarzowego, (...)

 • Jednorazowy zasiłek na zagospodarowanie21 Stycznia 2010

  Nauczyciela Art. 61 - Nauczyciel, który uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego w ciągu dwóch lat od dnia podjęcia pierwszej pracy zawodowej w życiu w szkole, (...)

 • Zatrudnienie nauczyciela na podstawie mianowania w niepełnym wymiarze czasu pracy8 Grudnia 2011

  Czy nauczyciel mianowany może być zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy? Mianowanie nauczyciela może mieć miejsce tylko w sytuacji, gdy istnieją warunki do zatrudnienia (...)

 • Dopuszczalna przerwa w stażu nauczyciela14 Grudnia 2006

  nie może przekroczyć przerwa w stażu (zwolnienie lekarskie przed porodem oraz urlop macierzyński), by po powrocie do pracy mogła kontynuować rozpoczęty przed porodem staż? Kwestie opisane (...)

 • Ograniczenie wymiaru zatrudnienia nauczyciela5 Września 2006

  nauczyciela mianowanego na zatrudnienie w niepełnym wymiarze zajęć, ma jedynie znaczenie dla oceny jego gotowości do pracy. O zamiarze wypowiedzenia nauczycielowi stosunku pracy (...)

 • Podstawy zwolnienia nauczyciela16 Sierpnia 2006

  niezgłoszenia się nauczyciela na badanie okresowe lub kontrolne, z końcem miesiąca, w którym dyrektor otrzymał o tym informację. Stosunek pracy nauczyciela wygasa z mocy (...)

 • Zwolnienie nauczyciela z powodu redukcji etatów18 Listopada 2002

  też nie. Zgodnie z art 10 ust. 4a. Karty nauczyciela w przypadku nieuzyskania przez nauczyciela kontraktowego w ciągu 4 lat od dnia zatrudnienia w danej szkole stopnia nauczyciela (...)

 • Ograniczenie zatrudnienia nauczyciela mianowanego bez jego zgody a domaganie się wynagrodzenia za cały etat7 Lipca 2011

  wymiaru czasu pracy) łączy Państwa stosunek pracy o takiej samej treści (praca w pełnym wymiarze czasu pracy). Po (pozytywnym dla Pana) zakończeniu tego postępowania, dopuszczalne (...)

 • Dyrektor chce abym zajmowała się dziećmi w przedszkolu. 5 Sierpnia 2015

  w innej szkole bez jego zgody jest potrzeba zapewnienia tej szkole nauczyciela z odpowiednimi kwalifikacjami, którego w inny sposób nie udało się w szkole zatrudnić. (...)

 • Staż na nauczyciela dyplomowanego1 Listopada 2005

  staż od nowa? Zgodnie z art. 9d ust. 5 ustawy Karta Nauczyciela w przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia (...)

 • Stan nieczynny nauczyciela16 Kwietnia 2012

  pracy. 7.Dyrektor szkoły ma obowiązek przywrócenia do pracy w pierwszej kolejności nauczyciela pozostającego w stanie nieczynnym w razie powstania możliwości (...)

 • Zwolnienie nauczyciela na urlopie macierzyńskim28 Czerwca 2004

  nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć rozwiązuje z nim stosunek pracy lub, na wniosek nauczyciela, przenosi go w stan nieczynny. Nauczycielowi przysługuje w takich wypadkach (...)

 • Mianowanie28 Marca 2012

  jednak niż o 2 lata od ukończenia przez nauczyciela 65 lat życia, 5) w razie uzyskania negatywnej oceny pracy dokonanej w trybie i na zasadach określonych we właściwych przepisach (...)

 • Umowy na czas określony nauczyciela kontraktowego2 Sierpnia 2013

  Czy do stosunku pracy nauczyciela kontraktowego mają zastosowanie przepisy kodeksu pracy o ograniczeniu liczby kolejnych umów o pracę na czas określony? Zgodnie z art. 91c Karty Nauczyciela, (...)

 • Podstawy wypowiedzenia umowy o pracę nauczycielowi3 Lutego 2003

  zasadniczego oraz innych świadczeń pracowniczych do czasu rozwiązania stosunku pracy. Stosunek pracy nauczyciela wygasa z mocy prawa z upływem sześciomiesięcznego okresu pozostawania (...)

 • Zwolnienie nauczyciela kontraktowego10 Grudnia 2011

  dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela [...] W ocenie możliwości dalszego zatrudnienia nauczyciela, po wprowadzeniu zmian organizacyjnych określonych w art. 20 ust. 1 Karty (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane