Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej? 23 Kwietnia 2015

  tych praw powstaje prawo do zaspokojenia z ceny nabycia z pierwszeństwem przewidzianym w przepisach o podziale ceny uzyskanej z egzekucji. § 2. Pozostają w mocy bez potrącenia (...)

 • Przeniesienie praw głównego najemcy31 Maja 2006

  nigdy zameldowana i od 5 lat nie mieszkam wraz z nim (nieformalna separacja). Czy mogę zwrócić się do Urzędu w celu przepisania na moje nazwisko praw głównego najemcy? Z propozycją (...)

 • Jak zabezpieczyć się przed stratą mieszkania przez długi ojca? 22 Kwietnia 2015

  ujawnienia praw i roszczeń osobistych ciążące na nieruchomości. Na miejsce tych praw powstaje prawo do zaspokojenia z ceny nabycia z pierwszeństwem przewidzianym w przepisach o (...)

 • Wynajem mieszkania cudzoziemcowi. 12 Maja 2015

  najemcy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego). Art. 19d. [Wygaśnięcie i rozwiązanie najmu okazjonalnego] 1. Umowa najmu okazjonalnego lokalu wygasa po upływie czasu, na jaki była zawarta, (...)

 • Przeniesienie umowy najmu na inną osobę9 Grudnia 2004

  Czy główny najemca lokalu: 1.spółdzielczego 2.kwaterunkowego lub 3.zakładowego, może wystąpić do właściciela mieszkania (gminy,firmy, spółdzielni) z wnioskiem o przeniesienie prawa do tego (...)

 • Stan prawny spółki z o.o.11 Lipca 2007

  dzieło i przeniesienie praw autorski, przy czym ta ostatnia musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Z opisu sytuacji wynika jednak raczej, iż te umowy o dzieło (...)

 • Wprowadzenie do spółki jawnej nowego wspólnika3 Października 2004

  jest rozwiązanie spółki, a jedynie dochodzi do wykreślenia spółki z rejestru bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Zatem w tym ostatnim przypadku umowa najmu wygaśnie z powodu (...)

 • Lokator nie zgadza się na podwyżkę czynszu, jednocześnie nie chce się wyprowadzić. 24 Sierpnia 2015

  istotnych elementów”. Brak zgody najemcy na podwyżkę powoduje wygaśnięcie najmu z upływem terminu wypowiedzenia czynszu. Nie może Pani wypowiedzieć umowy najmu z (...)

 • Prawa autorskie programu komputerowego pracownika22 Czerwca 2007

  dodatkowych umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych z pracownikiem. Rozwiązanie umowy o pracę nie nie powoduje utraty przez pracodawcę prawa do utworów pracowniczych i nabycia (...)

 • Wstąpienie w stosunek najmu a prawa wynajmującego15 Grudnia 2009

  , niezależnie od postanowień umownych na podstawie art. 691 § 4 kc syn osoby zmarłej będzie mógł wypowiedzieć stosunek najmu z zachowaniem terminów ustawowych, chociażby umowa (...)

 • Zaleganie z czynszem a wypowiedzenie najmu lokalu4 Października 2007

  wypowiedzenia najmu musi być przedstawiony najemcy na piśmie. Z momentem wygaśnięcia umowy najmu (po upływie okresu wypowiedzenia) najemca jest zobowiązany opróżnić (opuścić) zajmowany (...)

 • Wpis roszczenia z umowy przedwstępnej do kw29 Sierpnia 2007

  zmianie ustaw Kodeks cywilny, Kodeks wykroczeń i ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Przez ujawnienie w księdze wieczystej prawo osobiste lub roszczenie uzyskuje skuteczność względem praw nabytych

 • Przejęcie budynku a prawa najemcy17 Sierpnia 2009

  podpisać z osobami, które mają podpisane teraz umowy najmu lokalu i na bieżąco regulują opłaty umowy najmu lokalu komunalnego oraz czy gmina może podpisać z osobami, które (...)

 • Prawa autorskie - pola eksploatacji 27 Czerwca 2012

  Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (...) Zleceniobiorca, przenosi (zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku Dz. U. z (...)

 • Żądanie oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich28 Czerwca 2012

  oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich majątkowych. Przeniesienie praw autorskich majątkowych może nastąpić jedynie w wyniku zawarcia umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. (...)

 • Czy można wypowiedzieć umowę najmu lokatorowi bez podania przyczyny?19 Maja 2015

  , może wypowiedzieć stosunek najmu: 1) z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia, z powodu niezamieszkiwania najemcy przez okres dłuższy niż 12 miesięcy; 2) z zachowaniem (...)

 • Jak odzyskać pieniądze za wymianę okien? 29 Kwietnia 2015

  czas trwania najmu. Należy jednak przypomnieć, że obowiązek ten ma charakter względny, strony mogą bowiem w umowie najmu zawrzeć inne postanowienia na ten temat. umowie najmu zawrzeć (...)

 • Ochrona najemcy przed wynajmującym1 Grudnia 2006

  najmu, należałoby powołać się na art. 690 kodeksu cywilnego, dotyczący najmu lokali (nie tylko mieszkalnych). Zgodnie z nim do ochrony praw najemcy lokalu stosuje się odpowiednio (...)

 • Zaległość w spłacie czynszu a minimalny termin wypowiedzenia4 Kwietnia 2011

  lokatorowi wypowiedzenie umowy najmu z miesięcznym wypowiedzeniem. Z treści przedstawionego wypowiedzenia wynika, że rozwiązał Pan umowę najmu ze skutkiem natychmiastowym, a więc (...)

 • Zrzeczenie się praw autorskich25 Marca 2010

  korzystanie z tych praw (wyłącznej lub niewyłącznej). Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowa o korzystanie z utworu (licencja), obejmuje pola eksploatacji (...)

 • Przewłaszczenie garażu w spółdzielni17 Czerwca 2002

  praw. Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do garażu, spółdzielnia mieszkaniowa jest zobowiązana (...)

 • Mieszkanie komunalne małżonków a rozwód 23 Listopada 2008

  ;wOdnosząc się do poszczególnych pytań:Ad. 1. Z opisu sytuacji nie wynika czy Pani siostra i jej małżonek zawarli umowę najmu z gminą na ogólnych zasadach, zgodnie z (...)

 • Prawo do lokalu socjalnego25 Listopada 2005

  pobierał, należy przyjąć, iż umowa najmu lokalu została przedłużona na czas nieoznaczony. W związku z tym wypowiedzenie nastąpić może tylko na zasadach wyrażonych w art. 11 ustawy o ochronie (...)

 • Prawa do stworzonej strony internetowej8 Maja 2006

  licencyjną a nie umowę o przeniesienie praw autorskich. Umowa o przeniesienie praw autorskich polega na tym, że przenoszący prawa autorskie wyzbywa się całkowicie władztwa nad (...)

 • Prawo do najmu i wykupu mieszkania komunalnego28 Marca 2012

  wspólnym pożyciu z najemcą. § 2. Osoby wymienione w § 1 wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • czy właściciel miał prawo kazać podpisać mi taką umowę??

  Witam Państwa, przeprowadzam się teraz do innego miasta i poszukiwałem mieszkania. W końcu udało mi się znaleźć odpowiednie i podpisałem z właścicielem (...)

 • Czynsz w spółdzielni

  Kupililiśmy z żoną mieszkanie własnościowe od osoby prywatnej na rynku wtórnym (zarządzane przez spółdzielnię). W rachunku jaki wystawia nam (...)

 • Prawo do lokalu użytkowego w spółdzielni

  Witam, proszę o poradę. Najpierw przytoczę art.39 z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych: Art. 39. (47) 1. Na pisemne żądanie najemcy lokalu użytkowego, (...)

 • Umowa najmu na czas określony-jak wypowiedzieć

  umowa najmu lokalu użytkowego została zawarta na czas określony, od daty do daty. Niestety nie zawiera zapisu o możliwości wypowiedzenia, czy i na (...)

 • Separacja a mieszkanie.

  Witam wszystkich i proszę o pomoc w bardzo pilnej sprawie.Sytuacja wygląda tak iż razem z męzem niejesteśmy ze sobą od mniej więcej pół roku.Mąż (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane