Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Wypowiedzenie umowy o pracę za zbyt częstą chorobę7 Lipca 2006

  przywrócenie mnie na poprzednie stanowisko pracy, skąd zostałem przeniesiony pod przymusem. Wymuszono na mnie podpisanie przeniesienia na inny oddział w gorsze (...)

 • Dyrektor chce abym zajmowała się dziećmi w przedszkolu. 5 Sierpnia 2015

  potweirdza orzecznictwo sądowe1 . W związku z tym przeniesienie Pani do oddziału przedszkolnego nie może odbyć się w oparciu o przepis art. 19 k.n. (bez Pani zgody).W drugiej (...)

 • Jak założyć w Polsce kasyno? Czy obywatel Niemiec może to zrobić?31 Marca 2015

  udziela się na okres 6 lat (art. 49 ust. 1 u.g.h.). W zakresie zabezpieczenia, o którym mowa w art. 63 u.g.h. podmiot jest obowiązany, w terminie określonym w (...)

 • Jak uwolnić się od zakazu konkurencji? 8 Lipca 2015

  konkurencyjnej w stosunku do obecnego lub byłego pracodawcy, czyli nie tylko zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, ale też na podstawie umów cywilnoprawnych, zasiadanie (...)

 • Przeniesienie do innego oddziału23 Listopada 2004

  ;- z nowym pracodawcą, którym będzie inny odział. Jeżeli natomiast pracodawcą jest dla Pana cały bank, wtedy potrzebna będzie zmiana umowy o pracę. W takim wypadku czynności z zakresu (...)

 • Procedura sprzedaży udziałów sp. z o. o.5 Lipca 2007

  ). Ponadto w grę może wchodzić, przykładowo, przeniesienie udziału w drodze zamiany (np. zamiany udziału w spółce X na udział w spółce Y) albo darowizny. Jeżeli (...)

 • Zdegradowanie kierownika10 Kwietnia 2007

  pracy i płacy. Obniżenie wynagrodzenie i przeniesienie na „niższe” stanowisko nawet osobno stanowią zmianę tych warunków na gorsze. Konieczne będzie zatem wypowiedzenie (...)

 • Mienie przesiedleńcze z Norwegii28 Września 2007

  od dnia osiedlenia się osoby fizycznej na terytorium kraju. 3.Wyroby akcyzowe, o których mowa w ust. 1, mogą być przywożone w jednej lub w kilku przesyłkach, w terminie (...)

 • Zwolnienie od pracy dla prezesa oddziału ZNP 25 Sierpnia 2008

  posiedzeniu. Czy taka prośba o oddelegowanie jest prawidłowa? Czy mogę oddelegować nauczyciela - prezesa oddziału w tym przypadku i na podstawie jakiego artykułu? Zgodnie z art. (...)

 • Jak przeprowadzić likwidację spółki cywilnej?4 Maja 2015

  , powstałe przed przejściem części zakładu pracy na innego pracodawcę, dotychczasowy i nowy pracodawca odpowiadają solidarnie. W terminie 2 miesięcy od przejścia zakładu pracy (...)

 • Czy mogę podjąć dodatkowa pracę na urlopie macierzyńskim i wychowawczym? 27 Maja 2015

  , o tyle w świetle przepisów ubezpieczeniowych takie rozwiązanie wydaje się dopuszczalne. Rekomendujemy jednak niepodejmowanie pracy dodatkowej w okresie podstawowego (...)

 • Przeniesienie do rezerwy przez WKU27 Grudnia 2005

  powyższym na jakiej podstawie mogę zwrócić się do komendanta WKU z prośba o przeniesienie mnie do rezerwy oraz jakie przepisy to normują. W dniu 7 grudnia wysłałem do (...)

 • Stan prawny spółki z o.o.11 Lipca 2007

  przemysłowej. Osoby zatrudnione na stałe, np. na politechnice opracowują w oparciu o umowę o dzieło programy komputerowe oraz systemy automatyki przemysłowej. Część programów (...)

 • Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej? 23 Kwietnia 2015

  postanowienia o przysądzeniu własności.  Obwieszczenie o licytacji należy co najmniej dwa tygodnie przed jej terminem ogłosić publicznie w budynku sądowym i w lokalu organu (...)

 • Zostałam zwolniona przez dyrektora szkoły-co mogę zrobić w tej sytuacji? 3 Sierpnia 2015

  bezskuteczne w przypadku złożenia przez nauczyciela, w terminie do 30 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 2, pisemnego wniosku (...)

 • Prawa autorskie - pola eksploatacji 27 Czerwca 2012

  zawarcie umowy o przeniesienie praw majątkowych autorskich na innych niż wskazane w powyższym artykule polach eksploatacji. W odniesieniu natomiast do zawarcia umowy, na (...)

 • Pobyt obcokrajowca w Polsce2 Grudnia 2008

  wyłącznie w celu obejścia przepisów o udzielaniu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub zezwolenia na osiedlenie się; w postępowaniu o (...)

 • Jak obliczyć okres pracy14 Września 2007

  jest mowa o umowie kodeksowej). W 2003 roku pracownik ukończył studia licencjackie o czym poinformował pracodawcę przedkładając dyplom. Następnie w 2003 roku pracownik ukończył (...)

 • Popełnienie plagiatu podczas pisania pracy magisterskiej. 9 Czerwca 2015

  , szczególnie tych wydawców, którzy nie decydują się na publikowanie wtórnych tekstów, postprintów. Równocześnie te same zasady wydawnicze (...)

 • Podpisanie wypowiedzenia umowy o pracę z datą wsteczną. 7 Maja 2015

  brak konkretyzacji przyczyny nie stanowi podstawy roszczenia o przywrócenie do pracy albo o odszkodowanie, jeśli pracodawca w inny sposób zapoznał pracownika z (...)

 • Komputerowa książka przychodów i rozchodów29 Kwietnia 2005

  jednak mieć oprogramowanie, które umożliwia uzyskanie czytelnych informacji (wydruk lub przeniesienie na inny komputer - nośnik danych) w odniesieniu do zapisów dokonanych w (...)

 • Przeniesienie publicznej szkoły podstawowej14 Marca 2005

  likwidacją szkoły w rozumieniu art. 59 ustawy o systemie oświaty. Wątpliwości mogą jednak powstać w przypadku zmiany adresu na inny, który jest miejscem odległym od poprzedniego (...)

 • Prawa autorskie programu komputerowego pracownika22 Czerwca 2007

  miał żadnej umowy związanej z w/w programem, ani przeniesieniem praw do w/w programu na spółkę ani żaden inny podmiot. Pracownik rozważa wypowiedzenie umowy oraz (...)

 • Przepisanie pozwolenia na budowę na inny podmiot12 Stycznia 2004

  na cele budowlane, a dotychczasowy inwestor musiałaby się na takie przeniesienie zgodzić. W chwili obecnej nie dysponujemy wzorem takiego wniosku. Należy w nim jednak zamieścić (...)

 • Przejęcie zakładu pracy - przejęcie zadań25 Czerwca 2008

  ? Jakie ujemne konsekwencje mogą się z tym wiązać dla pracownika? Czy w związku z tym potrzebne jest w/w porozumienie? Przejęcie części zakładu pracy przez inny zakład (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane