Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Dobowy odpoczynek a praca w nocy10 Stycznia 2011

  pracownika niż przepisy prawa pracy. Postanowienia umów i aktów mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy są nieważne - zamiast nich stosuje się odpowiednie przepisy (...)

 • Odprawa pieniężna przy porozumienie stron czy rozwiązaniu umowy z uwagi na likwidacje stanowiska? 1 Kwietnia 2015

  stosunku pracy oraz w świadectwie pracy, które będzie potwierdzało rozwiązanie umowy w tym trybie z przyczyn dotyczących zakładu pracy. W przeciwnym razie nie otrzyma Pan zasiłku (...)

 • Czy należy mi się odprawa z tytułu likwidacji mojego stanowiska? 16 Kwietnia 2015

  dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy; 3) w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy spowodował rozwiązanie ze swej winy stosunku pracy lub stosunku służbowego (...)

 • W jaki sposób mogę się ochronić przed zwolnieniem z pracy?10 Sierpnia 2015

  niezawarcia porozumienia, o którym mowa w art. 3, przy wypowiadaniu pracownikom stosunków pracy, a także warunków pracy i płacy, stosuje się art. 38 Kodeksu pracy.  3. (...)

 • Czy moja partnerka ma prawo do mojej emerytury po mojej śmierci? 21 Lipca 2015

  niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji. Oceny niezdolności do pracy dokonuje w formie orzeczenia (...)

 • *Praca powyżej 12 godzin29 Sierpnia 2011

  sytuacji rodzaj pracy lub jej organizacja uzasadniają wprowadzenie równoważnego czasu pracy, będą decydować strony układu zbiorowego pracy lub pracodawca i zakładowa organizacja (...)

 • Czas pracy kierowców4 Lutego 2005

  przypadkach uzasadnionych rodzajem wykonywanych przewozów lub ich szczególną organizacją, zadaniowy czas pracy, w którym zadania przewozowe ustala pracodawca w takim wymiarze, aby mogły być wykonane (...)

 • Uprawnienia społecznego inspektora pracy1 Marca 2005

  pracy, wykonywać inne zadania określone w ustawie i w przepisach szczególnych. O tym, że społeczny inspektor pracy ma prawo przeglądać dokumentację dotyczącą czasu pracy pracownika (...)

 • Określenie czasu pracy w umowie o pracę25 Stycznia 2005

  Regulacja czasu pracy w Unii Europejskiej Systemy czasu pracy kodeks pracy, prawo pracy, czas pracy, godziny nadliczbowe, dyżur, odpoczynek, wynagrodzenie

 • Społeczna Inspekcja Pracy9 Czerwca 2005

  inspektorów pracy. prawo pracy, pracodawcy, inspekcja pracy, uprawnienia

 • Wypłata nagrody jubileuszowej 14 Października 2010

  prawo do nagrody jubileuszowej nabywa pracownik, który w czasie zatrudnienia spełni przesłankę posiadania odpowiedniego stażu pracy. Jeżeli stosunek pracy zostanie rozwiązany przed (...)

 • Wprowadzenie przerwy w pracy10 Stycznia 2005

  pracownika, dlatego może, lecz nie musi go uwzględnić. Proponowane przez pracownika wyznaczniki indywidualnego rozkładu czasu pracy nie są ofertą, lecz propozycją warunków rokowań. Skoro przerwa (...)

 • Treść świadectwa pracy13 Października 2008

  pracodawcy stary dokument, czy nie oddając starego świadectwa pracodawca musi wystawić nowe świadectwo pracy? Czy pracodawca w pkt 6 świadectwa pracy ma prawo napisać jakakolwiek własną (...)

 • Zmiana warunków pracy a czasowe powierzenie11 Lutego 2010

  potrzeby zakładu pracy jako całości, a nie tylko jednostki (komórki) organizacyjnej zakładu pracy do pracy, w której pracownik został skierowany (por. wyrok z dnia 8 sierpnia (...)

 • Rozkład czasu pracy w sklepie26 Stycznia 2004

  prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników związane z porządkiem w zakładzie pracy, powinien ustalać w szczególności: 1) organizację pracy, warunki przebywania na terenie zakładu pracy (...)

 • Pracownicy w delegacji za granicą24 Kwietnia 2007

  pojęcia delegacji służbowej. Została ona natomiast zawarta w art. 77[5] § 1 Kodeksu pracy. W Kodeksie pracy pojęcie podróży służbowej zostało określone jako wykonywanie na polecenie (...)

 • Jak uwolnić się od zakazu konkurencji? 8 Lipca 2015

  dotąd specjalności. W innych przypadkach ograniczony zostanie jedynie zakres wyboru miejsca pracy czy typu działalności. Stopień ograniczenia możliwości pracy zawodowej związany z zakazem (...)

 • Odwołanie w czasie zwolnienia lekarskiego9 Grudnia 2004

  pracy (chodzi tu o rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków (...)

 • Przejęcie zakładu pracy - przejęcie zadań25 Czerwca 2008

  warunki pracy i płacy pracownikom świadczącym dotychczas pracę na tych podstawach oraz wskazać termin, nie krótszy niż 7 dni, do którego pracownicy mogą złożyć oświadczenie o przyjęciu (...)

 • Pracodawca nie chce mnie ponownie zatrudnić.7 Lipca 2015

  niezdolności do pracy w znaczeniu medycznym; c) okres niezdolności do pracy, za który przysługuje wynagrodzenie (o tym w szczególności art. 92 kodeksu pracy), podlega wliczeniu (...)

 • Czas pracy a delegacja4 Czerwca 2012

  pracownik ma wskazane w umowie o pracę miejsce świadczenia pracy w jednej miejscowości (np. Łodzi), to stanowisko pracodawcy opisane w pytaniu jest słuszne.  orzeczenia,prawo pracy,wymiar (...)

 • Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy14 Grudnia 2004

  . Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do świadczenia pracy na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem. Istotą stosunku pracy jest osobiste świadczenie pracy (...)

 • Ustalanie treści regulaminu wynagradzania17 Sierpnia 2010

  , chodzi nie tylko o czynności z zakresu indywidualnego prawa pracy, np. dotyczące nawiązania stosunku pracy, zmiany jego treści czy też rozwiązania go, lecz także o czynności z zakresu zbiorowego (...)

 • Czy pracodawca ma prawo kazać mi pracować w nadgodzinach? 14 Kwietnia 2015

  przekraczających pracownik ma prawo odmówić dalszej pracy bowiem polecenie to jest sprzeczne z przepisami pracy. Odnosząc się natomiast do kwestii odebrania Pani premii uznaniowej (...)

 • Czy na emeryturze można pracować?13 Kwietnia 2015

  ochrony stosunku pracy z art. 39 Kodeksu Pracy. Przy czym obecnie za nieaktualny uznać należy pogląd, że wyłącznie osiągnięcie wieku emerytalnego może stanowić dla pracodawcy uzasadnioną (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • wykroczenia przeciwko prawa pracy

  Witam chcialabym sie dowiedziec gdzie moge zglosic takie sytuacje : w pewnej firmie budowlanej pracownicy pracuja od rana tj 0d godz 6-7 czasem nawet do (...)

 • Pracodawca przed sądem -praca bez umowy

  Witam.mam znajomą ktyóra prosiła mnie o poszukiwanie informacji na temat możliwości pozwania pracodawcy - pracowała bez umowy i została oskarżona (...)

 • dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

  Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co (...)

 • URLOP WYCHOWAWCZY PŁATNY

  CHCE SIE DOWIEDZIEC JAKTO JEST Z URLOPEM WYCHOWAWCZYM PLATNYM. OD 1 LISTOPADA ZACZYNAM PRACE. TERMIN PORODU MAM NA 8 MARCA WIEC 3,4MIESIACE POPRACUJE. (...)

 • Dni wolne za święta w sobotę

  1 i 3 maja to wolne dni. 1 - czwartek, 3 - sobota, co w takim razie z piątkiem, czy aby nie jest ustawowo wolnym dniem o pracy, jeżeli 3 maja wypada (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.