Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Czy mogę jeździć po polskich drogach na zagranicznych prawach jazdy. 20 Sierpnia 2015

  określone w ustawie. Należy do nich skierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, o którym mowa w art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo o ruchu drogowym. (...)

 • Czy mogę wymienić prawo jazdy angielskie na polskie? 23 Kwietnia 2015

  pojazdami (Dz. U. z 2012 r., poz. 1005 z późn. zm.). – dalej rozporządzenie; ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012.1137 j.t.) – (...)

 • Zabrane prawo jazdy na 3 miesiące za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym. 2 Czerwca 2015

  trybie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. Jak wynika z powyższego, przesłanką wydania przez starostę decyzji administracyjnej (...)

 • Sankcje za nieprzerejestrowanie samochodu14 Marca 2012

  Art. 78 ust. 2 ustawy prawo o ruchu drogowym nakłada nakłada obowiązek na właściciela pojazdu co do informowania organu o tym fakcie w terminie 30 dni. Jaka jest sankcja (...)

 • Dokument niezbędne do kontroli przewoźników17 Listopada 2007

  powyższego, na podstawie art. 50 pkt. 3 ustawy o transporcie drogowym do zadań inspekcji należy kontrola ruchu drogowego w zakresie transportu, na zasadach określonych w przepisach (...)

 • Przegląd techniczny, a wygląd pojazdu28 Lipca 2006

  techniczne ww pojazdu? Proszę o przytoczenie odpowiednich przepisów. Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. (...)

 • Fotoradar a Straż Miejska8 Lipca 2010

  określonym w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Art. 129b ust. 2 tej ustawy stanowi, że Straż Miejska ma prawo przeprowadzać kontrolę wobec kierującego pojazdem naruszającego (...)

 • Usługi taxi w spółce jawnej a licencja1 Listopada 2008

  wymagania określone w przepisach ustawy, przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym oraz w innych przepisach określających wymagania w stosunku (...)

 • Czy policja miała prawo do tej interwencji? 19 Sierpnia 2015

  przypadkach określonych w przepisach k.p.k. i innych ustaw – art. 15 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U. 2015 r., nr 355, j.t.). Zgodnie z (...)

 • Czy prawo jazdy się przeterminowuje? 23 Lipca 2015

  straciłem uprawnienia do prowadzenia samochodu? Niniejsza opinia prawna została sporządzona w oparciu o:  ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (...)

 • Warunki dopuszczenia pojazdu do ruchu24 Października 2007

  dopuszczonym do ruchu? Art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym wymienia warunki, które spełnić powinien pojazd dopuszczony do (...)

 • Brak aktualnych badań technicznych pojazdu4 Maja 2011

  czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3 000 (...)

 • Warunki techniczne pojazdu samochodowego25 Października 2007

  ? Podstawy do zatrzymania dowodu rejestracyjnego pojazdu zawiera art. 132 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z tym przepisem Policjant (...)

 • Czy mogę jeździć na ukraińskich prawo jazdach?4 Sierpnia 2015

  czasowo albo na stałe cofnięto posiadane uprawnienie do kierowania pojazdem.  Art. 5.  (…)  4. Prawo jazdy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. a (...)

 • Dyspozycja do usunięcia pojazdu2 Czerwca 2005

  Dyspozycja usunięcia pojazdu jest decyzją nakazową. Działa na podstawie art. 50a 1/art. 130a. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym. Czy na (...)

 • Pojazd wolnobieżny21 Stycznia 2010

  ust. 3, pojazd wolnobieżny nie podlega rejestracji (o ile nie wchodzi w skład kolejki turystycznej) i jest dopuszczony do ruchu, jeśli odpowiada warunkom technicznym określonym w art. (...)

 • Ubezpieczenie samochodu a wartość początkowa13 Marca 2007

  precyzują określenia „kompletne i zdatnego użytku”. Z przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, która reguluje m. in. zasady rejestracji (...)

 • Straż miejska a fotoradar po 1 stycznia 201128 Kwietnia 2011

  o ruchu drogowym (Dz. U. 2005 r., Nr 108 poz. 908). Art. 129h. (...) 5. Minister właściwy do spraw transportu, mając na względzie przyczyny i lokalizację wypadków drogowych, (...)

 • Tymczasowe tablice z Niemiec- na jak długo?10 Czerwca 2009

  prawo o ruchu drogowym:5.  Pojazd zarejestrowany za granicą dopuszcza się do ruchu, jeżeli odpowiada wymaganym warunkom technicznym i jest zaopatrzony w tablice rejestracyjne (...)

 • Odpowiedzialność za koszty zdeponowania pojazdów 25 Października 2010

  grudnia 2006 r. w sprawie ponoszenia kosztów przechowywania pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. W piśmie powoływano (...)

 • Zablokowanie pojazdu na gruncie prywatnym2 Marca 2007

  . Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym ustawa ta reguluje zasady ruchu na drogach publicznych oraz w strefach zamieszkania. Jednakże art. 1 (...)

 • Samochód z USA26 Października 2012

  1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 1137, dalej u.p.d.), art. 71 ust. 5 u.p.d.: 5. Pojazd zarejestrowany za granicą dopuszcza się do (...)

 • Czy jako pieszy mogłem zostać ukarany mandatem za powodowanie niebezpieczeństwa na drodze?1 Grudnia 2011

  . 33) mówi, że: „Podmiotem przestępstw określonych w art. 177 „może być każdy uczestnik ruchu, a także inna osoba zobowiązana do zapewnienia bezpieczeństwa ruchu (...)

 • Ubezpieczenie OC samochodu-towaru21 Lutego 2012

  drogowym; 6) z upływem 3 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń, z uwzględnieniem art. 474 i art. 476 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (...)

 • Straż Miejska - punkty karne26 Czerwca 2009

  sprawach o wykroczenia Warszawa 2007 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis wydanie V s. 396). Zgodnie z art. 129b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane