Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?10 Kwietnia 2015

  art. 401 pkt 2 k.p.c. Natomiast niedoręczenie pozwanemu wydanego nakazu zapłaty (wraz z odpisami pozwu i dołączonych doń dokumentów - art. 491 § 3 k.p.c. (...)

 • Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej? 23 Kwietnia 2015

  tych praw powstaje prawo do zaspokojenia z ceny nabycia z pierwszeństwem przewidzianym w przepisach o podziale ceny uzyskanej z egzekucji. § 2. Pozostają w mocy bez potrącenia (...)

 • Byłam nagrywana przez mojego męża bez mojej zgody. 26 Czerwca 2015

  złożyć w sądzie, w okręgu którego pozwany zamieszkuje, albo w sądzie w którego okręgu miało miejsce zdarzenie wywołujące szkodę (art. 35 k.p.c.). Ponieważ (...)

 • Matka mojego dziecka zabrania mi kontaktów z synem. 3 Lipca 2015

  to możliwe, będzie Pan uprawniony do zastosowania odpowiednich środków prawnych. Do rodziców żyjących w rozłączeniu (w tym w konkubinacie) zastosowanie znajduje (...)

 • Przesłanki odpowiedzialności za fałszywe zeznania10 Lipca 2006

  mojej opinii w sprzeczności z fragmentem "była ona słuchana przez sąd w charakterze strony postępowania w trybie art. 304 kpc z jednoczesnym pouczeniem o obowiązku (...)

 • Zmiana i uchylenie wyroku15 Września 2008

  . 386 par. 4 k.p.c.).  Odrzucenie pozwuSąd zobowiązany jest odrzucić pozew, jeżeli zajdzie jedna z sytuacji wskazanych w art. 199, bądź 1099 k.p.c., tj.jeżeli (...)

 • Odpisy pism procesowych i termin ich składania5 Września 2005

  . 233 kpc), wreszcie na obciążeniu strony kosztami postępowania (art. 103 § 2 kpc). Sad ocenia to biorąc pod uwagę całokształt okoliczności w sprawie. Stronie przeciwnej przysługuje (...)

 • Wartość przedmiotu sporu w sprawach pracowniczych28 Maja 2007

  Art. 187 kpc mówi, że pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, a nadto w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu. Z kolei (...)

 • Czy moja była żona może żądać podwyższenia alimentów na mojego pełnoletniego syna? 13 Maja 2015

  kuratora z urzędu. Sąd może ustanowić kuratora z urzędu także w przypadku, o którym mowa w art. 558 § 2. art. 604 k.p.c. W zaświadczeniu (...)

 • Wezwanie do wykupienia weksla- wzór8 Maja 2015

  ;w sądowych. Z dokumentem weksla może się Pan/Pani zapoznać w terminie trzech dni, od dnia odebrania niniejszego pisma, w miejscu jego płatności, tj. (tutaj nalezy podać adres).  podpis Jeśli

 • Tytuł wykonawczy3 Grudnia 2011

  Czy tytuł wykonawczy można pozbawić mocy? Warto w tym miejscu przywołać art. 804 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej kpc): Art.804. kpc Organ egzekucyjny nie jest uprawniony (...)

 • Koszty w procesie6 Sierpnia 2007

  zasadą odpowiedzialności za wynik sprawy (art. 108 par. 1 k.p.c.). Zgodnie z nią strona przegrywająca zobowiązana jest do zwrotu wszystkich ww. kosztów stronie przeciwnej (art. (...)

 • Zażalenie na postanowienie sądu7 Września 2007

  postępowanie w zakresie dotkniętym nieważnością i przekazać sprawę sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania (art. 386 par. 2 k.p.c. w zw. z art. 397 (...)

 • Zdolność sądowa i procesowa25 Marca 2008

  zarobkiem, chyba że sąd opiekuńczy z ważnych powodów inaczej postanowił (art. 21 KC). Osoby te mają zdolność procesową w sprawach wynikających z tych umów oraz wiążących (...)

 • Ugoda sądowa a ugoda cywilnoprawna2 Października 2007

  ;wić się w tej sprawie inaczej. Z tą różnicą, iż w przypadku ugody sądowej - sąd zwróci stronom koszty zgodnie z treścią ugody, a w przypadku ugody cywilnoprawnej (...)

 • Skutki zajęcia w egzekucji17 Maja 2005

  uprawniony jest komornik, winno ono zawierać regułę, o której wspomniano wyżej i o której mowa w art. 887 par. 1 kpc: wierzyciel wstępuje z mocy prawa we wszelkie prawa (...)

 • Termin wniesienia powództwa przeciwegzekucyjnego12 Września 2005

  majątkowych. Jeżeli klauzula wykonalności została wydana z naruszeniem przepisów prawa (albo w wypadku odmowy), to stronie służy zażalenie - art. 795 k.p.c. To wskazuje, (...)

 • Doręczenie wyroku zaocznego4 Grudnia 2007

  złożył odpowiedzi na pozew. Na podstawie art. 343 kpc wyroki zaoczne doręcza się z urzędu obu stronom z pouczeniem o przysługujących im środkach zaskarżenia. W (...)

 • Odpowiedź na sprzeciw10 Września 2006

  zobowiązał "do zajęcia stanowiska w terminie 7 dni od otrzymania sprzeciwu pod rygorem z art. 230 kpc." Jakie skutki prawne ma wezwanie do zajęcia stanowiska pod rygorem z (...)

 • Lokator nie zgadza się na podwyżkę czynszu, jednocześnie nie chce się wyprowadzić. 24 Sierpnia 2015

  Państwo pozew o eksmisję do sądu. Pozew zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi w kodeksie postępowania cywilnego powinien odpowiadać następującym wymogom: Art. (...)

 • Umorzenie zawieszonego postępowania4 Kwietnia 2012

  . 177 § 1 pkt 3 k.p.c.. W tym drugim przypadku sąd obligatoryjnie z urzędu umorzy postępowanie w razie braku wniosku o jego podjęcie w terminie roku od zawieszenia. W (...)

 • Zajęcie ruchomości znajdujących się innych osób13 Lutego 2004

  wytoczyć proces o wydanie ruchomości i na skutek wyroku uwzględniającego powództwo zmierzać do odebrania rzeczy (art. 887 § 2 w zw. z art. 902 i art. 1041-1045 k.p.c.). (...)

 • Co mogę zrobić z uciążliwym sąsiadem? 16 Czerwca 2015

  konieczne będzie sporządzenie przeciwko sąsiadowi pozwu. Wymagania odnoście jego treści zostały umieszczone w art. 126 § 1 i 2 k.p.c. art. 126 k.p.c.  § (...)

 • Zwrot kosztów wysłania pisma procesowego1 Stycznia 2007

  ... powód cofnął pozew w niniejszej sprawie. Na mocy art. 355 § 1 i 2 kpc w zw. z art. 203 § 1 i 4 kpc postanowiono jak w sentencji. Po uprawomocnieniu (...)

 • Cofnięcie pozwu a koszty procesu6 Września 2006

  nieuzasadnionym rozpatrywaniu sprawy przez długi okres czasu oraz wskazania, iż w chwili obecnej pozew jest bezprzedmiotowy? Czy na mocy art. 102 kpc sąd uwzględniając nasz wniosek (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • POLISA POSAGOWA PZU

  Poszukuję osób,które złożyły do sądu pozwy o wypłacenie należności z tytułu"polisa posagowa".Odwoływałam sie do PZU,ale bezskutecznie,dlatego (...)

 • SN postanowienie

  Witam! Mam wielki problem z dotarciem do Postanowienia SN z dnia 5 marca 2008 roku Sygn. akt V CSK 447/07 Czy ktoś może mi pomóc w dotarciu do treści (...)

 • KOMORNIK

  Witam.Zwracam się z prośbą o sposób postępowania w następującej sprawie;W 1996 roku przyszedł na świat mój syn,bardzo szybko rozwiązaliśmy (...)

 • Fałszywe zeznania

  Właśnie otrzymałam pismo z sądu z informacją, że mój mąż, z którym się rozwodzę (alkoholizm męża, znęcanie się nad rodziną, wyrok za znęcanie (...)

 • Eksmisja rozwiedzionego wraz z dzieckiem na które przyznano mu opiekę

  Rozwiodłem się. Sąd mi przyznał opiekę nad synem a mojej eks-małżonce je ograniczył. Przez cały okres trwania małżeństwa mieszkaliśmy u jej (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane