Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Zwolnienie ze służby funkcjonariusza celnego31 Października 2008

  , przepisów kodeksu pracy nie stosuje się. Art. 43 u.S.C. zawiera jedynie odesłanie do przepisów o ochronie pracy kobiet, a art. 44 u.S.C. mówi o prawie (...)

 • Mienie przesiedleńcze z Norwegii28 Września 2007

  . Mienie osobiste podlega zwolnieniu ze względu na szczególne przeznaczenie (przeznaczenie do użytku w takim samym celu w nowym miejscu zwykłego zamieszkania, w jakim było używane (...)

 • Rejestracja samochodu zakupionego przez syna w USA28 Marca 2006

  zastosowanej procedury celnej. Istnieje możliwość zgłoszenia towaru do procedury dopuszczenia do obrotu w formie zgłoszenia niekompletnego, która to forma pozwala organom celnym (...)

 • Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne20 Kwietnia 2012

  ;pracownikami w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, b)   rolnikami lub ich domownikami w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym (...)

 • Uchylanie się od służby wojskowej14 Maja 2008

  , powołani do czynnej służby wojskowej są obowiązani stawić się do tej służby w określonym terminie i miejscu. Stają się oni żołnierzami w czynnej służbie (...)

 • Okresy składkowe w ubezpieczeniu emerytalnym29 Grudnia 2011

  przepisach wymienionych w art. 195 pkt 1-4 i 8, w przepisach o adwokaturze, w przepisach o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz w przepisach o pomocy (...)

 • Zwolnienie z zawodowej służby wojskowej28 Stycznia 2006

  zwolnienie ze służby,   zryczałtowany ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany w roku zwolnienia ze służby przejazd na koszt wojska, gratyfikacja urlopowa niewykorzystana (...)

 • Lista chorób związanych ze służbą wojskową20 Stycznia 2006

  -zarostowe zapalenie naczyń - choroba Burgera  Przewlekłe nerwice wywołane warunkami służby wojskowej  Choroby, do których powstania przyczynił się w sposób zasadniczy (...)

 • Ile może dorobić emeryt12 Czerwca 2012

  ubezpieczenia społecznego, o której mowa w ust. 2 oraz z tytułu służby wymienionej w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 6.  Za działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia (...)

 • Naruszenie danych osobowych i dóbr osobistych12 Maja 2006

  zamieszkania, odbycia służby wojskowej w Rosji carskiej, Rosji bolszewickiej, służby w Wojsku II RP od 1919 do 1939 r. i w LWP. itp. Na marginesie podaje, że moja (...)

 • Podstawa obliczania akcyzy i VAT przy imporcie13 Maja 2009

  się od wartości celnej powiększonej wcześniej odpowiednio o cło oraz akcyzę, w przypadku VAT-u. Chciałbym jednak zweryfikować pogląd, że chodzi tu o tę samą wartość celną (...)

 • Urlop macierzyński - Karta Nauczyciela8 Czerwca 2007

  wypoczynkowego z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, powołania do zasadniczej służby wojskowej albo do odbywania zastępczo obowiązku tej służby, do okresowej (...)

 • Przyjęcie kursu wyceny przy imporcie14 Grudnia 2007

  Celny do wyceny rozrachunków związanych zarówno z zakupem towaru, jak i frachtu. Jaki kurs przyjąć, jeśli faktura za zakup towaru wystawiona jest z końcem miesiąca, a odprawa dokonana jest w (...)

 • Służba BHP19 Lutego 2008

  , jakie mamy w zakresie BHP. KP mówi, o tym, że własny pracownik może zajmować się sprawami BHP, ale tylko jeśli zatrudnionych jest do 20 pracowników. A co w sytuacji jeśli jest (...)

 • *Praca powyżej 12 godzin29 Sierpnia 2011

  dozorowania lokomotywy i z tego tytułu praca do np. 16 godzin? Czy można przekraczać czas pracy w wymiarze 12 godzin np. powracając do miejsca pracy w charakterze pasażera? Proszę (...)

 • Obowiązek odprowadzania składki na Fundusz Pracy10 Kwietnia 2002

  zasiłek socjalny - przewidziane w Układzie zbiorowym pracy dla pracowników zakładów górniczych z dnia 21 grudnia 1991 r. i w ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa (...)

 • Podleganie obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu20 Kwietnia 2012

  Parlamentu Europejskiego, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. o uposażeniu posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej (...)

 • Powrót policjanta do służby28 Marca 2006

  Policji. Czy prawomocne wyroki Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, uchylające decyzje administracyjne organu I instancji o zwolnieniu są orzeczeniami przywracającymi do służby w (...)

 • Emerytura wojskowa a kapitał początkowy29 Maja 2002

  drodze odesłania przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS o kapitale początkowym, co do żołnierzy zawodowych, którzy w dniu wejścia w życie ustawy nie pozostawali (...)

 • Opodatkowanie VAT dostawy towaru za granicę23 Lutego 2005

  . Formuła DAF oznacza, że sprzedający wypełnia swoje obowiązki związane z dostawą gdy towar, po dokonaniu odprawy celnej w eksporcie, czyli po stronie ukraińskiej został pozostawiony do (...)

 • Zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego19 Lipca 2006

  samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w okresie, o którym mowa w pkt 1 lub 2 (tj. do ukończenia 16 roku życia lub do ukończenia nauki w (...)

 • Prawo do zasiłku dla bezrobotnych dla młodocianego25 Września 2006

  zasadniczej służby w obronie cywilnej i służby zastępczej, a także służby w charakterze funkcjonariusza, o którym mowa w ustawie z dnia 18 lutego 1994 (...)

 • Rejestracja wzoru przemysłowego29 Kwietnia 2002

  terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy decyzja nie podlega wykonaniu. W wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy w Izbie Odwoławczej, Urząd Patentowy wydaje (...)

 • Informacja o wynagrodzeniu kierownika jednostki11 Grudnia 2009

  odnoszą się do funkcjonariusza publicznego bądź osoby pełniącej w organie władzy funkcję publiczną w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy, to informacje np. o wysokości (...)

 • Dział spadku z udziałem spadkobiercy-cudzoziemca16 Listopada 2007

  nieprocesowym, mówimy więc o uczestniku, a nie o stronie) zamieszkały za granicą, jeżeli nie ustanowił pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Polsce, obowiązany (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Społeczny kurator sądowy

  Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, (...)

 • wypowiedzenie stosunku służbowego podczas usprawiedliwionej nieobecności w pracy

  Bardzo proszę o podanie wszystkich możliwości z podaniem podstawy prawnej,kiedy mozna zwolnić pracownika na zwolnieniu lekarskim lub innej usprawiedliwionej (...)

 • Status prawny decyzji ostatecznej

  1 lipca 2003 r. decyzją ministra finansów,mającej status decyzji ostatecznej zostałam przeniesiona z Izby Celnej w Przemyślu (,dokąd zostałam przeniesiona (...)

 • Zaświadczenie o niekaralności

  Witam mam pytanie...czy otrzymam zaświadczenie o niekralności jeżeli uchylam sie od płacenia alimentów. Chciałbym zacząć pracować, ale zakład (...)

 • Zmiana kategorii wojskowej

  Posiadam kategorię E chciałbym zmienic na A czy to mozliwe?Byłem chory zostałem wyleczony 3 lata temu,i własciwie tylko kategoria E przeszkadza mi (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane