Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej? 23 Kwietnia 2015

  wpisu o wszczęciu egzekucji lub o złożenie wniosku do zbioru dokumentów (art. 924 §1 k.p.c.). W stosunku do dłużnika nieruchomość jest zajęta z chwilą doręczenia (...)

 • Odszkodowanie za nieterminowe załatwianie spraw10 Listopada 2006

  jeszcze w bieżącym roku. Proszę o podanie mi podstaw prawnych, które mogą powodować odpowiedzialność tak urzędu miasta (gminy) jak i konkretnego urzędnika. Czy odszkodowania powinienem (...)

 • Wykreślenie budynku z ewidencji zabytków. 12 Sierpnia 2015

  ;rkowych wymaga nie tylko pozwolenia na budowę, ale także – przed wydaniem tej decyzji – uzyskania pozwolenia na te prace (pozwolenia na rozbiórkę) wydanego przez (...)

 • Dostęp do informacji publicznej20 Listopada 2007

  Pewna firma dystrybucyjna zwróciła się do Urzędu Gminy z wnioskiem o udostępnienie informacji w sprawie wykazu udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu i napojów alkoholowych (...)

 • Rozliczenia między wykonawcą a podwykonawcą9 Marca 2006

  wyrazi sprzeciwu w ciągu 14 dni, to poczytuje się to za zgodę. Ważne jest również to, że przepis przewiduje, że obowiązek przedstawienia umowy inwestorowi spoczywa zasadniczo na wykonawcy. Do (...)

 • Sprzeczność z prawem zarządzenia wójta20 Września 2010

  trzeba, że termin do zaskarżenia uchwały organu gminy na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie terytorialnym liczy się od dnia doręczenia odpowiedzi na wezwanie (...)

 • Zmiana działki na budowlaną w planie miejscowym11 Grudnia 2007

  wszystkim o drobną działalność gospodarczą na ogół w postaci sklepu na parterze domu mieszkalnego). Zgodnie z art. 11 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (...)

 • Czy można wypowiedzieć umowę najmu lokatorowi bez podania przyczyny?19 Maja 2015

  . Jeżeli więc osoba w stosunku do której sąd orzeknie eksmisję, nie spełnia warunków do otrzymania lokalu socjalnego, który ma obowiązek zapewnić gmina (a o którym (...)

 • Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?10 Kwietnia 2015

  się wymagalne. 4. Bieg przedawnienia zawiesza się na okres od dnia wniesienia reklamacji lub wezwania do zapłaty do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację lub wezwania do (...)

 • Opłata skarbowa od weksla wystawionego w 2006 r.21 Marca 2007

  będzie wypełniony na kwotę 70.000 zł. Uiszczona na blankiecie weksla opłata 0,40 zł nie jest odpowiednia do kwoty, jaka będzie wpisana w wekslu in blanco przy jego wypełnieniu. Czy (...)

 • Zwrot VAT od materiałów budowlanych5 Października 2006

  Uprzejmie proszę o podanie błędów, które często są popełniane przez osoby składające podanie o zwrot uniemożliwiające im uzyskanie tegoż zwrotu. Ustawa funkcjonuje już od (...)

 • Informacja o wynagrodzeniu kierownika jednostki11 Grudnia 2009

  pytanie na gruncie prawa administracyjnego musielibyśmy wiedzieć o kierownika jakiej jednostki organizacyjnej chodzi i jaki podmiot utworzył taką jednostkę. Jednakże na podstawie art. (...)

 • Upoważnienie dokonane przez wójta5 Stycznia 2007

  wyłączeniem kierowania urzędem. Czy Wójt gminy może upoważnić ww. pracownika (zarządzeniem, upoważnieniem .....) do pełnienia jego czynności, ewentualnie do realizowania zadań Wójta (...)

 • Zmiana kategorii drogi23 Lipca 2007

  gminy.   Zgodnie z powyższymi przepisami, zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych wymaga uchwały rady gminy (nie powiatu) po zasięgnięciu opinii zarządu powiatu.  Pozbawienia (...)

 • Lokator nie zgadza się na podwyżkę czynszu, jednocześnie nie chce się wyprowadzić. 24 Sierpnia 2015

  , niezbędne będzie złożenie pozwu o eksmisję. Radzimy jednak uzyskać stanowisko najemcy co do podwyżki czynszu na piśmie. Gdyby bowiem złożyli Państwo pozew do sądu, (...)

 • Skarga na burmistrza9 Października 2006

  15.09.2006 r. Rada Miejska na sesji wyraziła zgodę na przydział mieszkania komunalnego rodzinie R. Do dziś burmistrz nie wydał decyzji. Według mojej wiedzy miał na to 7 dni. Cytuję: (...)

 • Legalizacja samowoli budowlanej22 Września 2006

  będzie w oparciu o inne przepisy. Co do drugiego pytania, jeżeli organ administracji podejmuje działania w ramach swoich kompetencji, to nie można uznać, że jest Pan szykanowany dlatego, że (...)

 • Pracodawca zwolnił mnie ze względu na likwidację stanowiska.24 Sierpnia 2015

  wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy. Zgodnie z art. 45 § 1 k.p. w razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub (...)

 • Umowa o pracę kierownika zakładu budżetowego16 Grudnia 2010

  o pracę zawartej na czas określony (terminowej) lub na czas nieokreślony - jednocześnie ustawodawca nie wskazuje kryteriów, jakimi powinien kierować się pracodawca przy zatrudnianiu (...)

 • Kara za prowadzenie inwestycji bez pozwolenia23 Lutego 2006

  umową na wykonanie oczyszczalni. Wykonawca oczywiście wiedział o braku pozwolenia, gdyż sam przygotowywał dokumenty do ich uzyskania. Inwestor po wręczeniu zaliczki naciskał na (...)

 • Jawność prac komisji rewizyjnej19 Stycznia 2007

  działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów (...)

 • Działka budowlana5 Października 2010

  u.p.z.), następnie kieruje do rady miasta/rady gminy wniosek o podjęcie uchwały o przystąpieniu do zmiany planu (art. 14 ust. 4 u.p.z.). Po rozpoznaniu wniosku rada miasta/rada (...)

 • Cesja przyszłych należności za roboty budowlane18 Lipca 2005

  Gminy. Zasadniczo brak faktury nie ma wpływu na skorzystanie przez podwykonawcę z przysługującego mu wobec gminy roszczenia. Podwykonawca może więc zażądać od gminy spełnienia (...)

 • Adopcja dziecka siostry i wyjazd za granicę12 Grudnia 2003

  zastępczą Wymagane dokumenty niezbędne przy staraniu się o zakwalifikowanie na rodzinę adopcyjną lub zastępczą w przypadku adopcji krajowej: - Wniosek do Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego (...)

 • Procedura złożenia skargi na uchwałę Rady gminy16 Marca 2011

  gminy, powinno być skierowane do rady gminy (w tym kierunku np. postanowienie NSA z 25 maja 1992 r., SA/Wr 545/92, LexPolonica nr 297799, „Wspólnota” 1992, nr 34, s. 21), (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • URLOP WYCHOWAWCZY PŁATNY

  CHCE SIE DOWIEDZIEC JAKTO JEST Z URLOPEM WYCHOWAWCZYM PLATNYM. OD 1 LISTOPADA ZACZYNAM PRACE. TERMIN PORODU MAM NA 8 MARCA WIEC 3,4MIESIACE POPRACUJE. (...)

 • Społeczny kurator sądowy

  Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, (...)

 • dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

  Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co (...)

 • Kiedy przedawni się kredyt?

  Sprawa jest tego typu - kredyt był wzięty w 98 roku, poczatkowo był spłacany regularnie potem nastapiły problemy. Kwota kredytu 3400. Spłacone 1500 (...)

 • alimenty na byłą żonę

  witam, od 3 lat jestem po rozwodzie (sąd orzekł, że wina leży po mojej stronie), płacę regularnie alimenty na dziecko 450zł/m-c przy zarobkach 2100zł (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane