Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Odpowiedzialność po zbyciu udziałów11 Października 2007

  podać cały poprzedni zarząd do prokuratury, gdyż doszedł do wniosku, że coś mu nie pasuje w papierach. Firma zaczęła tonąć, gdyż wszyscy się od firmy odwrócili i firma straciła (...)

 • Przekazanie zażalenia na umorzenie dochodzenia11 Września 2007

  terminach do podjęcia czynności instancyjnych przez prokuraturę oraz podanie, jakie są dopuszczalne przyczyny "obiektywne" do ich niepodjęcia. Jak się domyślamy, działania podjęte (...)

 • Zgłoszenie popełnienia przestępstwa przez sprawcę4 Czerwca 2002

  Jakie muszą być podane dane osoby popełniającej przestępstwo do zgłoszenia do Prokuratury o jego popełnieniu? Czy wystarczy podać imię i nazwisko, datę urodzenia oraz adres ostatniego (...)

 • Zażalenie na odmowę wszczęcia śledztwa11 Grudnia 2006

  prokurator nadrzędny nie przychyli się do zażalenia, kieruje je do sądu. W posiedzeniu sądu może wziąć udział pokrzywdzony jeśli się stawi. Udział pokrzywdzonego nie jest bowiem obowiązkowy. (...)

 • Udzielanie porad prawnych przez nieuprawnionego20 Grudnia 2005

  innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.  w opisanej sytuacji należałoby zatem złożyć doniesienie do prokuratury (...)

 • Wezwanie pracownika do sądu9 Sierpnia 2006

  Mój pracodawca stale zmusza mnie do załączenia ksero wezwania do sądu czy na policję. Nie wiem czy ma do tego prawo. wydaje mi się, że wystarczy podanie o zwolnienie z pracy. Czy (...)

 • Umowa o pracę zawarta pod wpływem błędu, podstępu1 Października 2008

  dniu rozpoczęcia pracy pracownik miał złożyć wszystkie dokumenty do akt osobowych (prawo wykonywania zawodu, dyplom, kwestionariusz osobowy). Nie uczynił tego. W dniu rozpoczęcia pracy złożył podanie (...)

 • Co zrobić w sytuacji kiedy podejrzewam że moja córka, nie jest moim dzieckiem?24 Lipca 2015

  matki zapadł na chorobę psychiczną lub innego rodzaju zaburzenia psychiczne w ciągu terminu do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa i mimo istnienia podstaw do ubezwłasnowolnienia

 • Szkoda wywołana wprowadzeniem w błąd26 Kwietnia 2002

  wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli natomiast informacja i oświadczenie urzędnika wyrządziły szkodę, to można wnieść również pozew do sądu cywilnego na podstawie art.415 (...)

 • Poinformowanie zakładu pracy o zarzutach13 Listopada 2007

  – a więc z chwilą przedstawienia osobie podejrzewanej zarzutów. Należy zwrócić uwagę na to, iż podanie do wiadomości informacji nieprawdziwych, które polegają na oskarżeniu kogoś (...)

 • Podział majątku - oszczędności30 Marca 2012

  podziału? Nie chodzi mi o te pieniądze, chce jedynie mieszkania, o które on chce walczyć. Czy mogę go postraszyć, że doniosę do prokuratury czy gdzieś indziej o jego nielegalnych dochodach? (...)

 • Skuteczność podania wniesionego za pomocą faksu23 Marca 2011

  wskazuje że powinno być podpisane podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu. W związku z powyższym, czy podanie wniesione za pomocą faksu należy traktować jako skutecznie (...)

 • Nadzór w jednostkach prokuratury20 Czerwca 2006

  sprawuje Prokuratura Krajowa. Tylko wyjątkowo Prokuratura sprawuje nadzór służbowy w stosunku do prokuratury rejonowej. Najczęściej koordynuje podjęty nadzór przez prokuratury apelacyjna (...)

 • Przekazanie sprawy do innej prokuratury a policja11 Kwietnia 2007

  pokrzywdzonego i do prokuratury w tym mieście przekazano zawiadomienie), więc prokurator okręgowy na wniosek prokuratora rejonowego zadecydował, że zawiadomienie o przestępstwie zostanie przekazane (...)

 • Stawiennictwo na wezwanie26 Października 2005

  sprawy. Wystarczy wtedy podanie sygnatury. W razie niestawiennictwa prokurator może zarządzić zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie osoby podejrzanej. Również w stosunku do pokrzywdzonego można

 • Zmiana właściwości prokuratury - wyłączenie5 Stycznia 2006

  Zgłosiłem fakt popełnienia przestępstwa fałszerstwa akt w Sądzie Rodzinnym do prokuratury apelacyjnej, ta następnie skierowała sprawę do prokuratury okręgowej. Okręgowa do (...)

 • Podpis elektroniczny- postępowanie administracyjne21 Marca 2012

  szczególnych. § 3. Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. (...)

 • Zażalenie na postanowienie o umorzeniu śledztwa25 Lipca 2007

  rejonowej, za jej pośrednictwem do prokuratury okręgowej. W dniu wczorajszym otrzymałam pismo z prokuratury okręgowej, adresowane do sądu, do mojej wiadomości, z którego (...)

 • Zażalenie na umorzenie dochodzenia23 Grudnia 2005

  Po złożeniu do Prokuratora Rejonowego doniesienia o popełnieniu przestępstwa zostało wszczęte pod nadzorem Prokuratury przez Policję dochodzenie o przestępstwo. Po pewnym czasie z Prokuratury

 • Pojęcie podania w rozumieniu kpa26 Czerwca 2012

  administracyjnego, do którego się Pan odnosi, stanowi, że:   Art. 65. § 1. Jeżeli organ administracji publicznej, do którego podanie wniesiono, jest niewłaściwy w sprawie, (...)

 • Właściwość prokuratury3 Grudnia 2005

  Prezydentowi Miasta X prowadzi inny Prokurator tej samej Prokuratury, to czy jednak w takiej sytuacji zasadny jest wniosek o wyłączenie całej Prokuratury Rejonowej w X celem przekazania sprawy (...)

 • Kopia protokołu zatrzymania przez policję30 Listopada 2005

  zatrzymania do organu, który dokonał zatrzymania, jednakże brak pouczenia zatrzymanego o przysługującym mu prawie, terminie lub sposobie wniesienia środka zaskarżenia stanowi podstawę do złożenia (...)

 • Jaki jest termin na powiadomienie strony o prowadzonym postępowaniu zażaleniowym?7 Marca 2005

  do zażalenia, nie otrzyma Pani informacji o przekazaniu akt do sądu, gdyż czynność ta ma charakter jedynie techniczny i nie wydaje się żadnego rozstrzygnięcia. W przepisach prawa nie jest (...)

 • Sprzedający nie chce wymienić wadliwego sprzętu.17 Lipca 2015

  , iż już raz odesłał Pan komputer do sprzedawcy, prosimy o podanie treści wiadomości, jaką Pan skierował do sprzedawcy przy zwrocie towaru, oraz podanie terminu, w jakim komputer (...)

 • Roszczenia właściciela mieszkania wobec wspólnoty 28 Stycznia 2008

  odpływowej, został wymieniony cały pion kanalizacyjny. W związku z powyższą sytuacją poszedłem złożyć podanie do administracji o wycenienie szkód i pokrycie kosztów remontu mieszkania. (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane