Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Poświadczenie za zgodność z oryginałem5 Lutego 2009

  wskazała mu, że istnieje oryginał umowy. poświadczenie, zgodność z oryginałem, poświadczenie za zgodność z oryginałem, adwokat, dokument, (...)

 • Poświadczenie dokumentu przez radcę7 Grudnia 2006

  urzędowe poświadczenie za zgodność z oryginałem. W postępowaniu cywilnym może jednak mieć miejsce także nieurzędowe poświadczenie za zgodność (...)

 • Poświadczenie za zgodność w administracji30 Października 2017

  skarbowej. poświadczenie za zgodność z oryginałem, postępowanie administracyjne, wniosek, odpis, kopia, kserokopia, opłata

 • Odrzucenie oferty z powodu braków18 Sierpnia 2006

  . Wystarczy poświadczenie za zgodność z oryginałem przez samego wykonawcę. Żądanie przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu uważa się jednak (...)

 • Ksero dokumentu jako dowód w sprawie4 Lipca 2005

  , że podpis pochodzi od danej osoby. Podobnie będzie w przypadku, gdy strona przedstawia odpis czy kserokopię dokumentu. Konieczne jest wtedy jego poświadczenie za zgodność z (...)

 • Poświadczenie zgodności z orginałem6 Lipca 2010

  składanych pism powinien potwierdzić za zgodność z oryginałem notariusz. postępowanie cywilne, dokument, poświadczenie, zgodność, oryginał, podpis, pełnomocnik, (...)

 • Odpisy pozwu i załączników22 Marca 2016

  stronę, jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika za zgodność z oryginałem odpisu pozwu, jednakże jest ono krytykowane przez doktrynę; odmienna od wskazanego poglądu Sądu (...)

 • Przesłanie pozwu pocztą a odpis i załączniki24 Listopada 2008

  odbitka kserograficzna pisma, czy też odbitka wykonana inną techniką, byleby była ona zgodna z oryginałem. W doktrynie i judykaturze przeważa więc pogląd i poświadczenie zgodności (...)

 • Kserokopia a odpis z akt sprawy8 Lipca 2008

  wyciągu, które przez ich poświadczenie przez sąd za zgodność z oryginałem znajdującym się w aktach powodują powstanie dokumentu urzędowego wydawanego stronie. (...)

 • Odpis pisma dla strony w formie kserokopii4 Sierpnia 2008

  poświadczona za zgodność z oryginałem (przez Panią). Zgodnie z orzeczeniem SN z 27 sierpnia 1998 r., III CZP 107/98 traktow, strona powinna poświadczyć odpis za (...)

 • Poświadczenie za zgodność dokumentów22 Stycznia 2008

  , co do której istnieje wymóg potwierdzenia jej za zgodność z oryginałem, to kto ma do tego prawo? Czy też tylko osoby uprawnione do reprezentacji, tak jak to wynika z KRS? (...)

 • Składanie załączników w kopiach17 Marca 2004

  możliwością przedłożenia na żądanie sądu oryginałów? Czy ewentualnie przy osobistym składaniu pozwu w biurze podawczym "sąd" może poświadczyć sobie za zgodność z oryginałem? (...)

 • Dokumenty poświadczane przez notariusza25 Listopada 2005

  postąpił niewłaściwie odmawiając poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dowodów wpłaty (przekazu pocztowego). Zgodnie z art. Art. 96 ustawy prawo o notariacie (...)

 • Warunki formalne wniesienia pozwu do sądu31 Sierpnia 2006

  dokumentów lub dokumenty poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza). W orzecznictwie pojawił się co prawda pogląd o konieczności poświadczenia przez stronę, jej (...)

 • Podpis z datą pewną14 Lipca 2006

  zapłaty zgodnie z art. 589 kc W ubiegłym roku wystąpiliśmy do sądu gospodarczego o wydanie nakazu zapłaty za te dostawy. W załączeniu do tego wniosku były ksera faktur. Zgodność (...)

 • Poświadczenie zgodności kopi dokumentu z oryginałem7 Stycznia 2012

  dokumentu, a sądowi nie wolno przeprowadzać w tej sytuacji dowodu z dokumentu. Oznacza to, że zgodność kopii dokumentu z oryginałem zawsze może poświadczyć notariusz. Jeżeli (...)

 • Stwierdzenie zgodności dokumentu z oryginałem21 Stycznia 2010

  . pozwolenie na budowę, potwierdzanie zgodności kserokopii z oryginałem, zgodność z oryginałem, potwierdzenie zgodności

 • Aktualny odpis z KRS 28 Kwietnia 2010

  wystarczająca w tym przypadku będzie kopia poświadczona za zgodność z oryginałem? W myśl art. 128 § 1 kpc do pisma procesowego należy dołączyć odpisy załączników (...)

 • Uwierzytelnienie dokumentów spółki - przetarg23 Stycznia 2008

  elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Jak wynika z powyższego dokumenty powinny być poświadczone za zgodność przez wykonawcę. Jeśli wykonawcą (...)

 • Uwierzytelnianie dokumentu przez radcę prawnego12 Lipca 2005

  z tytułu opieki nad dzieckiem), czy też pracownik musi okazać oryginał aktu, zaś dopiero komórka kadrowa potwierdza go za zgodność z oryginałem? Radca prawny nie posiada (...)

 • Zasady poświadczania złożonego podpisu12 Listopada 2004

  wystarczy jeśli dostanie kopię takiego upoważnienia od firmy X? Czy kopia takiego upoważnienia powinna być potwierdzona za zgodność przez kogoś z firmy X?  Zgodnie z odpowiednimi (...)

 • Złożenie kserokopii dokumentów w postępowaniu przed sądem cywilnym11 Stycznia 2012

  dokumentu w sądzie jeszcze przed rozprawą. Przepis ten gwarantuje stronie prawo zapoznania się z oryginałem każdego dokumentu, na jaki powołuje się strona przeciwna. Zgodnie z art. (...)

 • Uwierzytelnienie dokumentu, według przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego24 Maja 2011

  prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.§ 3. Zawarte w odpisie dokumentu poświadczenie zgodności z oryginałem przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego (...)

 • Złożenie oferty w języku obcym19 Października 2004

  poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Wobec powyższego, jeżeli zamawiający nic innego nie postanowił, oferent jest obowiązany do przedłożenia stosownych (...)

 • Złożenie niezbędnej liczby odpisów8 Grudnia 2005

  skserowanie i podpisanie się na każdym. Za zgodność z oryginałem potwierdzi sąd wysyłając odpisy uczestnikom sporu (np. powodowi). pozew, wniosek, sprzeciw, SP, odpis, formularz

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • poświadczenie za zgodność z oryginałem

  Witam Mam pytanie czy pracodawca może ujawnic umowę (kopię) zawartą między nim a pracownikiem w celu sprawdzenia zgodności z oryginałem?Będę wdzięczny (...)

 • przed ew. kasacją - bląd formalny?

  Otrzymałem z Woj. Sądu Administracyjnego postanowienie o odrzuceniu mej skargi na pewną decyzję Ministra Infrastruktury. W uzasadnieniu postanowienia (...)

 • błąd formalny?

  Otrzymałem z Woj. Sądu Administracyjnego postanowienie o odrzuceniu mej skargi na pewną decyzję Ministra Infrastruktury. W uzasadnieniu postanowienia (...)

 • brak formalny?

  Otrzymałem z Woj. Sądu Administracyjnego postanowienie o odrzuceniu mej skargi na pewną decyzję Ministra Infrastruktury. W uzasadnieniu postanowienia (...)

 • Poświadczenie podpisu

  Witam. Potrzebuję dokonać poświadcznia podpisu na dokumencie w języku angielskim. Mam w związku z tym pytanie - czy konieczne jest uprzednie przetłumaczenie (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane