Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Konsekwencje wzięcia kredytu na osobę trzecią 1 Grudnia 2011

  rzeczywistego kredytobiorcy. Można więc mówić o oszustwie lub o wyłudzeniu kredytu. Zgodnie bowiem z art. 297 § 1 kodeksu karnego kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo (...)

 • Definicja słów "wyłudzenie, wyłudzić"21 Stycznia 2010

  , przepisy nawet nie posługują się tymi terminami. Powszechnie przyjmuje się, iż wyłudzeniem określa się przestępstwa z art. 297 i art. 298 Kodeksu karnego. Przepisy te penalizują (...)

 • Przedawnienie karalności oszustwa kredytowego31 Października 2007

  wydano jeszcze wyroku. Jaki jest okres przedawnienia w przypadku tego zarzutu oraz czy nie zachodzą przesłanki o przedawnieniu w tym przypadku? Przestępstwo z art. 297 § 1 kodeksu karnego (...)

 • Pozew cywilny a powództwo adhezyjne26 Stycznia 2011

  trwania nie da się ocenić. Zgodnie z art. 69 par. 1  kodeksu postępowania karnego, k.p.k. powództwo adhezyjne (pozew cywilny w postępowaniu karnym może zostać wniesiony już w trakcie

 • Przedawnienie przestępstwa skarbowego19 Września 2005

  podatek na uszczuplenie. Ponieważ kwoty uszczupleń w każdym z kolejnych lat (2001-2003) mieszczą się w tzw. „małej wartości” (art. 53 § 14 Kodeksu karnego skarbowego: „Mała

 • Przywłaszczenie dokumentów a interwencja Policji30 Stycznia 2012

  zadaniem postępowania przygotowawczego jest m.in. także ustalenie, czy rzeczywiście popełnione zostało przestępstwo (art. 297 par. 1 pkt 1 kodeksu postępowania karnego, k.p.k.). (...)

 • Przestępstwo nadużycia zaufania-właściwość sądu16 Stycznia 2009

  Szkody majątkowe Spółdzielni Mieszkaniowej sięgają wielu milionów złotych. Oskarżeni odpowiadają z artykułów 18 paragraf 3 kk w zw. z art.296 paragraf 3 kk. Czy w tym wypadku sprawę powinien

 • Odpowiedzialność za składanie fałszywych zeznań23 Sierpnia 2005

  uprzedzić stronę o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań. Uprzedzenie jest warunkiem odpowiedzialności karnej z art. 233 § 2 kodeksu karnego, grożącej za fałszywe zeznania (...)

 • Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa21 Stycznia 2007

  sprawę funkcjonariusza policji. W jaki sposób zawiadomić prokuraturę o niezgodnym z moim zawiadomieniu o przestępstwie prowadzeniu sprawy, proszę o paragraf z Kodeksu Karnego, który (...)

 • Egzekucja należności z wyroku karnego17 Grudnia 2004

  obowiązków wymienionych w art. 72 paragraf 2 kodeksu karnego. Do takiej sytuacji doszło. Sąd wyznaczył 8 miesięczny termin do uiszczenia należnej kwoty. Sąd może (a nie musi) zarządzić (...)

 • Egzekucja roszczenia zasądzonego w wyroku22 Listopada 2004

  rodzaju wyroku przez sąsiada nie jest przestępstwem rozumianym w myśl art. 244 kodeksu karnego. Po drugie art. 125 paragraf 1 kodeksu cywilnego mówi, że roszczenie (w tym przypadku (...)

 • Umorzenia nałożonej grzywny za wykroczenie23 Października 2003

  o taką zamianę kary należy złożyć do sądu, który wydał orzeczenie w sprawie o wykroczenie. Zgodnie natomiast z art. 51 kodeksu karnego wykonawczego, jeżeli skazany, z przyczyn od niego niezależnych

 • Zatarcie skazania prawomocnego wyroku sądu karnego25 Kwietnia 2011

  przepis art. 76 par. 1 kodeksu karnego, zgodnie  z którym skazanie ulega zatarciu z mocy prawa z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby. Paragraf 2 precyzuje, (...)

 • Podstawy wznowienia procesu karnego3 Grudnia 2004

  .). Natomiast fakultatywne wznowienie postępowania może nastąpić, jeżeli: 1) skazany, do którego zastosowano przepis art. 60 § 3 lub 4 Kodeksu karnego, tj. gdy wobec niego zastosowano nadzwyczajne (...)

 • Fałszywa opinia biegłego24 Lutego 2005

  . Ewentualność taką dopuszcza art. 233 paragraf 4 kodeksu karnego, który stanowi, że kto jako biegły przedstawia fałszywą opinię mającą służyć za dowód w postępowaniu podlega (...)

 • Dobra osobiste i zniesławienie w gazecie15 Lipca 2014

  widzenia prawa karnego. W takim wypadku mógłby Pan poza postępowania cywilnego na drodze postępowania karnego dochodzić sprawiedliwości. Zgodnie z artykułem 212 kodeksu karnego (...)

 • Zażalenie na postanowienie o umorzeniu śledztwa25 Lipca 2007

  , ale jedynie że nie skorzystał z możliwości uwzględnienia Pani zażalenia bez kierowania sprawy do sądu. Zgodnie z art. 330 kodeksu postępowania karnego uchylając postanowienie o umorzeniu (...)

 • Zatrzymanie paszportu jako środek zapobiegawczy8 Marca 2004

  na kaucję? Z opisanego stanu faktycznego wynika, iż wobec Pana został zastosowany art. 277 kodeksu postępowania karnego w związku z art. 250 paragraf 4 (gdyż zastosował ten środek wobec (...)

 • Utrata uprawnień przez pracownika16 Września 2005

  paragraf 1 punkt 3. umowa o pracę, stosunek pracy, rozwiązanie umowy o pracę, bez wypowiedzenia, wina pracownika, zawiniona utrata uprawnień, zwolnienie dyscyplinarne

 • Zasada in dubio pro rero28 Lutego 2005

  inaczej? Art. 5 paragraf 2 kodeksu postępowania karnego stanowi, iż „niedające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść oskarżonego”. Paragraf ten jest (...)

 • Tryb uproszczony w postępowaniu karnym19 Stycznia 2004

  Jak mam rozumieć dopisek na akcie oskarżenia" "Na zasadzie art. 24 paragraf 1, 31 paragraf 1 kpk oraz 469 pkt.1 kpk sprawa niniejsza podlega rozpoznaniu przez Sąd Rejonowy w ... Wydział Grodzki (...)

 • Szacowanie nieruchomości przez biegłego26 Września 2003

  orzekającego powinien mu je tylko przypomnieć). Niezwykle doniosłą kwestią jest fakt, iż za składanie fałszywych zeznań grozi odpowiedzialność z art. 233 kodeksu karnego. Paragraf (...)

 • Odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie10 Marca 2006

  paragraf 4 kodeksu postępowania karnego mówi, że odszkodowanie i zadośćuczynienie przysługuje w wypadku niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania lub zatrzymania. Z kolei (...)

 • Maksymalny okres przerwy w procesie karnym7 Grudnia 2004

  postępowanie karne to zgodnie z art. 401 Kodeksu postępowania karnego przewodniczacy może zarządzić przerwę w trakcie rozprawy głównej dla sprawdzenia dowodu albo dla wypoczynku albo z jakiejś (...)

 • Wniosek o ukaranie wniesiony przez straż miejską16 Września 2013

  Dostałem wyrok nakazowy z VII Wydziału Karnego na podstawie wniosku o ukaranie złożonego przez Straż Miejską dotyczącą popełnionego wykroczenia z art. 96 paragraf 3 kw (przekroczenie prędkości). (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane