Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Uprawnienia organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi11 Marca 2005

  podstawowy obowiązek w ramach wykonywania przez nią zbiorowego zarządu prawami autorskimi. organizacja zbiorowego zarządzania, zaiks, ochrona praw autorskich

 • Ustalanie treści regulaminu wynagradzania17 Sierpnia 2010

  pracodawcy istnieje zakładowa organizacja związkowa, czy też nie. Jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, to pracodawca samodzielnie ustanawia regulamin wynagradzania. (...)

 • Równoważny system czasu pracy10 Października 2007

  organizacja związkowa nie wyraża zgody na ustalenie lub zmianę systemów i rozkładów czasu pracy oraz okresów rozliczeniowych czasu pracy, może stosować w/w okresy rozliczeniowe czasu pracy po uprzednim

 • Organizacja społeczna a status pokrzywdzonego29 Października 2008

  takim samym statutowym celu działania. Chodzi tu jednak o sytuacje, w których organizacja przejmuj opiekę nad zwierzęciem, a więc wtedy gdy sąd orzeknie przepadek zwierzęcia. Przepis ten określa

 • Posiedzenia Komisji Socjalnej24 Marca 2010

  zawarte nie stanowią źródła prawa powszechnie obowiązującego, to jednak są wiążące w zakładach pracy w związku z art. 9 § 1 kodeksu pracy. zakładowa organizacja związkowa, komisja socjalna, (...)

 • Podważenie wyceny nieruchomości,sporządzonej przez rzeczoznawcę14 Stycznia 2012

  dokonuje organizacja zawodowa rzeczoznawców majątkowych w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia zawarcia umowy o dokonanie tej oceny, mając na względzie następujące zasady:1) organizacja

 • Zmiana warunków pracy i płacy a związki zawodowe22 Września 2010

  natomiast pracownik nie jest członkiem związku zawodowego, ale złoży wniosek o ochronę w sprawach indywidualnych (w odniesieniu do wypowiedzenia zmieniającego), właściwa organizacja związkowa winna

 • Zakres uprawnień zakładowej organizacji związkowej9 Września 2004

  Zakładowa Organizacja Związkowa dopatrzyła się nieprawidłowości w przetargach przeprowadzanych przez Zakład pracy, w którym organizacja funkcjonuje (m.in. doszło do złożenia fałszywego (...)

 • Reprezentatywność Związku2 Stycznia 2008

  , reprezentatywna, organizacja, przynależność

 • Równoważny czas pracy9 Stycznia 2009

  ,.Pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, a także pracodawca, u którego zakładowa organizacja związkowa nie wyraża zgody na ustalenie lub zmianę systemów (...)

 • Opłaty dla ZAiKS19 Października 2007

  przyjąć, iż odpowiedzialność ponosi wyłącznie firma wykonująca zlecenie. ZAiKS, opłata, prawa autorskie, prawa pokrewne, impreza, organizacja, gmina, firma zewnętrzna, licencja, podmiot, obowiązek

 • W jaki sposób mogę się ochronić przed zwolnieniem z pracy?10 Sierpnia 2015

  pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy. 5. W zakresie wymiaru urlopu wychowawczego nad niepełnosprawnym dzieckiem należy wskazać na treść art. 186 k.p. art. (...)

 • *Praca powyżej 12 godzin29 Sierpnia 2011

  sytuacji rodzaj pracy lub jej organizacja uzasadniają wprowadzenie równoważnego czasu pracy, będą decydować strony układu zbiorowego pracy lub pracodawca i zakładowa organizacja związkowa (...)

 • Wypowiedzenie umowy o pracę za zbyt częstą chorobę7 Lipca 2006

  rozwiązanie umowy. Jeżeli zakładowa organizacja związkowa uważa, że wypowiedzenie byłoby nieuzasadnione, może w ciągu 5 dni od otrzymania zawiadomienia zgłosić na piśmie pracodawcy umotywowane (...)

 • Ochrona pracowników związkowych9 Października 2003

  pracownikami, w przedziale powyżej 500 tych członków. Jeżeli zakłądowa organizacja związkowa zrzesza 118 członków, ochroną może być objętych 6 pracowników. Ilośc osób objętych ochroną może (...)

 • Zasady zakładania i prowadzenia fundacji22 Maja 2003

  rejestrze, 3) siedzibę fundacji i jej adres, 4) informacje o statucie, 5) czas, na jaki została utworzona organizacja; jeżeli organizacja została utworzona na czas nieoznaczony, w rejestrze wpisuje (...)

 • Izba gospodarcza a organizacja pozarządowa14 Maja 2008

  działa w celu osiągnięcia zysku. Jest zatem "organizacją pozarządową". organizacja pozarządowa, izba gospodarcza, wymogi, cechy, działalność pożytku publicznego, organizacja pożytku (...)

 • Organizacja konkursów dla dzieci24 Maja 2012

  Prowadzę handel na straganach zabawkami (ryczałt 3% bez VAT). Chciałbym wprowadzić do swoich usług konkursy dla dzieci. Konkurs będzie 3-stopniowy. Za udział w konkursie będzie pobierana opłata 10 zł. (...)

 • Organizacja imprezy okolicznościowej a koszty25 Czerwca 2007

  Pracodawca zorganizował dla pracowników i nauczycieli (zatrudnionych także na umowę zlecenie) na zakończenie roku szkolnego spotkanie w lokalu. Czy wydatek ten stanowi koszt uzyskania przychodu pracodawcy? (...)

 • Kontrola ZAiKS6 Kwietnia 2009

  te informacje na drodze sądowej, jeżeli osoba, do której się o nie zwrócą, nie przekaże ich dobrowolnie. prawo autorskie, ZAiKS, organizacja zbiorowego zarządzania, kontrola, opłaty

 • Uprawnienia przewodniczącego związku zawodowego25 Czerwca 2004

  organizacja związkowa, związek zawodowy, zwolnienie od obowiązku świadczenia pracy

 • Współpraca ze związkami zawodowymi2 Listopada 2009

  innym terminie i wtedy należy respektować jego reprezentatywność.   związki zawodowe, reprezentatywość, członkowie związku zawodowego, ustalenie liczebności związku zawodowego, zakładowa organizacja

 • Osobowość prawna związku zawodowego29 Sierpnia 2011

  Jeżeli osobowość prawna zakładowej organizacji związkowej wynika ze Statutu Związku, jakie z tego tytułu ma obowiązki i prawa zakładowa organizacja związkowa? Fakt, iż zakładowa organizacja (...)

 • Uzgodnienia ze związkami zawodowymi11 Lutego 2011

  socjalnych, nie musi pytać go o zgodę co do środków dla konkretnych osób”. Jeżeli zaś chodzi o zwrot „w uzgodnieniu” to w pierwszej kolejności pracodawca i zakładowa organizacja

 • Wycena wywłaszczanej nieruchomości29 Lipca 2010

  mogą budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności oceniających. Postępowanie, które miałaby prowadzić w Pana sprawie organizacja zawodowa dotyczy wyłącznie oceny prawidłowości sporządzenia

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Organizacja Anarchistyczna.

  Czy za członkostwo w grupie anarchistycznej grozi kara?? Czy za członkostwo w grupie anarchistycznej grozi kara?? nati_gas samo członkostwo w organizacji (...)

 • Zakładowa organizacja związkowa

  W moim zakładzie nie działa żaden związek zawodowy od 3 lat (z naszej woli). Od kilku miesięcy 3 pracowników zapisało się do "S", składając (...)

 • Organizacja non-profit

  Witam, Ja i moi znajomi chcielibyśmy założyć stowarzyszenie, które zajmowało by się w skrócie mówiąc uszczęśliwianie dzieci poprzez zabawę (...)

 • Organizacja imprezy masowej

  Witam, Chciałabym zorganizować imprezę masową, a mianowicie imprezę o grach video i komputerowych. Będą się tam znajdować maszyny, na których (...)

 • Fundacja a organizacja pożytku publicznego

  Witam, mam zamiar założyć fundację. Moje pytanie jest takie: po jakim czasie i jakie są kryteria, aby fundacja stała się organizacją pożytku (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane