Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Przedawnienie zobowiązania dot. VAT7 Sierpnia 2008

  egzekucyjnej (spisanie protokołu o stanie majątkowym i dokonanie wyjawienia majątku przed sądem) art. 70 § 3 ustawy ordynacja podatkowa w brzemieniu obowiązującym do dnia 1.01,03 postępowanie (...)

 • Sposób zarachowania wpłat na zaległe składki ZUS22 Sierpnia 2007

  systemie ubezpieczeń społecznych do należności z tytułu składek stosuje się odpowiednio: art. 12, art. 26, art. 29 § 1 i 2, art. 33, art. 33a, art. 33b, art. (...)

 • Hipoteka ustawowa14 Grudnia 2004

  odpowiedzialności nabywcy nie obejmuje: należności wymienionych w art. 107 § 2 pkt 1,  odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz oprocentowania, o którym mowa w art. 107 § (...)

 • Opodatkowanie sprzedaży prac przez artystę13 Lutego 2006

  w w/w art. 22 ust. 9 pkt 1 do 4, koszty uzyskania przyjmuje się w wysokości kosztów faktycznie poniesionych. Powyższe określa przepis art. 22 ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 • Odwołanie od postanowienia US i decyzji ZUS przeciwko likwidowanemu przedsiębiorstwu19 Marca 2009

  ? Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U z 2005 Nr 8,poz.60) od decyzji organu podatkowego wydanej w pierwszej instancji służy odwołanie (...)

 • Informacje na temat spółki z o.o.1 Lipca 2015

  Najwyższy w wyroku z dnia 14 lutego 2003 r. (IV CKN 1779/2000, OSNC 2004/5 poz. 76) wskazał: Przepis art. 151 § 4 k.s.h. nie wyłącza przewidzianej w art. 299 § 1 k.s.h. odpowiedzialności (...)

 • Postanowienie - wymóg formalny2 Października 2007

  Spółka otrzymała wydane przez Burmistrza Miasta X postanowienie na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 165 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa o wszczęciu z urzędu postępowania podatkowego (...)

 • Nabycie nowego środka transportu w Unii29 Marca 2006

  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa. We wniosku o stwierdzenie nadpłaty powinien Pan powołać się na przepisy art. 72 § 1, pkt 1, art. 73 § 1pkt 1 oraz (...)

 • Zwrot z urzędu skarbowego a spadek20 Listopada 2006

  podatkowe. Jak wskazuje art. 97 § 1 Ordynacji podatkowej, spadkobiercy podatnika przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy. Spadkobiercy podatnika (...)

 • Zakres odpowiedzialności majątkowej Prezesa spółki24 Maja 2006

  , bardziej restrykcyjne zasady. Podstawowym przepisem regulującym zasady odpowiedzialności za te zobowiązania w przypadku małżonków pozostających w związku małżeńskim jest art. 29 ustawy ordynacja (...)

 • Nabycie i wykonywanie mandatu radnego na gruncie ustawy Ordynacja wyborcza15 Czerwca 2011

  ślubowania, które jest równoznaczne z objęciem mandatu.   nabycie, wykonywanie, mandatu, radnego, ustawy, ordynacja, wyborcza

 • Sprzedaż spółki z o.o z zadłużeniem.13 Kwietnia 2015

  , Komentarz aktualizowany do art.299 Kodeksu spółek handlowych [w:] Komentarz aktualizowany do art. 1-300 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.00.94.1037), (...)

 • Korekta oświadczenia majątkowego radnego13 Czerwca 2006

  art. 233 § 1 Kodeksu karnego. Jak z tego wynika podstawą odpowiedzialności jest regulacja zawarta w kodeksie karnym art. 233. Stanowi on, że kto, składając fałszywe oświadczenie, mające służyć (...)

 • Odpowiedzialność karna skarbowa w podatku PIT2 Stycznia 2006

  sytuacji opisanej w pytaniu mamy więc raczej do czynienia z czynem zabronionym opisanym w art. 56 k.k.s. Zgodnie z przepisem art. 56 § 1 Kodeksu, podatnik, który składając organowi (...)

 • Zaległe składki ZUS kosztem2 Października 2007

  osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 18, do kosztów uzyskania przychodów (...)

 • Dokumentacja wpłat w euro6 Lipca 2007

  od podatku od towarów i usług (Dz. U. 2005 r., Nr 95, poz. 798, ze zm.), za faktury VAT uznaje się także rachunki, o których mowa w art. 87-90 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

 • Wpłaty pracodawcy na PFRON11 Grudnia 2006

  wynosi co najmniej 6% (art. 2 ust. 2 ustawy). Do wpłat na rzecz PFRON stosuje się przepisy ustawy Ordynacja podatkowa (art. 49 ust. 1 ustawy), z tym że uprawnienia organów podatkowych (...)

 • Rozdzielność majątkowa a zobowiązania wobec ZUS/US3 Października 2007

  majątku współmałżonka, należy powiadomić US i ZUS o istniejącej rozdzielności majątkowej? Zgodnie z art. 26 Ordynacji podatkowej, podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za wynikające ze zobowiązań

 • Ponaglenie na niezałatwienie sprawy w terminie24 Października 2005

  - na podstawie art. 141 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej - ponaglenie do Ministra Finansów. ponaglenie, termin załatwienia sprawy, przewlekłość postępowania, Ordynacja podatkowa

 • Opodatkowanie dochodu uzyskanego za granicą (USA)7 Kwietnia 2006

  w zeznaniu PIT-36 składanym za rok 2005. Zgodnie z art. 45 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., zeznaniami PIT-36, PIT-36L, PIIT-37 nie obejmuje się dochodów opodatkowanych zgodnie z art

 • Doręczanie pism wg Ordynacji Podatkowej2 Października 2006

  ustanowiony pełnomocnik. W takiej sytuacji należy uznać, że był on obowiązany do doręczenia pisma pełnomocnikowi strony, nie zaś samej stronie zgodnie z dyspozycją powołanego w pytaniu art. 145 (...)

 • Odsetki od podatku od nieruchomości29 Marca 2012

  sąsiadowi lub dozorcy domu umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej lub na drzwiach mieszkania adresata lub w widocznym miejscu przy wejściu na posesję adresata (art. 149 Ord. pod.) W myśl art. (...)

 • Udostępnianie informacji KRUS16 Grudnia 2009

  ? Zgodnie z art. 299 § 1 Ordynacji podatkowej organy podatkowe udostępniają informacje zawarte w aktach spraw podatkowych, z wyłączeniem informacji określonych w art. 182, również (...)

 • Przedawnienie należności celnych18 Grudnia 2005

  liczyć od dnia, w którym organ celny obliczył kwotę uzupełniającą i określił dłużnika. Zgodnie zaś z art. 230 nieobowiązującego już Kodeksu celnego, po zarejestrowaniu kwoty należności organ (...)

 • Przedawnienie zobowiązania podatkowego22 Września 2005

  - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, do przedawnienia zobowiązań podatkowych powstałych przed dniem wejścia w życie tej nowelizacji (1 września) stosuje się przepis (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • VAT-25

  Witam, Zakupiłem motocyl w Stanach Zjednoczonych, motocyl przyszedl w kontenerze do Gdyni, nastepnie zostal oclony w Niemczech, gdzie zostało zapłacone (...)

 • Dziedziczenie długów wobec państwa?

  Witam, mam takie pytanie: czy długi zaciągnięte przez ojca względem państwa (urząd skabowy, ZUS i inne instytucje państwowe) mogą przejść na (...)

 • komornik skarbowy ściga za długi wspólnika

  Sytuacja jest następująca - spółka przestała istnieć cztery lata temu, do zapłacenia został podatek VAT. Ze wspólnikiem nie ma żadnego kontaktu, (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane