Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Jaki jest tryb składania odwołań od decyzji ZUS?8 Grudnia 2011

  Jaki jest tryb składania odwołań od decyzji ZUS? Poniżej wskazujemy zasady rządzące składaniem odwołań od decyzji ZUS. Zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy systemie ubezpieczeń (...)

 • Odwołanie od decyzji ZUS23 Czerwca 2005

  to niemożliwe. Mam jeszcze 10 dni na odwołanie się od decyzji ZUS-u do sądu. Moim zamiarem jest odwołać się i oskarżyć ZUS o zaniedbania w moim procesie leczenia tak 20 lat temu - (...)

 • Odwołanie od decyzji Wojewody7 Listopada 2005

  Wojewoda wydał decyzję odmawiającą wszczęcia postępowania o unieważnienie decyzji Starosty zezwalającej na budowę. Do kogo należy kierować odwołanie od tej decyzji? Od (...)

 • Odwołanie się od decyzji ZUS w sprawie renty22 Września 2016

  odwołanie wniesione po upływie terminu, chyba że przekroczenie terminu nie jest nadmierne i nastąpiło z przyczyn niezależnych od odwołującego się. Odwołanie od decyzji (...)

 • Odwołanie od decyzji ZUS18 Kwietnia 2006

  likwidacje mojego stanowiska? Odwołanie od decyzji ZUS wnosi się do sądu ale za pośrednictwem ZUS. Zatem odwołanie to w odpowiedniej ilości egzemplarzy należy złożyć do ZUS. (...)

 • Odwołanie od decyzji2 Kwietnia 2012

  złożenia odwołania do osoby, która kontroluje prawidłowość wydawania decyzji w danym zakładzie, czyli przeważnie kierownika (dyrektora) zakładu. Odwołanie to zależy od warunków (...)

 • Odwołanie od decyzji meldunkowej18 Maja 2010

  terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie. Odwołanie wiązać się będzie z dodatkowymi (...)

 • Skarga na decyzje SKO28 Lipca 2006

  właściwym organem, do którego wniesiono o odwołanie od decyzji wójta umarzającej sprawę. Jeśli SKO nie uchyliło wydanej decyzji to należy uznać, że nie znalazło merytorycznych (...)

 • Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela2 Sierpnia 2010

  W związku z likwidacją szkody z AC odwołałem się od decyzji ubezpieczyciela. Czy ma on określony czas na ustosunkowanie się do odwołania i czy w przypadku braku lub nieterminowej odpowiedzi (...)

 • Odwołanie od decyzji zarządu21 Czerwca 2002

  . Jedyne co w takiej sytuacji wiąże sąd, to sprawdzenie czy nastąpiła próba porozumienia między stronami konfliktu. spółdzielnia, mieszkaniowa, zarząd, odwołanie, postępowanie wewnątrzspółdzielcze, (...)

 • Odwołanie od decyzji NSA22 Kwietnia 2002

  Czy można się odwołać od decyzji NSA i w jakim terminie? Czy na podstawie pozytywnej decyzji NSA dla mnie mogę oczekiwać zadośćuczynienia od Urzędu Miasta jak to mam zrobić? (...)

 • Zasady odwołania od decyzji organu22 Października 2011

  Jakie zasady odwołania od decyzji organu, zawarte są w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego? Zgodnie z art. 127 Kodeksu postępowania administracyjnego od decyzji wydanej (...)

 • Odwołanie od decyzji Prezesa ZUS5 Lipca 2011

  Kto rozpatruje odwołania od negatywnej decyzji Prezesa ZUS? W razie negatywnej decyzji Prezesa ZUS, wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia odwołania do Sądu Okręgowego - Sądu Pracy (...)

 • Odwołanie w przetargu poniżej progu unijnego 27 Sierpnia 2008

  od decyzji w której rozpatrzono protest. W związku z tym, iż, jak Państwo wskazujecie w sytuacji faktycznej, od rozstrzygnięcia Państwa protestu nie przysługuje odwołanie (...)

 • Odwołanie od decyzji o wywłaszczeniu23 Kwietnia 2002

  . Do takiej decyzji stosuje się przepisy KPA. Wniesienie odwołania powinno nastąpić w terminie 14 dni. Odwołanie należy wnieść do wojewody. wywłaszczenie, odwołanie, decyzja, starosta, (...)

 • Zgoda konserwatora na wymianę okien24 Listopada 2004

  dwa wyjścia: odwołanie od decyzji składane do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji; jeśli (...)

 • Stwierdzenie nieważności decyzji 11 Kwietnia 2012

  trybie nadzoru. Oznacza to, że Pana żądania uchylenia decyzji oraz stwierdzenia jej nieważności ujęte w odwołaniu zostaną potraktowane jako odwołanie od decyzji. Organ II instancji (...)

 • Odwołanie od zmiany wysokości renty5 Stycznia 2005

  rent. Jeżeli miało miejsce odwołanie od decyzji ZUS-u do sądu, ZUS uznał to odwołanie za zasadne i zmienił decyzję w ciągu 30 dni od wniesienia odwołania, to odwołaniu (...)

 • Brak decyzji o stopniu uszczerbku na zdrowiu28 Grudnia 2004

  nie zgadza się np. z wysokością świadczenia lub sposobem wyliczenia, może wnieść w ciągu miesiąca odwołanie od decyzji ZUS. Jeśli decyzji takiej jednak nie było, to odwołanie (...)

 • Sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika18 Listopada 2014

  decyzji. Decyzja ta podlega zaskarżeniu w drodze odwołania do sądu ubezpieczeń społecznych. Odwołanie wniesione od decyzji wydanej na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS (...)

 • Odwołanie od decyzji SKO do sądu administracyjnego14 Lutego 2005

  pod tytułem: Odwołanie od decyzji administracyjnej administracyjna decyzja, postępowanie administracyjne, odwołanie, samorządowe kolegium odwoławcze

 • Odwołanie od decyzji o warunkach zabudowy6 Września 2011

  Chciałbym uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. Planowany obiekt to dom opieki dla osób starszych. Z tego co się orientuję od ewentualnej pozytywnej decyzji odwołanie mogą wnieść sąsiedzi. (...)

 • Odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych20 Lutego 2012

  płatnikom możliwość obrony przed zwiększeniem obciążenia finansowego. Od decyzji wymierzającej opłatę dodatkową przysługuje bowiem odwołanie do sądu, który przeprowadza (...)

 • Wstrzymanie wydania decyzji o warunkach zabudowy18 Maja 2016

  publicznego, zawiadamia się na piśmie. Prosimy także o zapoznanie się z treścią artykułu Odwołanie od decyzji administracyjnej decyzja o warunkach zabudowy terenu, postępowanie administracyjne, (...)

 • Rozstrzygnięcia SKO23 Maja 2003

  decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji. Właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, a zatem odwołanie (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • odwołanie od decyzji administracyjnej

  Kiedy strona może wnieść odwołanie? Odwołanie jest środkiem zaskarżenia przysługującym stronie na decyzję wydaną w pierwszej instancji przez (...)

 • Odwołanie od decyzji KRUS

  Czy ktoś składał odwołanie od decyzji KRUS w sprawie dodatku pielęgnacyjnego? Jak napisać odwołanie, na jaką podstawę prawną się powołać i (...)

 • odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

  Witam, Wysłałem dziecko do sanatorium, tam złamało lewy obojczyk. Ubezpieczyciel na podstawie dokumentów z jednego szpitala (dziecko leżało w dwóch (...)

 • Odwołanie od decyzji prokuratora

  Mam dwa dni na odwołanie się od decyzji Prokuratora Prokuratury Rejonowej dotyczacej umorzenia dochodzenia w sprawie kradzieży i gróźb karalnych. (...)

 • Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24

  Witam. Kilka dni temu kupiłem auto z Niemiec, podpisałem umowę kupna- sprzedaży i na umowie tej sprzedający nie był ostatnim właścicielem pojazdu (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane