Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Skutki wadliwej (nieistniejącej) decyzji GIS12 Października 2010

  prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji lub, jeżeli (...)

 • Wezwanie gminy w sprawie o odszkodowanie8 Grudnia 2010

  lokalu do czasu złożenia przez gminę oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. Zatem stan zawieszenia trwa tak długo jak długo gmina nie złoży oferty najmu. To na gminie spoczywa (...)

 • Żądanie przydzielenia lokalu zastępczego w pozwie15 Czerwca 2005

  otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu (...)

 • Zły stan techniczny budynku a dziki lokator22 Sierpnia 2008

  uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego (...)

 • Odwołanie od decyzji meldunkowej18 Maja 2010

  terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie. Odwołanie wiązać się będzie z dodatkowymi (...)

 • Darowzina dla gminy19 Marca 2010

  prawnego do lokalu i jej dochody nie przekraczają wysokości określonej w uchwale Rady Gminy (art. 23 ust. 2). W związku z powyższym nie ma możliwości arbitralnego przyznania lokalu socjalnego (...)

 • Procedura poprzedzająca wyburzenie budynku5 Czerwca 2007

  pozew o eksmisję do sądu rejonowego właściwego ze względu na położenie nieruchomości. W wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka też o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego, (...)

 • Zmiana decyzji po odwołaniu się do SKO22 Sierpnia 2007

  odwoławczemu w terminie siedmiu dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydał nowej decyzji w myśl art. 132. Z obu tych przepisów wynika, iż możliwa jest (...)

 • Kryteria przyznawania dodatku mieszkaniowego28 Stycznia 2004

  lokalu mieszkalnego lub części tego lokalu zajmowanego przez gospodarstwo domowe najemcy albo podnajemcy uważa się powierzchnię zajmowanych pokoi, wynikającą z umowy najmu lub podnajmu, oraz (...)

 • Wstrzymanie eksmisji z powodu przyznania lokalu socjalnego29 Lutego 2012

  Na jaki czas orzeczenie o uprawnieniu do lokalu socjalnego wstrzymuje bieg postępowania eksmisyjnego? Gdy sąd przyzna pozwanym prawo do lokalu socjalnego, wówczas nakazuje wstrzymanie

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane