Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Zadaniowy czas pracy a nadgodziny14 Kwietnia 2009

  pracy przysługują nadgodziny , czy półgodzinna przerwa powinna być potrącana pracownikowi z czasu pracy? Zgodnie z art. 140 kodeksu pracy, w przypadkach uzasadnionych (...)

 • Godziny nadliczbowe a dodatek i dzień wolny5 Listopada 2007

  ; Dodatek w wysokości określonej w pkt 1 przysługuje także za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w (...)

 • Dodatek za nadgodziny po rozwiązaniu umowy o pracę28 Listopada 2008

  Pracownik A od 1.06.2003 do 31.07.2007 roku pracował jako dozorca w pełnym wymiarze czasu pracy oraz w godzinach nadliczbowych. Zostało mu wypłacone wynagrodzenie za przepracowane (...)

 • Nadgodziny i praca w systemie weekendowym18 Maja 2005

  zatrudniani w ramach weekendowego systemu czasu pracy w niepełnym wymiarze. Dopuszczalne jest określenie godzin pracy. Ustalenie systemu czasu pracy weekendowej następuje (...)

 • Nadgodziny kierownika11 Grudnia 2007

  z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, z zastrzeżeniem § 2. § 2. Kierownikom wyodrębnionych komórek organizacyjnych za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w (...)

 • Przedawnienie roszczeń pracownika20 Lipca 2004

  pracę w godzinach nadliczbowych. W jednym z orzeczeń Sąd Najwyższy wyraził stanowisko, zgodnie z którym przepisy prawa pracy„nie uzależniają przyznania wynagrodzenia za (...)

 • Premia uznaniowa a wynagrodzenie za nadgodziny25 Lutego 2012

  uznaniowa. 2. Czy premia uznaniowa odpowiada wysokości wynagrodzenia za nadgodziny? – jeżeli premia uznaniowa będzie niższa niż przysługujący pracownikowi wynagrodzenie za (...)

 • Czas pracy kierowcy11 Grudnia 2007

  sześciogodzinnego czasu pracy lub bezpośrednio po tym okresie. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w (...)

 • Udowodnienie godzin nadliczbowych14 Marca 2006

  powinien prowadzić własną ewidencję np. w kalendarzyku? Czy musi sam wyliczyć kwotę wynagrodzenia za soboty i nadgodziny, czy może tylko podać okres od którego dnia, (...)

 • Praca w godzinach nadliczbowych niepełnoetatowca15 Grudnia 2008

  na umowę o pracę na 1/2 etatu pracuje w różnych dniach po 8 godzin lub po 6 czy mniej godzin. Czy mogę określić w umowie, że pracownik pracuje w równoważnym (...)

 • Przerywany czas pracy8 Października 2007

  Pracodawca zawarł z pracownikiem umowę o pracę. Rodzaj umówionej pracy został określony jako kierowca pojazdów samochodowych - mechanik. W umowie nie określono wprowadzonego później zmianą (...)

 • Rozkład czasu pracy w sklepie26 Stycznia 2004

  prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników związane z porządkiem w zakładzie pracy, powinien ustalać w szczególności: 1) organizację pracy, warunki przebywania na terenie zakładu (...)

 • Nie udokumentowane rzekome nadgodziny28 Sierpnia 2008

  poszczególnych dobach, w tym pracę w niedziele i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy, wynikające z rozkładu (...)

 • Zaległe wynagrodzenie za nadgodziny3 Kwietnia 2007

  wolnego od pracy. Udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych może nastąpić także bez wniosku pracownika. W takim przypadku pracodawca (...)

 • Brak przerwy a nadgodziny1 Października 2007

  . nadgodzin? Czy mam prawo wystąpić o oddanie niewykorzystanych przerw np. w dniach wolnych od pracy lub żądać zapłaty za brak przerw w pracy za ostatnie 4 (...)

 • Premia zamiast nadgodzin2 Marca 2007

  W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pracownicy pracujący w nadgodzinach nie dostają wynagrodzenia za nadgodziny, tylko wyliczoną jak nadgodziny premię uznaniową. (...)

 • Rozliczanie nadgodzin17 Maja 2007

  przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego. W myśl art 78 § 2 kodeksu cywilnego równoznaczne z formą pisemną jest złożenie oświadczenia (...)

 • Prawidłowy zapis w liście obecności 29 Sierpnia 2011

  czy w dniu wolnym udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub święto, - liczbę godzin nadliczbowych wynikających z przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy (...)

 • Określenie czasu pracy w umowie o pracę25 Stycznia 2005

  jakieś przepisy regulujące określanie czasu pracy w przypadku delegacji? W umowie o pracę mam wpisane miejsce zatrudnienia Warszawa, oraz godziny pracy 8.30-16.30. Delegacje są (...)

 • Dzień wolny w zamian za godziny nadliczbowe24 Stycznia 2005

  Czy pracodawca może wskazać, za jakie nadgodziny daje dzień wolny (np. daje dzień wolny za nadgodziny wypracowane w dni wolne od pracy, a płaci za nadgodziny (...)

 • Wynagrodzenie z tytułu nadgodzin3 Września 2007

  tym przepisem za nadgodziny przypadające w każdym innym dniu niż niedziela, święto, inny dzień pracy lub godziny nocne pracownikowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w (...)

 • Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe24 Listopada 2004

  mi dnia wolnego od pracy za dni świąteczne i niedziele, w które faktycznie byłam w pracy i w tym roku kalendarzowym nie widzę możliwości, abym mogła je otrzymać. (...)

 • Przestój a miejsce przebywania pracownika16 Sierpnia 2007

  pracowników objętych systemem zadaniowego czasu pracy, pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz pracowników otrzymujących ryczałt za nadgodziny (...)

 • Zajęcie komornicze wynagrodzenia za nadgodziny17 Czerwca 2009

  norm czasu pracy). Przyjmuje się bowiem, iż jeśli pracodawca nie przyznał pracownikom odpowiedniej ilości czasu wolnego od pracy za nadgodziny, to powinien wypłacić im normalne (...)

 • Szkolenie poza godzinami pracy4 Czerwca 2003

  rozliczeniowym. W okresie od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. przeciętna tygodniowa norma czasu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy nie może przekraczać 41 godzin (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.