Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Koszty przejazdu do szkoły młodocianego pracownika16 Maja 2009

  . praca, pracownik młodociany, szkolenie, nauka zawodu, koszty, zwrot, szkoła, umowa, skierowanie, obowiązki, uczeń

 • Przygotowanie zawodowe młodocianych15 Listopada 2011

  pracownika nauki zawodu i faktu zdania przez niego egzaminu, pracodawca powinien dołączyć kopie dyplomu otrzymanego przez pracownika. Inaczej sytuacja przedstawia się natomiast w odniesieniu do (...)

 • Urlop wypoczynkowy pracownika młodocianego24 Października 2005

  pracownika młodocianego

 • Dane z akt osobowych pracownika28 Maja 2007

  pracownika podania: innych danych osobowych pracownika, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie (...)

 • Zatrudnienie pracownika młodocianego30 Sierpnia 2007

  Zatrudniam pracownika młodocianego na umowę o pracę na czas określony (nauka zawodu) od 01.09.2004 r. do 31.08.2007 r. Chciałbym dalej pracownika zatrudnić od 01.09.2007 r. Pracownik wykorzystał (...)

 • Uzasadnienie rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem dla pracownika ubliżającego pracodawcy8 Kwietnia 2011

  pracę dwu specjalistom, musi Pan zwolnić dotychczasowego pracownika, co stanowi Pana słuszny interes jako pracodawcy. Trzecią przyczyną uzasadniającą wypowiedzenie jest utrata zaufania do pracownika

 • Urlop wypoczynkowy w świadectwie pracy31 Sierpnia 2007

  Zatrudniam pracownika młodocianego od 01.09.2006 r. ( nauka zawodu). Jest to umowa na czas nieokreślony. Pracownik wystąpił dzisiaj o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron z powodów

 • Dofinansowanie kształcenia młodocianych2 Grudnia 2010

  warunków (art. 70b ust. 6). Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia (...)

 • Zwolnienie pracownika młodocianego19 Lutego 2016

  . U. z 1996 r. Nr 60, poz. 278). Terminy rozwiązania stosunku pracy są takie same jak w stosunku do pracowników niemłodocianych. młodociany, zwolnienie młodocianego, wypowiedzenie stosunku

 • Porzucenie pracy przez pracownika22 Marca 2004

  pracodawca naruszyła względem niego swojej obowiązki, to w orzecznictwie Sądu Najwyższego utrwalił się pogląd, iż pracownik naruszający swoje obowiązki oraz zasady współżycia społecznego (...)

 • Praktyki zawodowe dla uczniów a pracodawca26 Października 2007

  zawodu proponujemy również zapoznać się z treścią artykułu zatytułowanego Przyuczenie młodocianego do zawodu Zgodnie z § 9 rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 1 lipca 2002 (...)

 • Odpowiedzialność porządkowa pracownika6 Sierpnia 2007

  przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,  popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym (...)

 • Kwalifikacje pracodawcy w celu przyuczenia zawodu6 Sierpnia 2007

  Pracodawca, rzemieślnik, chce zatrudnić pracownika młodocianego. Jakie kwalifikacje powinien posiadać pracodawca, lub jego pracownicy aby móc zatrudnić pracownika młodocianego (...)

 • Zgoda na udzielenie urlopu bezpłatnego20 Czerwca 2003

  tym zwłaszcza rozpatrujących spory ze stosunku pracy. Istnieją pewne wyjątki od takiej swobodnej decyzji bowiem wyjątki dotyczące pracownika młodocianego (urlopu w okresie ferii); pracownika

 • Dobowy odpoczynek a praca w nocy10 Stycznia 2011

  postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Następnie (...)

 • Szkolenie zatrudnionego pracownika a podnoszenie kwalifikacji1 Lipca 2011

  być zawarta umowa określająca wzajemne prawa i obowiązki stron. Postanowienia takiej umowy powinny mieścić się w ramach określonych rozporządzeniem, uwzględniając minimalny standardochrony pracownika

 • Wynagrodzenie i urlop młodocianego pracownika20 Września 2004

  , udzielić zaliczkowo urlopu w okresie ferii szkolnych. Jest to jednak tylko swobodna decyzja pracodawcy. Co ważne, że do czasu pracy młodocianego wlicza się czas nauki w wymiarze wynikającym z obowiązkowego

 • Odpowiedzialność pracownika wobec pracodawcy21 Września 2007

  porzucenie pracy przez pracownika. Przyjmując więc ten pogląd za słuszny, pracownik porzucając pracę, dokonuje rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Jeżeli nie było po stronie pracownika (...)

 • Urlop wypoczynkowy młodocianego2 Lipca 2010

  Od 1 lipca 2010 roku zatrudniam pracownika młodocianego do nauki zawodu. Ile i od kiedy przysługuje mu urlopu w 2010 roku, a ile w 2011 roku? Młodociany uzyskuje prawo do urlopu z upływem 6 miesięcy

 • Odwołanie pracownika na podstawie art. 52 kp4 Czerwca 2007

  może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie: ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych; popełnienia przez pracownika (...)

 • Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika30 Sierpnia 2005

  obowiązku dochodzenia od pracownika odszkodowania na podstawie art. 611 i art. 612 (jest to jego prawo), a zatem w razie wytoczenia powództwa przez pracownika o odszkodowanie z § 11 art. 55 kodeksu (...)

 • Brak określenia obowiązków pracownika2 Czerwca 2003

  istocie obciążają pracownika.   Obowiązki pracodawcy, pracownika, określenie, informowanie, sposób wykonywania pracy

 • Prawo do świadczenia urlopowego22 Stycznia 2007

  półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. Wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika młodocianego wynosi w pierwszym roku (...)

 • Odwołanie się pracownika od kary porządkowej24 Listopada 2004

  . Pracodawca ma obowiązek zawiadomić pracownika na piśmie o zastosowanej karze, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia (...)

 • Kradzież w firmie a zwolnienie dyscyplinarne7 Kwietnia 2009

  organom ścigania? Zgodnie z art. 52 kodeksu pracy, pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie: ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane