Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn15 Kwietnia 2007

  . 1681): Art. 9. 1. Opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:   1)  9.637 zł - jeżeli (...)

 • Darowizna dla syna.23 Lipca 2013

  nabycie następuje na podstawie umowy zwartej w formie aktu notarialnego.   Odnosząc powyższe do przedstawionego stanu faktycznego należy stwierdzić, że nabycie przez syna środków (...)

 • Darowizna20 Sierpnia 2013

  nie obejmuje przypadków, gdy nabycie następuje na podstawie umowy zwartej w formie aktu notarialnego. Przeniesienie własności nieruchomości w drodze umowy wymaga zachowania formy aktu

 • Darowizna a podatek23 Października 2007

  majątkowych dowiedział się po upływie terminu, w którym zobowiązany był zgłosić nabycie. W takim przypadku, aby zwolnienie przysługiwało, nabywca winien zgłosić te rzeczy lub prawa majątkowe (...)

 • Przeznaczenie na cele mieszkaniowe29 Marca 2010

  poniesione na:a)  nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie (...)

 • Katalog celów mieszkaniowych18 Grudnia 2008

  budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131

 • Darowizna mieszkania10 Listopada 2006

  zmiany warunków lub miejsca zamieszkania, a nabycie innego budynku lub uzyskanie pozwolenia na jego budowę albo nabycie innego lokalu nastąpiło nie później niż w ciągu 6 miesięcy od (...)

 • Odpłatne zbycie innych rzeczy wytworzonych18 Lutego 2006

  , to tym bardziej staje się nim, gdy materiały należały do niego. Nie można też twierdzić, że w przypadku połączenia rzeczy prostych, należących do wytwórcy, w rzecz złożoną, nie ma miejsca nabycie (...)

 • Zasiedzenie nieruchomości a przychód3 Grudnia 2009

  sądu z wnioskiem o stwierdzenie zasiedzenia. Samo nabycie własności następuje jednak z mocy samego prawa, a orzeczenie stwierdzające nabycie własności przez zasiedzenie ma jedynie charakter

 • Podatek od darowizny rodziców dla dziecka22 Sierpnia 2006

  nabycie innego lokalu nastąpiło nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia zbycia. Częstą sytuacją jest, że najpierw następuje nabycie nowego lokalu z kredytu bankowego (czy z innego (...)

 • Zagraniczna osoba prawna a nabywanie nieruchomości27 Lutego 2009

  nabycie nieruchomości? Czy może występować z wnioskiem o zezwolenie na nabycie nieruchomości, pod warunkiem, że zostanie zarejestrowany w Polsce? Nie może występować z wnioskiem o zezwolenie (...)

 • Przegapiony termin zgłoszenia spadku19 Grudnia 2007

  uprawomocnienia się postanowienia stwierdzającego nabycie spadku. Co taka osoba może zrobić, aby zgłaszając nabycie spadku w urzędzie skarbowym po obowiązującym ją ustawowym terminie, nie (...)

 • Podatek od spadku nierezydenta10 Kwietnia 2007

  opodatkowaniu tylko w Polsce. Zatem nabycie tytułem dziedziczenia nieruchomości położonych w Polsce – niezależnie od rezydencji podatkowej spadkobiercy – będzie w zasadzie podlegało podatkowi (...)

 • Darowizna pieniężna z zagranicy18 Listopada 2006

  mieszkaniowy do spółdzielni, budowę lokalu w małym domu mieszkalnym, budowę domu jednorodzinnego albo nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość. Jak stanowi Rozporządzenie (...)

 • Opodatkowanie sprzedaży mieszkania22 Lutego 2006

  rozpoczętą budową budynku mieszkalnego. Warunkiem jest zgłoszenie w US, że środki te zostaną przeznaczone na nabycie mieszkania. Z pytania wynika, że przeznaczenie środków na zakup nowego mieszkania (...)

 • Przychód ze sprzedaży mieszkania6 Października 2005

  wykonaniu lub w związku z wielostronną umową o zamianie tych budynków lub praw do lokali,  d) w całości - jeżeli ich nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny,  e) w (...)

 • Podatek od sprzedanej nieruchomości25 Kwietnia 2005

  osób fizycznych warunkiem zwolnienia od podatku przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości jest wyłącznie przeznaczenie tych przychodów (lub ich części) na nabycie w kraju, nie później niż (...)

 • Zasiedzenie i dział spadku17 Kwietnia 2008

  małżeńskiej. 2. Zgodnie z  postanowieniem SN dnia z 3 kwietnia 2003 r., V CK 60/2003, OSNC 2004, nr 6, poz. 101, w postanowieniu stwierdzającym nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie (...)

 • Zakup książek a wspólnotowe nabycie towarów24 Listopada 2005

  ), aby uznać dane zdarzenie (np. nabycie książek) za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, konieczne jest łączne spełnienie następujących przesłanek: przedmiotem takiego nabycia musi (...)

 • Nabycie nowego środka transportu w Unii29 Marca 2006

  samochodu za granicą - wewnątrzwspólnotowe nabycie oraz import Nabycie samochodu firmowego a podatek VAT - przed i po nowelizacji Nowe zasady odliczania podatku VAT przy zakupie samochodu osobowego (...)

 • Podatnik zwolniony z VAT a WNT10 Maja 2007

  wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, zostaje przekroczona kwota, o której mowa w ust. 1 pkt 2, uznaje się, że wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów ma miejsce od momentu przekroczenia tej kwoty. Wewnątrzwspólnotowe

 • Wiek emerytalny, a rozwiązanie stosunku pracy17 Lipca 2009

  emerytalny, nabycie prawa do emerytury, przyczyny zwolnienia

 • Termin zgłoszenia spadku do urzędu13 Kwietnia 2008

  nabyciu spadku (np. późniejszego odebrania postanowienia o uprawomocnieniu się postanowienia o stwierdzeniu spadku) i zgłosił nabycie w terminie miesiąca od tego dnia, powinien mieć prawo do

 • Sprzedaż i zakup mieszkania a podatek dochodowy8 Lutego 2008

  nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, - na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej (...)

 • Darowizna domu13 Września 2007

  nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty określonej w art. 9 ust. 1 pkt 1 lub gdy nabycie następuje na podstawie umowy (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Przepisanie domku jednorodzinego z działką

  Moi rodzice posiadają dom jednorodziny wraz działką 34 arową, chcą przepisać całość. Tylko proszę o rade w jakim charakterze :darowizny, testamentu (...)

 • VAT-25

  Witam, Zakupiłem motocyl w Stanach Zjednoczonych, motocyl przyszedl w kontenerze do Gdyni, nastepnie zostal oclony w Niemczech, gdzie zostało zapłacone (...)

 • Wniosek o nabycie prawa do spadku

  Witam. Mam takie pytanie - wątpliwość. Sprawa ogólnie dotyczy próby odzyskania nieruchomości odebranej "dekretem Bieruta" w Warszawie moim przodkom, (...)

 • podział majątku przed rozwodem czy po

  witam postaram się jak najdokładniej opisać swoją sytuację .Chcę się rozwieść i na pewno bez orzekania o winie , nie chcę prania brudów i szarpaniny (...)

 • Podatek od darowizny - zwolnienie od podatku !!!

  Zwalnia się od podatku, między innymi nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane