Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Zwrot kosztów nieprofesjonalnego pełnomocnika10 Grudnia 2007

  charakter sprawy (art. 109 k.p.c.). Odnośnie zaś postępowania egzekucyjnego, to dłużnik powinien zwrócić wierzycielowi koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji. Koszty ściąga (...)

 • Koszty zastępstwa dla radcy prawnego 8 Listopada 2008

  koszty procesu (w tym zastępstwa procesowego i koszty zastępstwa w egzekucji a jak wynika z postanowień komornika o dokonywanych kolejnych zajęciach uznał on koszty postępowań za zaspokojone). (...)

 • Zasądzone należności kosztem uzyskania przychodów23 Stycznia 2007

  dochodowym od osób fizycznych). Niestety w przypadku strony pozwanej (dłużnika), która przegrała sprawę i w związku z tym musi ponieść koszty sądowe i koszty zastępstwa procesowego drugiej (...)

 • Koszty w procesie6 Sierpnia 2007

  pozwanego jedynie fragment dochodzonego pozwem roszczenia, sąd może bądź rozdzielić koszty stosunkowo - wtedy każda strona ponosi koszty w stosunku, w jakim wygrała/przegrała sprawę, bądź (...)

 • Faktyczne poniesienie wydatku a koszty9 Października 2006

  właśnie roku podatkowego. Polecamy również następujące informacje serwisu e-prawnik.pl: Koszty uzyskania przychodu w CIT Rok zaliczenia wydatków do kosztów Podatek od nieruchomości a koszty (...)

 • Koszty egzekucji15 Kwietnia 2005

  udziału w czynnościach, koszty działania komornika wybranego przez wierzyciela w ramach właściwości sądu apelacyjnego, koszty doręczenia środków pieniężnych przez pocztę lub przelewem (...)

 • Zwrot kosztów procesu a przychody firmy13 Kwietnia 2007

  ), dlatego nie można zaklasyfikować ich jako przychodów należnych.  W uzasadnieniu NSA podkreślił, iż koszty te zachowują przede wszystkim ściśle procesowy charakter, a zatem błędne było (...)

 • Zasądzone koszty sądowe jako przychód podatkowy30 Października 2005

  przychodów należnych.  W uzasadnieniu NSA podkreślił, iż koszty te zachowują przede wszystkim ściśle procesowy charakter, a zatem błędne było twierdzenie organów podatkowych, jakoby należało (...)

 • Koszty kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej21 Maja 2009

  wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzenia;koszty usług pocztowych, telekomunikacyjnych i pralniczych;koszty zużytej energii elektrycznej, wody (...)

 • Dwóch pełnomocników w postępowaniu sądowym31 Stycznia 2005

  , towarzyszenie w czasie rozprawy nie stanowią funkcji pełnomocnika i mogą być wykonywane także przez inne osoby. Koszty procesu, to koszty niezbędne do celowego prowadzenia sprawy . Należą (...)

 • Koszt uzyskania przychodu wynajmującego18 Lipca 2008

  umowy najmu – organy podatkowe mogą kwestionować ujęcie w koszty zakupu opału przez wynajmującego. Wydaje się, iż problem leży w udowodnieniu, że rzeczywiście wynajmujący ponosił koszty (...)

 • Zwrot kosztów procesu dla osoby wygranej21 Czerwca 2006

  jeżeli właścicielka przegra możemy przypisać jej koszty wynajęcia naszego adwokata? Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi (...)

 • Koszty przeceny towarów10 Sierpnia 2005

  przepisów o podatku dochodowym, a wydatki księgowane jako koszty operacyjne bądź straty nadzwyczajne - stanowią koszty uzyskania przychodów. Dokonując wyboru rozwiązań dopuszczonych ustawą (...)

 • Opłaty za czynności profesjonalnych pełnomocników7 Listopada 2007

  prowadzonego przez stronę osobiście lub przez pełnomocnika, który nie jest adwokatem lub radcą prawnym, zalicza się poniesione przez nią koszty sądowe, koszty przejazdów do sądu strony lub (...)

 • Zwrot kosztów zastępstwa procesowego1 Grudnia 2007

  przez sąd osobistego stawiennictwa strony. W związku z powyższym, zasądzone koszty zastępstwa procesowego należą się stronie postępowania (w przedstawionym stanie faktycznym będzie to spółka), (...)

 • Zwrot kosztów pogrzebu przez bank7 Maja 2009

  kontrowersyjną jest, czy koszty urządzenia pogrzebu obejmują również koszty postawienia nagrobka. Stanowisko pozytywne w tej kwestii zajął SN w orzeczeniach z 10 grudnia 1962 r. (I PR (...)

 • Koszty celowego przeprowadzenia egzekucji6 Czerwca 2006

  zaliczone mogą być koszt sporządzenia wniosku i wniesienia go do komornika. Również zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym, koszty postępowania klauzulowego. Nie wydaje się natomiast zasadne zaliczanie

 • Koszty sądowe w sprawie gospodarczej30 Maja 2006

  przegrywająca na żądanie przeciwnika jest obowiązana, zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu, pokryć także jego koszty procesu, tj. koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw (...)

 • Koszty uzyskania przychodu do PIT-3730 Stycznia 2007

  uzyskania przychodów. Jeżeli np. zakłady pracy znajdują sie w tej samej miejscowości, to w zasadzie koszty roczne wynoszą 1840,77 zł, a jeżeli w różnych - to koszty wynoszą 2300,94 (...)

 • Ustalenie kosztów zastępstwa procesowego29 Listopada 2007

  konsekwencji zobowiązany jest zwrócić powodowi poniesione koszty (art. 98 § 1 k.p.c.)". Ograniczenie powództwa, poza ostatnią sytuacją, wywiera ten skutek, iż koszty sądowe są wzajemnie (...)

 • Zwrot kosztów zastępstwa procesowego22 Czerwca 2007

  czynność, która spowodowała koszty, była w ujęciu obiektywnym - potrzebna do realizacji praw strony, a także, czy i do jakiego poziomu poniesione koszty stanowiły - również z obiektywnego (...)

 • Kupno sprzedaż nieruchomości3 Stycznia 2007

  o koszty odpłatnego zbycia. Przychodu tego nie łączy się z przychodami z innych źródeł, a podatek wynosi 10% osiągniętego przychodu. Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c sankcjonuje bowiem 

 • Pozew o zachowek26 Stycznia 2004

  strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego (...)

 • Koszty zarządu nieruchomością wspólną29 Sierpnia 2011

  szczególności koszty: energii elektrycznej, wody, gazu, co., wywozu śmieci telefonu. Koszty naliczane przez wspólnotę X, koszty będą refakturowane co miesiąc według wskazań liczników, (...)

 • Koszty delegacji26 Lutego 2006

  uważane za koszty uzyskania przychodu. W myśl natomiast art. 23 ust. 1 pkt 52 nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane