Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Odzyskanie należności za czynsz w trybie nakazowym14 Grudnia 2010

  postępowaniu upominawczym. Zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny: Art. 669. § 1. Najemca obowiązany jest uiszczać czynsz w terminie umówionym. § (...)

 • Przedawnienie w stosunkach między przedsiębiorcami31 Lipca 2012

  przerwaniu. Sytuacje te wylicza Kodeks cywilny:Art. 123. § 1. Bieg przedawnienia przerywa się: 1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw (...)

 • Zadośćuczynienie za pomówienia i zniesławienie27 Grudnia 2007

  następuje za zgodą uprawnionego oraz nadużycie prawa nie wynika z naruszenia prawa podmiotowego. Naruszenie dóbr osobistych nie musi być jednak zawinione, ponadto kodeks cywilny (art. (...)

 • Katalog dóbr osobistych22 Grudnia 2011

  Co znajduje się w katalogu dóbr osobistych? Kodeks cywilny, art. 24 ust. 1 i 2: „Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego (...)

 • Opłata za zajęcie pasa drogowego3 Marca 2011

  przyjąć formę np. dzierżawy. Zgodnie z ustawą Kodeks cywilny: Art. 693. § 1. Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania (...)

 • Przekazanie leasingu24 Sierpnia 2012

  dochodowym? Odpowiedzi na te pytania zawierają przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy leasingu (art. 709[1] do 709[18] – Tytuł XVII. Umowa leasingu – kodeks cywilny). Art. (...)

 • Przerwanie biegu przedawnienia19 Kwietnia 2005

  zezwoleniem strony przeciwnej. Przepisy te nie stanowią w żaden sposób o przerwaniu biegu przedawnienia. Kwestie te są regulowane przez kodeks cywilny. Art. 123 kodeksu cywilnego stanowi, (...)

 • Charakter prawny pełnomocnictwa22 Lutego 2012

  Jaki charakter prawny ma pełnomocnictwo? Najogólniej należy stwierdzić, że jest to upoważnienie do działania w cudzym imieniu, co wprost stwierdza Kodeks Cywilny: Art.96.Umocowanie (...)

 • Stan techniczny lokalu po zakończeniu trwania umowy najmu14 Grudnia 2011

  niepogorszonym, co zapewniają przepisy ustawy Kodeks cywilny: Art. 675. § 1. Po zakończeniu najmu najemca obowiązany jest zwrócić rzecz w stanie nie pogorszonym; jednakże (...)

 • Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia28 Lipca 2006

  prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia, dochodzić zwrotu kosztów? Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia reguluje kodeks cywilny (art. 752 – 757). Rozliczeń dotyczy art. 753, (...)

 • Prokura samoistna w spółce akcyjnej17 Grudnia 2011

  prokurent może dokonywać czynności prawnych jednoosobowo”1. Należy również dodać, że prokurent może sam udzielać pełnomocnictw procesowych oraz je odwoływać. Tak też Kodeks cywilny: (...)

 • Odsetki umowne15 Lipca 2011

  cywilny. Art. 481. § 1. Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł (...)

 • Czy klient ma prawo żądać wymiany towaru? 20 Maja 2015

  uregulowania obowiązują w przypadku zawarcia z konsumentem umowy na odległość. Pojęcie konsumenta definiuje kodeks cywilny w art. 221, w którym czytamy, iż za konsumenta uważa (...)

 • Pełnomocnictwo wydane za granicą8 Lutego 2011

  tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego takiego pełnomocnictwa? Zgodnie z ustawą Kodeks cywilny: Art. 99. § 1. Jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna (...)

 • Wezwanie do zapłaty a możliwość rozłożenia na raty15 Grudnia 2010

  . Jak najbardziej istnieje taka możliwość ze względu na obowiązujące przepisy prawne, choćby ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny: Art. 917. Przez ugodę strony czynią (...)

 • Umowa przedwstępna6 Sierpnia 2008

  zawarta umowa przyrzeczona (ostateczna umowa sprzedaży).Jak wskazuje Kodeks cywilny (art. 389 § 2) jeżeli termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, nie został (...)

 • Zwrot wkładu niepieniężnego23 Grudnia 2003

  wkłądu określoną w umowie spółki wspólnikowi w razie jego wystąpienia ze spółki oraz likwidacji spółki. Podstawą prawną tych działan jest kodeks cywilny (art. 871 par. 1 oraz (...)

 • Żądanie wypłaty zachowku od obdarowanego przez spadkodawcę5 Lutego 2012

  W jakich przypadkach od obdarowanego można dochodzić zapłaty zachowku? Uprawnionemu będzie przysługiwać roszczenie w oparciu o Kodeks cywilny: Art.1000 §1. Jeżeli uprawniony nie (...)

 • Obligacyjny czy rzeczowy charakter timesharingu30 Stycznia 2012

  Jaki charakter ma timesharing, obligacyjny czy rzeczowy? Do timesharingu będącego użytkowaniem odnosi się kodeks cywilny w art. 270[1]: Art. 270[1] Kodeksu cywilnego § 1. (...)

 • Koszty wyodrębnienia lokalu15 Grudnia 2003

  swoje prawo do ustanowienia na jego rzecz odrębnej własności lokalu w trybie sądowym na podstawie art. 64 ustawy Kodeks cywilny i art. 1047 ustawy kodeks postępowania cywilnego (...)

 • Eksmisja a pozew o wydanie nieruchomości11 Marca 2009

  o wydanie nieruchomości gruntowej. Wpis sądowy, w tym przypadku będzie wynosił 5% wartości przedmiotu sporu (opłata stosunkowa) - art. 18 w zw. z art. 13 ustawy o kosztach sądowych w sprawach

 • Sprzedaż spornych wierzytelności30 Listopada 2012

  jest regulowana przez przepisy ustawy Kodeks cywilny:   Art. 509. § 1. Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby (...)

 • Powołanie dowodów pod rygorem skutków z art. 6 kc26 Stycznia 2011

  jakie konsekwencje prawne wywierają. Czy mamy do czynienia z formą zastrzeżoną pod rygorem nieważności? Treść art. 6 ustawy Kodeks cywilny brzmi: Art. 6. Ciężar udowodnienia (...)

 • Udzielenie pożyczki spółce przez inną spółkę13 Lutego 2004

  handlowych stanowi, że spółki kapitałowe mają osobowość prawną. W związku z tym mają zdolność do dokonywania wszelkich czynności prawnych, w tym udzielania pożyczek. Kodeks cywilny w (...)

 • Droga konieczna21 Czerwca 2011

  służebność odpowiada w swej treści kodeksowej regulacji służebności drogi koniecznej, o której mowa w ustawie Kodeks cywilny:   Art. 145. § 1. Jeżeli nieruchomość (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Spadek! Pomocy!

  Jestem po rozwodzie, mój były mąż został pozbawiony praw rodzicielskich i przez 30 lat nie interesował sie dziećmi. Jeden mój syn zmarł, nie miał (...)

 • PRESCO Zaatakowała i mnie co Robić pomocy....

  Witam i proszę o pomoc a mianowicie. Dostałem wezwanie od P.R.E.S.C.O Group sp. z o. o. przysłała wezwanie do zapłaty tytułem: PRESCO INVESTIMENTS (...)

 • czy rodzic może kontrolować korespondencję nastolatków?

  Czy rodzice mają prawo czytać korespondencje mailową swoich nastoletnich dzieci (16 i 17 latków) czy mają prawo do prywatności i rodzice nie mają (...)

 • BARDZO PILNE!!! ZACHOWEK PO DZIADKU

  Witam, mam bardzo ważną sprawę, ale możę zacznę od początku. Mój dziadek miał 2 synów - wója i mojego tatę (który zmarł w 1994 r) dziadek (...)

 • Umowa o podwyższanie kwalifikacji pracownika

  Opis sytuacji: pracownik ma podpisaną umowę na czas określony, która kończy się 31 grudnia 2006r. Jednocześnie ma podpisaną inną umowę, w której (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.