Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Apelacja i kasacja w sprawach o wykroczenia16 Sierpnia 2005

  każdego wyroku sądu pierwszej instancji (Sąd Grodzki). Apelację wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od daty otrzymania wyroku wraz z uzasadnieniem. Wniesienie apelacji przed upływem (...)

 • Stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia27 Stycznia 2006

  wezwałam pisemnie pracodawcę do wypłaty należnej mi odprawy. Pracodawca odmówił wypłaty. Skierowałam sprawę do sądu pracy. Sąd Pracy na rozprawie zasądził należną (...)

 • Ogłoszenie i doręczenie wyroku 3 Września 2008

  zawiadomieniem o wszczęciu egzekucji i wezwanie do dobrowolnego wykonania wyroku, który otrzymał klauzulę wykonalności tj. do wystawienia zmienionego świadectwa pracy. Spółka (...)

 • Odmowa przyjęcia kasacji3 Września 2002

  postępowanie w sprawie przysługuje kasacja do Sądu Najwyższego, chyba że regulacje szczególne stanowią inaczej. Kasacja nie przysługuje jednak w sprawach o prawa majątkowe, (...)

 • Apelacja od wyroku sądu rejonowego21 Marca 2007

  apelacji złożyć wniosek, by apelację rozpoznawał sąd apelacyjny, a nie okręgowy? Czy w sytuacji nie uwzględnienia apelacji będzie przysługiwała kasacja do Sądu Najwyższego. Sąd (...)

 • Wniesienie kasacji26 Stycznia 2005

  odroczenie. W razie zarządzenia dalszej rozprawy, wyrok co do wysokości żądania, jak również rozstrzygnięcie co do kosztów może zapaść dopiero po uprawomocnieniu się wyroku wstępnego. (...)

 • Wniosek o uzupełnienie postanowienia sądu20 Grudnia 2006

  , jeśli w przedmiotowej sprawie przysługuje skarga kasacyjna, tj. gdy roszczenie opiewa na co najmniej 50 tys. zł.   Opisana sytuacja budzi wiele zastrzeżeń co do pracy sądu. (...)

 • Kasacja od wyroku w sprawie karnej26 Września 2007

  znęcanie się w okresie od 1 stycznia do 1 czerwca, a następnie oskarżony ponownie za znęcanie się w okresie od 1 stycznia do 1 sierpnia tego samego roku, to przyjmuje się, że nie zachodzi (...)

 • Zaskarżenie wyroku o alimenty20 Października 2004

  I instancji w sprawie o alimenty służy apelacja do sądu wyższej instancji. Od wyroku sądu rejonowego, który rozpatruje sprawy o alimenty wnosi się apelację do sądu (...)

 • Uczestnictwo w posiedzeniu Sądu Najwyższego11 Lutego 2010

  do wyroku sądu pierwszej instancji, jeżeli wady tego orzeczenia przeniknęły do orzeczenia sądu odwoławczego. Uchylając zaskarżone orzeczenie Sąd Najwyższy przekazuje (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane