Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Uzyskanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca27 Maja 2010

  pracy cudzoziemcowi. Art. 88b ustawy stanowi, że zezwolenie wydaje wojewoda właściwy ze względu na siedzibę podmiotu, który powierza wykonywanie pracy. Zezwolenie na pracę jest wydawane (...)

 • Zarządzanie majątkiem dziecka niepełnoletniego1 Czerwca 2009

  wniosku powinna Pani wskazać o jakiej konkretnie czynność bądź kategorii czynności zezwolenie powinno dotyczyć. Wniosek powinien również zawierać powody uzasadniające udzielenie zezwolenia. (...)

 • Usunięcie obumarłego drzewa na opał29 Sierpnia 2009

  pobiera się opłat za usunięcie drzew: na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;  na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane (...)

 • Gospodarka odpadami7 Grudnia 2007

  działalności w zakresie transportu odpadów wymaga uzyskania zezwolenia. Zezwolenie powyższe wydaje starosta w drodze decyzji, na czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat. Zezwolenie na prowadzenie (...)

 • Zbycie nieruchomości bez zgody współmałżonka8 Czerwca 2006

  ;          ul. Orzeszkowej 12/3 Wniosek o zezwolenie małżonkowi na sprzedaż nieruchomości wspólnej W imieniu własnym wnoszę o: zezwolenie Jadwidze

 • Jednoosobowa działalność gospodarcza cudzoziemca18 Listopada 2002

  dowiadywać się jak założyć firmę? Czy np. nie będąc zatrudnionym w Polsce może tutaj zostać i utrzymywać się np. przez rok z oszczędności a dopiero potem myśleć o zarobku? Jak wygląda (...)

 • Zatrudnienie Ukraińca na umowę zlecenia12 Marca 2010

  członkowskich Unii europejskiej) lub zezwolenie na pobyt lub pobyt czasowy (dla cudzoziemców będących obywatelami Unii Europejskiej). Zezwolenie dotyczy wykonywania pracy przez cudzoziemca. (...)

 • Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych18 Lipca 2006

  ;, jeżeli jest to na ulicy czy jakimś placu, a alkohol nie jest spożywany np. w kawiarnianym ogródki, jest objęte zakazem. Osoba spożywająca tam alkohol podlega karze grzywny. napoje alkoholowe, zezwolenie

 • Gry losowe w internecie4 Czerwca 2002

  podmiotów zagranicznych. Zezwolenie to udziela minister właściwy do spraw finansów publicznych. Jeżeli o jedno zezwolenie będzie ubiegać się więcej niż jeden podmiot spełniający określone (...)

 • Zawarcie małżeństwa przez cudzoziemca2 Sierpnia 2010

  zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, karta pobytu. Karta pobytu, polski dokument podróży (...)

 • Ponowne zawarcie małżeństwa2 Lipca 2007

  , jeżeli przemawiają za tym ważne względy. W związku z powyższym, w pierwszej kolejności, powinni państwo uzyskać zezwolenie na złożenie, oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, przez (...)

 • Małżeństwo a nabycie obywatelstwa18 Grudnia 2004

  zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, urodzonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  - jeżeli okoliczność, która jest podstawą ubiegania się o to zezwolenie, uzasadnia jego (...)

 • Wiza wjazdowa9 Stycznia 2004

  oznaczony. Wizę wjazdową w celu realizacji zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony wydaje się cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie przed przekroczeniem granicy. Jeżeli więc zezwolenie (...)

 • Zbycie udziałów w spółce z o.o.3 Lipca 2007

  jak obywatele polscy. Cudzoziemcy, obywatele innych państw niż wymienione powyżej, którzy: posiadają w Rzeczypospolitej Polskiej: a) zezwolenie na osiedlenie się, b) zezwolenie na (...)

 • Dokument niezbędne do kontroli przewoźników17 Listopada 2007

  zgodnie z umową o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP), zezwolenie na przejazd (...)

 • Zameldowanie cudzoziemca2 Grudnia 2008

  na pobyt tolerowany lub nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, decyzję (...)

 • Przesłanki wymeldowania osoby z mieszkania6 Sierpnia 2010

  małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. wymeldowanie, zezwolenie sądu, zgoda małżonka, czynności zwykłego zarządu, czynności przekraczające zwykły zarząd

 • Koncesja na sprzedaż alkoholu19 Sierpnia 2004

  . Zezwolenie takie wydaje się dla określonego przedsiębiorcy, a nie dla osoby fizycznej. W związku powyższym, jeśli prowadza Państwo wspólną działalność gospodarcza, zezwolenie prawdopodobnie (...)

 • Zezwolenie na prowadzenie ogródka piwnego26 Lipca 2006

  Prowadzę działalność gospodarczą - pub. Pub posiada zagrodzony na stałe ogródek piwny. Posiadam zezwolenie na sprzedaż piwa i wykupioną koncesję. Czy muszę mieć specjalne zezwolenie na (...)

 • Zasady zakładania parku miejskiego i zoo29 Stycznia 2007

  postępowaniem ze zwierzętami. zoo, park zoologiczny, ogród miejski, ogrodzenie, zezwolenie, insepkcja weterynaryjna, gmina, prawo budowlane

 • Zezwolenie na osiedlenie się a rozwód18 Czerwca 2007

  . Orzeczenie rozwodu po uzyskaniu decyzji w sprawie zezwolenia na osiedlenie się nie będzie stanowiło przesłanki do cofnięcia tego zezwolenia. zezwolenie na osiedlenie się, małżeństwo, rozwód, decyzja, (...)

 • Zezwolenie na sprzedaż alkoholu14 Lutego 2007

  podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw alkohol, sprzedaż, blok, lokal, zgoda, spółdzielnia, ogródki, zezwolenie, cofnięcie, usytuowanie

 • Niewniesienie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych3 Stycznia 2012

  wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia. sprzedaż, alkohol, zezwolenie, opłata, niewniesienie

 • Przeniesienie zezwolenia na przewóz osób18 Maja 2007

  ;trasie innemu przewoźnikowi. transport drogowy, linia, zezwolenie, przewoźnik, odstąpienie, cofnięcie, powierzenie, przewóz

 • Wjazd cudzoziemca na terytorium RP31 Maja 2005

  udzielić zezwolenia jak obywatelowi Unii. cudzoziemiec, wjazd do Polski, wiza, paszport, dokument podróży, obywatel UE, obcokrajowiec, pobyt w Polsce

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Chcę się rozwieść

  Jestem z mężem 5 lat po ślubie,mamy dwoje dzieci.Chce się z nim rozwieść. Mieszkamy razem, jednak od 2 lat nic nas nie łączy poza wspólną opieką (...)

 • ślub z obywatelem Turcji

  Mam narzeczonego ,który jest obywatelem z Turcji.Planujemy ślub.Czy mam sie czegos obawiać?Może ktoś ma za męża Turka? (kaśka) Kasia mam dokładnie (...)

 • Do Kuratorów zawodowych

  Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną (...)

 • wyjazd z dziecmi za granice

  mam problem, moze tutaj ktos mnie naprowadzi na jakis trop. Jestem po rozwodzie, dzieci sa pod moja opieka. Ojciec dziecmi sie nie interesuje, jak mowi (...)

 • Badania w RODK

  Czy ktoś wie jak wyglądają badania w Rodzinnym Osrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym ? Wiem, jestem juz po. Nie sądziłam, że będą tak wyglądały. (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane