Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Dofinansowanie pracownika w firmie.26 Maja 2015

  się zobowiązania osoby ubiegającej się o pomoc. Refundacja może dotyczyć albo wyposażenia nowo utworzonego stanowiska pracy dla osoby zatrudnianej, albo doposażenia już istniejącego stanowiska (...)

 • Zwrot VAT od materiałów budowlanych5 Października 2006

  zajmują jednolitego stanowiska w tej sprawie. Wskazuje się, że można napisać i załączyć do wniosku oświadczenie, w którym opisze się wszystkie faktury, na których nie podano PKWiU, podając (...)

 • Odwołanie w czasie zwolnienia lekarskiego9 Grudnia 2004

  ) do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach (...)

 • Uzgodnienie stanowiska z RDOŚ10 Maja 2010

  wymagają uzgodnienia stanowiska z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Zatem będzie miał pierwszeństwo przed regulacjami kodeksowymi. W tym zakresie z pewnością zmienia on termin (...)

 • Odszkodowanie za nieterminowe załatwianie spraw10 Listopada 2006

  przepisami odrębnymi. Zgodnie z art. 106 § 1 kpa jeśli przepis prawa (taki jak zacytowany powyżej) uzależnia wydanie decyzji od zajęcia stanowiska przez inny organ, decyzję wydaje się (...)

 • Jak uwolnić się od zakazu konkurencji? 8 Lipca 2015

  wygranej. Z pewnością po Pana stronie leżą pewne zasadne argumenty, jednak nie należy lekceważyć faktu, iż druga strona również je posiada. Z tego też względu jak na razie (...)

 • Powołanie biegłego w procesie cywilnym23 Lipca 2007

  ? Wniosek o powołanie biegłego (wniosek o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego) można złożyć w piśmie procesowym lub ustnie na rozprawie. Można to zrobić na pierwszej rozprawie, (...)

 • Wypowiedzenie umowy o pracę za zbyt częstą chorobę7 Lipca 2006

  odwadniania. Pogorszył mi się słuch i lekarz zalecił zmianę stanowiska pracy na mniej narażone na hałas. Poprosiłem kierownika o zmianę stanowiska pracy a ten wywalił mnie z oddziału. (...)

 • Doręczanie pism stronie posiadającej pełnomocnika27 Kwietnia 2006

  , skoro ja osobiście złożyłam wniosek? Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego, który ma zastosowanie w sprawach prawa pracy jeżeli ustanowiono pełnomocnika procesowego lub osobę upoważnioną (...)

 • Odwołanie pracownika ze stanowiska21 Marca 2005

  czas nieokreślony. Odwołanie winno nastąpić na piśmie. Jest ono równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę. Z reguły spowoduje to ustanie stosunku pracy z upływem okresu (...)

 • Kontakty z wnuczką23 Maja 2007

  Z powodu utrudniania mi przez córkę i zięcia widywania wnusi chce rozpocząć postępowanie sądowe. Wiem, że ma to być postępowanie nieprocesowe. Chce napisać wniosek do sądu już na (...)

 • Zabezpieczenie widzenia z dzieckiem15 Czerwca 2005

  . Wniosek o udzielenie zabezpieczenia składa się do sądu, przed którym toczy się postępowanie. Wniosek ten sąd winien rozpoznać bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia (...)

 • Jawność postępowania w Pzp16 Października 2012

  udostępnienie informacji publicznej o zapoznanie się z umową dostawy z wybranym drogą przetargu nieograniczonego wykonawcą. Wczoraj otrzymałem odpowiedź, że mogę się zapoznać z projektem (...)

 • Zostałam zwolniona przez dyrektora szkoły-co mogę zrobić w tej sytuacji? 3 Sierpnia 2015

  swój wniosek lub na wniosek dyrektora szkoły, podjąć pracę zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami w niepełnym lub w pełnym wymiarze zajęć, jednak na okres nie dłuższy niż okres (...)

 • Import towarów z Chin17 Maja 2006

  postępowanie w sprawie celnej może wszcząć (oprócz urzędu) także przedsiębiorca. Może on domagać się od organu celnego zajęcia określonego stanowiska. Polecamy również następujące opracowania (...)

 • Egzekucja roszczenia zasądzonego w wyroku22 Listopada 2004

  egzekucyjnym jest wyrok Sądu. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności sąd rozpoznaje niezwłocznie jednoosobowo na wniosek wierzyciela, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia jego złożenia. (...)

 • Kolejność słuchania świadków12 Maja 2009

  Przewodniczący wezwał moich świadków w sprawie cywilnej z mojego powództwa do stawienia się w sądzie za dwa tygodnie. Z jednego domu, gdzie maja zeznawać w mojej sprawie trzy osoby, Przewodniczący

 • Rezygnacja ze stanowiska prezesa.28 Lipca 2015

  działań o regulację zawartą w art. 210 k.s.h. Zgodnie z tym przepisem rezygnację z pełnienia funkcji prezesa bez rezygnacji z członkostwa w zarządzie spółki z o.o. powinien (...)

 • Odpowiedzialność karna skarbowa21 Kwietnia 2006

  niższym od stanowiska konsultanta nie ma zapisu dotyczącego odpowiedzialności zgodnie z KKS (tylko kodeks pracy, ustawa o rachunkowości i przepisy ZUS). Firma , w której pracowałam, dała mi (...)

 • Popełnienie plagiatu podczas pisania pracy magisterskiej. 9 Czerwca 2015

  w oparciu o przepisy:  -ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 j.t.) – dalej p.a -ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

 • Powierzenie opieki nad dzieckiem pozamałżeńskim24 Stycznia 2007

  władzy rodzicielskiej jednemu z nich, a władzę drugiego ograniczyć do konkretnych obowiązków i uprawnień (art. 107 KRO). Jak wskazał Sąd Najwyższy w uchwale pełnego składu Izby Cywilnej (...)

 • Sprostowanie świadectwa pracy4 Listopada 2008

  7-dniowy termin od wydania świadectwa pracy powinna Pani napisać wniosek do pracodawcy o sprostowanie tych informacji w świadectwie pracy. Jeżeli pracodawca odmówi sprostowania, ma Pani (...)

 • Udostępnienie akt sądowych osobie, która nie jest stroną postępowania8 Lutego 2012

  . Należy napisać wniosek do przewodniczącego wydziału (pod pojęciem prezesa sądu rozumie się także przewodniczącego wydziału – przyp. red.), w którym sprawa się toczy o umożliwienie (...)

 • Zaniechanie orzekania o winie małżonków8 Marca 2010

  doktrynie przyjmuje się, że zgodny wniosek może być złożony przez małżonków zarówno przed sądem I jak i II instancji (por. Jacek Ignaczewski „Rozwód i separacja. (...)

 • Oddalenie wniosku dowodowego21 Sierpnia 2006

  . Prokuratura na moje pisma nie reaguje lub pisze, że jak zajdzie potrzeba wówczas biegłego powoła. Czy Prokurator na mój wniosek dowodowy winien napisać postanowienie o odmowie powołania (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Unieważnienie małżeństwa Kościelnego

  Prosze o pomoc.Mam 25 lat i od 2 lat jestem po rozwodzie cywilnym.Teraz chcialabym rowodu Koscielnego.Prosze mi pomoc bo nie wiem od czego mam zacząc.Bylam (...)

 • POLISA POSAGOWA PZU

  Poszukuję osób,które złożyły do sądu pozwy o wypłacenie należności z tytułu"polisa posagowa".Odwoływałam sie do PZU,ale bezskutecznie,dlatego (...)

 • Do Kuratorów zawodowych

  Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną (...)

 • Alimenty na dziecko

  W jakiej wysokości sad może przyznac alimenty na dziecko jesli mój mąż zarabia ok 1600zł a ja nie pracuje? Obowiązek alimentacyjny spoczywa na obydwojgu (...)

 • ZAPRZECZENIE OJCOSTWA!!!

  Jak zaprzeczyć ojcostwu po upływie ustawowym okresie 6 miesięcy?Proszę o pomoc. (sylwek) ...powiem szczerze.... - mozna dobrym argumentem.... - prosze (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane