Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Czy na emeryturze można pracować?13 Kwietnia 2015

  przyznana na wniosek osoby ubezpieczonej, o której mowa w ust. 1, która osiągnęła wiek uprawniający do emerytury w roku kalendarzowym 2011, wynosi: 1) 55% emerytury (...)

 • Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy dla nauczyciela 16 Kwietnia 2008

  wypoczynkowego nauczyciela zatrudnionego w szkole, w której nie są przewidziane ferie szkolne w sytuacji, gdy jego stosunek pracy ustaje w trakcie roku kalendarzowego, (...)

 • ZFŚS a przetwarzanie danych osobowych24 Maja 2006

  stanowią świadczenia urlopowe dla nauczycieli, które są wypłacane zgodnie z art. 53 ust. 1a Karty Nauczyciela (świadczenie to wypłacane jest w wysokości odpisu podstawowego, (...)

 • Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli. 2 Czerwca 2015

  Od 20 lat pracuję jako nauczycielka w szkole podstawowej. W tym roku chciałabym przejść na świadczenie kompensacyjne. Prosiłabym o odpowiedź ile w takim przypadku należy (...)

 • Świadczenie urlopowe z KN a inne świadczenia29 Sierpnia 2007

  materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu). Nie może jednak dyskryminować jednej grupy pracowników (jak w niniejszej sprawie – nauczycieli czynnych uprawnionych do świadczeń urlopowych) (...)

 • Zostałam zwolniona przez dyrektora szkoły-co mogę zrobić w tej sytuacji? 3 Sierpnia 2015

  do pracy w pierwszej kolejności nauczyciela pozostającego w stanie nieczynnym w razie powstania możliwości podjęcia przez nauczyciela pracy w pełnym wymiarze zajęć (...)

 • Urlop wypoczynkowy dla niepełnoetatowca19 Marca 2010

  Nauczyciel - katecheta jest zatrudniony na 1/22 etatu w przedszkolu. Pracuje 10 miesięcy od m-ca września do czerwca danego roku. Wymiar urlopu dla nauczyciela wynosi w (...)

 • Mianowanie28 Marca 2012

  Jestem n-lem jęz angielskiego w szkole średniej. W obecnej szkole pracuję od roku 1997 na tym samym stanowisku. w lipcu 2003 otrzymałam akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego, (...)

 • Wczasy "pod gruszą" a składki na ZUS10 Lipca 2007

  świadczeniem ze stosunku pracy, które pracodawca wypłaca pracownikowi rozpoczynającemu korzystanie w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 dni kalendarzowych (...)

 • Jednorazowy zasiłek na zagospodarowanie21 Stycznia 2010

  Pracę w szkole rozpoczęłam we wrześniu 2003 roku ( na pierwszym roku studiów licencjackich). Zatrudniona byłam na umowę o pracę. W roku 2005 rozpoczęłam pracę w (...)

 • Sprzedający nie chce wymienić wadliwego sprzętu.17 Lipca 2015

  wyboru reżimu w odniesieniu do każdej kolejnej konkretnej wady jest definitywna (A. Brzozowski (w:) K. Pietrzykowski, Komentarz, t. II, 2011, s. 327). Ujawnienie się w tej samej rzeczy (...)

 • Umowa o pracę dla nauczyciela kontraktowego21 Kwietnia 2009

  w zastępstwie za innego nauczyciela. Czy w świetle obowiązujących przepisów, w opisanej sytuacji moja trzecia umowa o pracę nie powinna być umową podpisaną na cza nieokreślony? (...)

 • Prawo do świadczenia urlopowego22 Stycznia 2007

  roku nauki 6%, a w trzecim roku nauki 7% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach (...)

 • Zwolnienie nauczyciela30 Stycznia 2004

  zezwolił na urlop to należy przyjąć, że nie spowodowało to zakłócenia w pracy w szkole i w razie powrotu nauczyciela do pracy będą możliwe takie zmiany organizacyjne, które (...)

 • Wynagrodzenie nauczyciela16 Września 2003

  W jaki sposób jest obliczana wysokość wynagrodzenia za pracę nauczyciela w państwowej szkole podstawowej w godzinach ponadwymiarowych? Ile obecnie wynosi stawka wynagrodzenia (...)

 • Zatrudnienie nauczyciela na podstawie mianowania w niepełnym wymiarze czasu pracy8 Grudnia 2011

  Czy nauczyciel mianowany może być zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy? Mianowanie nauczyciela może mieć miejsce tylko w sytuacji, gdy istnieją warunki do zatrudnienia nauczyciela (...)

 • Wymiar czasu pracy nauczyciela12 Października 2007

  wystarczy po prostu wpisać tylko, że nauczyciel zostaje zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy? W art. 42 ust. 1 Karty nauczyciela, wskazano ogólne normy wymiaru czasu pracy, z kolei (...)

 • Praca w godzinach nadliczbowych1 Lutego 2006

  naukowo-dydaktycznych 1/4, a dla pracowników dydaktycznych 1/2 pensum. Nauczyciela akademickiego w ciąży lub wychowującego dziecko do jednego roku nie można zatrudniać w (...)

 • Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej? 23 Kwietnia 2015

  uczestniczyć w postępowaniu w charakterze dłużnika. W każdym razie czynności egzekucyjne są ważne tak w stosunku do dłużnika, jak i w stosunku do nabywcy. § 2. (...)

 • Zwolnienie nauczyciela kontraktowego10 Grudnia 2011

  dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela [...] W ocenie możliwości dalszego zatrudnienia nauczyciela, po wprowadzeniu zmian organizacyjnych określonych w art. 20 ust. 1 Karty (...)

 • Zasady wypłaty świadczeń z ZFŚS14 Kwietnia 2004

  świadczeń socjalnych wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o zakładowym (...)

 • Odprawa dla nauczyciela w razie likwidacji szkoły6 Czerwca 2007

  Nauczyciela wspomniana w pytaniu odprawa dla nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania przysługuje w przypadku, gdy rozwiązano z nim stosunek pracy z powodu całkowitej (...)

 • Podstawy zwolnienia nauczyciela16 Sierpnia 2006

  zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć rozwiązuje z nim stosunek pracy (...)

 • Dyrektor chce abym zajmowała się dziećmi w przedszkolu. 5 Sierpnia 2015

  lub inne stanowisko w innej szkole, która może znajdować się w miejscowości będącej dotychczasowym miejscem pracy nauczyciela bądź też w innej miejscowości. Natomiast (...)

 • Urlop dla poratowania zdrowia20 Czerwca 2003

  mogą skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia po przepracowaniu, co najmniej 5 lat w szkole. Znowelizowany art. 73 Karty Nauczyciela w sposób szczegółowy ustala, jakie okresy (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Ile urlopu mi się należy???

  Pracuje po 5 godzin dziennie oprócz niedziel?Ile w końcu przysługuje mi urlopu?Jeśli chodzi o lata pracy to jest 9 lat.Moja mama pracuje w przedszkolu (...)

 • Urlop dla nauczycieli dla poratowania zdrowia

  Jestem nauczycielką i chciałabym skorzystać z przysługującego mi urlopu dla poratowania zdrowia, ale dopiero od września, czyli od początku przyszłego (...)

 • Zwrot podatku

  Pracowałam legalnie w Anglii, pobierano mi podatek(tax) i interesuje mnie sposób, w jaki działa angielskie prawo podatkowe i co mam zrobić ,żeby odzyskać (...)

 • Społeczny kurator sądowy

  Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, (...)

 • ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

  Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące nad Twoją (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane