Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej? 23 Kwietnia 2015

  stosunku do których sąd orzeknie eksmisję, nie spełniają warunków do otrzymania lokalu socjalnego, który ma obowiązek zapewnić gmina (a o którym to uprawnieniu sąd (...)

 • Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?10 Kwietnia 2015

  rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem (...)

 • Niespłacone raty leasingu2 Lutego 2004

  środka lokomocji niezbędnego do prowadzenia mojej działalności. Po tym zdarzeniu Firma Leasingowa zaczęła przysyłać do mnie wezwania do zapłaty następnych rat. Raty te były (...)

 • Czy umowa może być uznaniem długu?28 Kwietnia 2005

  udowodnione dołączonym do pozwu: 1) dokumentem urzędowym, 2) zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem, 3) wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu (...)

 • Postępowanie nakazowe wobec zmarłego dłużnika21 Lutego 2007

  Na podstawie pisemnej umowy pożyczki, która nie została spłacona przez dłużnika pomimo wysyłanych do niego wezwań do zapłaty, zamierzam wystąpić do sądu przeciwko dłużnikowi (...)

 • Doręczenie wezwania o zapłatę listem poleconym4 Sierpnia 2006

  pełnomocnictwa tym osobom do odbioru korespondencji, listonosz pewnie nawet takowego nie zażądał. Zgodnie z art. 61 § 1 kodeksu cywilnego oświadczenie, jakim jest wezwanie do dłużnika do (...)

 • Wartość przedmiotu sporu w pozwie o zapłatę25 Maja 2006

  Spółdzielnia mieszkaniowa w zawartej ugodzie cywilnej zobowiązała się do zwrotu należnych mi pieniędzy (39.000 zł). w pięciu miesięcznych ratach. Zobowiązała się też do zapłaty (...)

 • Egzekucja przedawnionego tytułu wykonawczego8 Stycznia 2007

  przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju (...)

 • Niespłacenie karty kredytowej.17 Czerwca 2015

  ) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą (...)

 • Pożyczkobiorca nie płacący rat a pożyczkodawca9 Marca 2009

  zapłatą), może Pan sądownie domagać się jej zapłaty już od momentu kiedy nie została ona zapłacona (jeżeli będzie to kilka rat, można domagać się przed sądem ich zapłaty (...)

 • Wezwanie do wykupienia weksla- wzór8 Maja 2015

  uprawomocnienie się nakazu zapłaty z weksla. Po bezskutecznym upływie terminu do zaspokojenia roszczenia (dwa tygodnie od dnia doręczenia nakazu pozwanemu) sprawa może być więc skierowana do (...)

 • Dłużnik niemiecki a właściwość sądu8 Maja 2009

  składania pozwu i jego rozpoznania uprzejmie prosimy zapoznać się z artykułami zatytułowanymi:Jak uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym?Jak uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu (...)

 • Niestawiennictwo oskarżonego na rozprawie głównej14 Listopada 2006

  świadek w innej sprawie do stawienia się przed sądem okręgowym wydział cywilny na ten sam termin - datę X. Sąd okręgowy znajdował się w innym mieście oddalonym o kilkaset kilometrów (...)

 • Uchylanie się od odbioru pism17 Lutego 2006

  odbiór. Jeżeli oświadczenie nie zostanie złożone, sąd nie zwolni tego dłużnika od kosztów, co w konsekwencji prowadzić będzie (o ile nie opłaci on sprzeciwu) do uprawomocnienia się nakazu (...)

 • Sprzeciw od nakazu na urzędowym formularzu1 Stycznia 2007

  sprawie o zapłatę czynszu, które toczy się przed sądem rejonowym jest postępowaniem uproszczonym. Zgodnie bowiem z art. 5051 kpc, przepisy o postępowaniu uproszczonym stosuje się w następujących

 • Jak ustanowić prawo do zarządzania spadkiem po śmierci mamy? 17 Czerwca 2015

  decydowania o tym, czy brat powinnien – lub nie powinnien – sprzedawać należący do niej udział. Innymi słowy, nie będzie Pani mogła skutecznie powstrzymać brat przed sprzedażą (...)

 • Przedawnienie roszczeń5 Marca 2010

  przerwaniu, o czym stanowi art.123.1 k.c: Bieg przedawnienia przerywa się: przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń (...)

 • Polski sąd a obce prawo2 Lutego 2009

  odszkodowanie lub przywrócenie stanu poprzedniego, które wynikają z czynu zagrożonego karą - przed sąd karny, do którego wniesiono akt oskarżenia, o ile sąd ten może (...)

 • W jaki sposób pozbyć się niechcianego lokatora? 17 Sierpnia 2015

  art. 123 § 1 kodeksu cywilnego: Art. 123. § 1. Bieg przedawnienia przerywa się:  1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw (...)

 • Czy istnieje możliwość uniknięcia spłaty kredytu?15 Kwietnia 2015

  powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem (...)

 • Przedawnienie roszczeń z umowy przewozu25 Lutego 2009

  Otrzymałem właśnie od komornika zawiadomienia o wszczęciu egzekucji i wezwanie do zapłaty na wniosek wierzyciela W. - Zarząd Transportu Miejskiego. W sumie są to 3 nakazy zapłaty z 2000 (...)

 • Ostateczne wezwanie do zapłaty31 Sierpnia 2006

  . Ile razy powód jest obowiązany do wysyłania wezwań do zapłaty i co to znaczy "ostateczne" wezwanie? Jak mogę usunąć w ciągu tygodnia rzekomy brak wezwania do (...)

 • Egzekucja długu z majątku członków spółki jawnej18 Kwietnia 2006

  należy to postępowanie przeprowadzić czy przed sadem cywilnym czy przed sądem gospodarczy. Jakie koszty trzeba ponieść by ten proces wszcząć? Jak rozumiemy z zadanego pytania, odbyła (...)

 • Czynność nieodpłatna - skarga pauliańska5 Grudnia 2006

  nakaz zapłaty i na tej podstawie wierzyciel twierdzi, że wiedziałam, iż ojciec "ucieka" przed spłatą długu i dlatego umowa darowizny jest nieważna. Wierzyciel wystąpił do sądu z (...)

 • Złożenie świadczenia do depozytu sądowego19 Marca 2009

  kwestionuje obowiązku zapłaty, ale ma wątpliwości, komu powinien zapłacić. Faktycznie - najemca ten zwrócił się do urzędu miasta w tej sprawie i uzyskał odpowiedź (przekazaną mi do (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.