Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej? 23 Kwietnia 2015

  utrzymane w mocy z zaliczeniem i bez zaliczenia na cenę nabycia; 7) wynikające z akt zmiany w stanie faktycznym i prawnym nieruchomości, jeżeli zaszły po jej opisie i oszacowaniu.  Przedmiotem (...)

 • Brak zgody pracownika na podwyżkę8 Czerwca 2010

  okresu wypowiedzenia (art. 42 par. 3 k.p.). Co warto podkreślić z mocy odpowiedniego stosowania przepisów o wypowiedzeniu zmieniającym do wypowiadania umów o pracę – (...)

 • Odwołanie członka zarządu25 Września 2007

  wspólników (art. 203 par. 1 ksh), ograniczenia tej możliwości mogą zostać przewidziane w umowie spółki (art. 203 par 2 ksh). Z powyższego wynika, iż odwołanie członka (...)

 • Ustalanie treści regulaminu wynagradzania17 Sierpnia 2010

  socjalnych, regulaminu pracy, planu urlopów oraz ustalania okresu rozliczeniowego czasu pracy w przypadkach wskazanych w art. 129 par. 2 zdanie drugie i art. 135 par. 2 (...)

 • Co mogę zrobić w sytuacji kiedy ktoś mnie oczernia na blogu? 6 Czerwca 2016

  ; ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U.1997.88.553 z późn. zm.),   ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. 1997.89.555 z (...)

 • Wcześniejsza wypłata wynagrodzenia za pracę25 Września 2007

  zgodna z prawem byłaby wypłata 2 razy w ciągu jednego miesiąca - wynagrodzenia były wypłacone 3 września za sierpień i byłyby wypłacone 28 września za wrzesień? Zgodnie (...)

 • Zbieg przestępstwa skarbowego i powszechnego26 Kwietnia 2006

  Toczy się sprawa przeciwko b.prezesowi z art. 56 par. 2 kks oraz jako druga, sprawa z art. 18 kk w zw. z art.271.Spółka, jako pośrednik rozliczyła podatek VAT (...)

 • Podpisanie się czyimś nazwiskiem a zagrożenie karą7 Czerwca 2005

  pracodawcy, to należy stwierdzić, że podpisanie się czyimś imieniem i nazwiskiem nawet za jego zgodą jest podrobieniem podpisu składającego oświadczenie i stanowi czyn karalny opisany (...)

 • Jak zabezpieczyć się przed długami ojca? 27 Maja 2015

  w art. 16 § 1 k.c. i w okolicznościach wskazanych w tym przepisie uzasadniać może częściowe ubezwłasnowolnienie (post. SN z dnia 5 lutego 1965 r., I CR 399/64, OSN 1966, nr (...)

 • Sprzedaż samochodu poleasingowego a korekta VAT5 Maja 2009

  sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu, Biuletyn VAT nr 6 z 15 marca 2008), w świetle art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), jeżeli wartość wykupu samochodu (...)

 • Czy mogę domagać się odszkodowania za linie wysokiego napięcia? 28 Lipca 2015

  przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu). Urządzeniami, o których mowa w art. (...)

 • Konsekwencje niewykonania wyroku7 Marca 2005

  par. 1 i 3 k.k. popełnionych w ciągu przestępstw i za to na podstawie art. 286 par. 3 k.k w zw. z art. 91 par. 1 k.k. oraz art. 34 k.k., (...)

 • Odzież ochronna i robocza25 Listopada 2009

  . Wynika to z celu regulacji zawartych w art. 237 z ind. 7 par. 2 k.p.. Te regulacje stwarzają pracodawcy tylko możliwość łatwiejszego wywiązania się z obowiązku wyposażenia (...)

 • Przesłanki odpowiedzialności za fałszywe zeznania10 Lipca 2006

  charakterze świadka z uprzedzeniem o treści art. 233 § 1 kk, lecz podobnie jak pozwany ... była ona słuchana przez sąd w charakterze strony postępowania w trybie art. 304 kpc z (...)

 • Sprawa spadkowa a uprawomocnienie się orzeczenia3 Października 2007

  2007 ROKU W tym przypadku powstanie obowiązek zapłaty podatku od części wartości otrzymanej w drodze dziedziczenia rzeczy. Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i (...)

 • Zmiana warunków pracy a czasowe powierzenie11 Lutego 2010

  jaki sposób takie oddelegowanie musi być udokumentowane, aby po 3 miesiącach nie okazało się, że tę \"tymczasową\" pracę będę wykonywała przez kolejne i kolejne miesiące? Zgodnie z art. (...)

 • Deklaracja o dochodach do TBS15 Czerwca 2004

  najem lokali eksploatowanych przez towarzystwo i zysków osiąganych z pozostałej działalności nie wystarcza na pokrycie kosztów eksploatacji i remontów budynków oraz na spłatę kredytów (...)

 • System wypłaty wynagrodzenia wójta 7 Grudnia 2010

  . Zgodnie z art. 87 par. 7 Kodeksu pracy, k.p. z wynagrodzenia za pracę odlicza się, w pełnej wysokości, kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres (...)

 • Pełnomocnik z urzędu 26 Października 2009

  to również obowiązków wynikających z przymusu adwokackiego wynikającego z art. 55 par. 2 k.p.k. czyli sporządzenia i podpisania subsydiarnego aktu oskarżenia. (...)

 • Jak uregulowany został podział majątku wspólnego małżonków?4 Grudnia 2011

  na ugruntowane w tym względzie stanowisko judykatury przywołując orzeczenia Sądu Najwyższego: uchwała składu siedmiu sędziów z dnia 15 października 1962 r. 1 CO 22/62 (OSNCP (...)

 • Sposób skorzystania z zarzutu przedawnienia17 Marca 2008

  ., I ACa 357/2004),zwrócenie się przez dłużnika do wierzyciela o rozłożenie należności głównej na raty i zwolnienie z obowiązku zapłaty odsetek za opóźnienie (Wyrok (...)

 • Dobowy odpoczynek a praca w nocy10 Stycznia 2011

  postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy. (...)

 • Przedawnienie karalności czynu a zadośćuczynienie31 Stycznia 2011

  rozpoznania (a tak stanie się w przypadku umorzenia postępowania – art. 17 par 1 pkt 6 w zw. z art. 415 par.1 k.p.k.) pokrzywdzony może dochodzić swoich roszczeń w (...)

 • Wyjście ze spółki cywilnej17 Kwietnia 2015

  Pan zaufanie do swoich wspólników i z różnych powodów nie jest w stanie z nimi dalej zgodnie współpracować, może Pan wypowiedzieć spółkę bez (...)

 • Zwolnienie z powodu utraty zaufania2 Czerwca 2003

  nich będzie zależeć rozstrzygnięcie sądu czy uzna, że pracodawcca w istocie wskazał przyczynę wypowiedzenia/ rozwiązania umowy o pracę (i spełnił ustawowy wymóg z art. 30 par. (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

  Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co (...)

 • Do Kuratorów zawodowych

  Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną (...)

 • ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

  Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące nad Twoją (...)

 • Kontrola legalnosci oprogramowania na jakiej podstawie?

  Witam, Wiele sie ostatnio slyszy na temat "najsc" policji na prywatne osoby i firmy w celu kontroli legalnosci oprogramowania. Pomijajac fakt (...)

 • POLISA POSAGOWA PZU

  Poszukuję osób,które złożyły do sądu pozwy o wypłacenie należności z tytułu"polisa posagowa".Odwoływałam sie do PZU,ale bezskutecznie,dlatego (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane