Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Równoważnik dla funkcjonariusza Służby Granicznej7 Lipca 2005

  której granic administracyjnych najkrótsza odległość drogą publiczną do granic administracyjnych miejscowości pełnienia służby nie przekracza 30 km. Zgodnie z poprzednim brzmieniem przepisu (...)

 • VAT przy transakcji łańcuchowej30 Maja 2007

  : Wnioskodawca, warunki dostawy; FOB Dhaka), do którego przedstawiono następujące załączniki: 1) faktura za towary: - sprzedający: firma z Bangladeszu, - nabywca: firma ze Szwecji, - odbiorca (...)

 • Dokumenty potrzebne do podziału gruntu18 Sierpnia 2006

  dokonuje upoważniony przez wójta geodeta. Podstawą ustalenia przebiegu granic są dokumenty  stwierdzające stan prawny nieruchomości oraz określające położenie punktów granicznych i przebieg (...)

 • Dokumentowanie zagranicznych wydatków13 Marca 2006

  Firma płatnik VAT-u, ewidencja uproszczona, tzn. książka przychodów i rozchodów. Właściciel firmy przedłożył dokumenty potwierdzające wydatki związane z zagraniczną podróżą służbową. Za (...)

 • Przekraczanie granic w UE na starym dowodzie7 Września 2004

  sztucznego. Tak więc tzw. "stare dowody" osobiste nie uprawniają do przekraczania granic między państwami członkowskimi UE. dowód osobisty, paszport, granica, UE, przekraczanie granicy,

 • Dochodzenie odszkodowania za krzywdy moralne23 Listopada 2004

  stosunkiem pracy, a zatem taką, której będzie można dochodzić w postępowaniu przed sądami pracy jest sprawa o ochronę dóbr osobistych pracownika, naruszonych przez zakład pracy na skutek przekroczenia (...)

 • Odległość pasieki od granicy działki16 Kwietnia 2009

  by umiejscowić takie budynki jeszcze dalej od granic.     Prawo budowlane, odległość budynku od granicy, ule, pasieki, budynek, immisja

 • Co mogę zrobić w sytuacji kiedy zniesławiono moją osobę. 24 Czerwca 2015

  braku tego zezwolenia mogłyby być uznane za wyczerpujące znamiona pomówienia, zachowania sprawcy nie można uznać za pomówienie. Taka sytuacja zachodzi np. przy wykonywaniu obowiązków

 • Ustalenie granic nieruchomości13 Marca 2008

  służebności gruntowej - za odpowiednim wynagrodzeniem a także wykupienie zajętej części gruntu, jak również tej części gruntu, która utraciła dla Pana znaczenie – np. części (...)

 • Rozgraniczenie nieruchomości sąsiadujących20 Września 2004

  dopłatę pieniężną. Sąd pozostaje zatem ostatecznością. Najpierw trzeba przejść przez sito poszczególnych etapów rozgraniczenia. Sąd jest władny przeprowadzić rozgraniczenie bądź uznając jedno (...)

 • Okresy składkowe w ubezpieczeniu emerytalnym29 Grudnia 2011

  wymagana w stosunku do pracowników, którzy wyjechali za granicę przed dniem 9 maja 1945 r., d)  obywateli polskich za granicą - u innych pracodawców zagranicznych, (...)

 • Co mogę zrobić w sytuacji kiedy ktoś mnie oczernia na blogu? 6 Czerwca 2016

  . Aktualne pozostają więc uwagi poczynione na tle art. 212 k.k. Warto nadmienić, iż art. 216 k.k. – podobnie, jak art. 212 k.k. – przewiduje prywatnoskargowy tryb ścigania za czyn realizujący (...)

 • Przekroczenie granic nieruchomości sąsiedniej podczas budowy budynku4 Września 2011

  polegającej na przywróceniu stanu zgodnego z prawem i żądania usunięcia części budynku, uznając to za nieetyczne w ramach stosunków sąsiedzkich. Takie wyjście uznano także za (...)

 • Zgoda rodzica na pobyt dziecka za granicą25 Marca 2005

  . Jednak wydaje się, iż dowodem osobistym w rozumieniu tego przepisu, uprawniającym do przekraczania granic jest tylko tzw. nowy dowód osobisty. dziecko, rodzice, pobyt, obcy kraj, decydowanie, paszport

 • Dowód osobisty dla 13-latka jako paszport8 Czerwca 2005

  Europejską i jej państwami członkowskimi, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granicy. Zatem dla przekroczenia granic poza Unią Europejską niezbędny jest paszport. (...)

 • Bezprawnie przesunięte granice nieruchomości2 Czerwca 2005

  go wójt, burmistrz lub prezydent; w tym wypadku na wniosek strony skierowany do jednego  z wcześniej wymienionych organów. Czynności ustalania przebiegu granic wykonuje upoważniony geodeta. 

 • Egzekucja z wynagrodzenia za pracę30 Grudnia 2008

  poprzedzających zajęcie, za każdy miesiąc oddzielnie, zestawienie periodycznego wynagrodzenia dłużnika za pracę oraz oddzielenie jego dochodu z wszelkich innych tytułów;  podał, (...)

 • Zajęcie świadczenia rentowego przez komornika8 Października 2002

  wypłacane z tytułu pomocy społecznej, jeżeli przy wypłacie zastrzeżono ich potrącanie, zasiłki i świadczenia wypłacone na podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu za okres, (...)

 • Budowa na działce rolnej23 Września 2011

  ;w z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia, ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu

 • Ustalanie granic potrąceń dla świadczenia30 Sierpnia 2010

  całości za słuszne, może zmienić lub uchylić zaskarżoną decyzję. W tym wypadku odwołaniu nie nadaje się dalszego biegu. alimenty, potrącenie, emerytura, składka, rozliczenie, odwołanie od decyzji (...)

 • Sposób podziału zysku w spółkach osobowych11 Stycznia 2008

  orzeczeniem zobowiązanie jednego ze wspólników jawnych spółki do ponoszenia odpowiedzialności za drugiego wspólnika jawnego tej spółki za wszelkie straty spółki (...)

 • Szacowanie nieruchomości przez biegłego26 Września 2003

  tłumaczenie mające służyć za dowód w postępowaniu określonym w § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.” Przedstawienie fałszywej opinii jest więc przestępstwem, które może (...)

 • Rozszerzenie powództwa26 Stycznia 2008

  zobowiązanego do uiszczenia należnej opłaty w terminie tygodnia, a jeżeli mieszka on lub ma siedzibę za granicą i nie ma w kraju przedstawiciela - w terminie nie krótszym od miesiąca. W razie (...)

 • Określenie stosunku prawnego z amerykańskim pracodawcą a podatki10 Marca 2005

  % dochodu za miesiąc, w których uzyskał dochód, w terminie do dnia 20 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, a za grudzień - w terminie złożenia zeznania podatkowego. W terminach (...)

 • Ujawnienie stanu prawnego nieruchomości7 Października 2004

  mogli Państwo wyciągnąć wnioski co do dalszego postępowania. Jednak czy będziecie Państwo mogli domagać się zwrotu nieruchomości, czy też odszkodowania za nie, a może jednego i drugiego to kwestia (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek...

  Witam! Poszukuję pilnie informacji na następujący temat. Wynajmowałem mieszkanie - jak się okazało właścicielka nie odprowadzała za nie podatku (...)

 • Wysokość alimentów - a dochody ojca

  Witam czy jest gdzies okreslona maksymalna wysokosc alimentow, jakie moze placic zobowiazany w stosunku do jego dochodow i potrzeb? po prostu jest taka (...)

 • zadłużenie PLUS windykacja "Raport"

  Mam kłopot, dwa i pół roku temu rozwiązałam umowę z plus gsm. Parę dni temu dostałam od nich pismo, że zalegam im pieniądze, dzień później (...)

 • Zwrot podatku

  Pracowałam legalnie w Anglii, pobierano mi podatek(tax) i interesuje mnie sposób, w jaki działa angielskie prawo podatkowe i co mam zrobić ,żeby odzyskać (...)

 • Pozbawienie praw rodzicielskich ojca pomóżcie

  Czy jest możliwość pozbawienia ojca praw rodzicielskich i żeby także płacił alimenty. Proponował mi bym usuęła ciążę i wogóle nie interesował (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane